Atoms/icons/24/grey/info-24
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Skríning onkologických ochorení

Skríning onkologických ochorení koordinovane odhaľuje rakovinu v začiatočných štádiách. Cielene sa zameriava na rizikové skupiny poistencov.
Skrining onkologickych ochoreni
Skrining onkologickych ochoreni

Skríning onkologických ochorení

Ako prvá zdravotná poisťovňa na Slovensku sme spustili už v roku 2017 vlastný pilotný skríningový program, založený na adresnom pozývaní poistencov na preventívne prehliadky. Zastupoval v tom čase neexistujúce riešenie na celonárodnej úrovni.

V roku 2019 predstavilo Ministerstvo zdravotníctva SR ako Rok prevencie a v rámci neho spustilo nasledovné skríningové programy:

 

Čo to znamená, že sa spustia celoplošné skríningové programy?

Poistenci všetkých zdravotných poisťovní, vybraní podľa definovaných kritérií, sa adresne pozývajú na preventívne prehliadky a vyšetrenia, vďaka ktorým je možné včas odhaliť vybrané onkologické ochorenia. Ako prvý bol v januári tohto roku spustený pilotný skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka. Nasledoval celoplošný skríning rakoviny prsníka, ktorý bol však v marci 2020 vzhľadom k pandémii ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus, dočasne pozastavený.

Aktuálne začíname odosielať pozývacie listy na skríning rakoviny prsníka, v septembri spustíme celoplošný skríning rakoviny krčka maternice. V októbri budeme posielať poistencom pozývacie listy na skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka aj s testom na okultné krvácanie v stolici.

Rozdiel medzi prevenciou a skríningom

Rozdiel medzi prevenciou a skríningom je v tom, že pri prevencii ide o nekoordinovaný proces, založený na náhodnej účasti poistencov na preventívnych prehliadkach. Skríning znamená možnosť záchytu ochorenia v rámci koordinovane riadeného programu, ktorý sa cielene zameriava na určitú rizikovú skupinu poistencov.

Čo je skríning a prečo je dôležitý?

Skríning je vyhľadávanie včasných a dobre liečiteľných štádií ochorenia, u ktorého je reálna možnosť lepšej a efektívnejšej liečby pri jeho včasnej diagnostike s použitím vhodného a finančne prijateľného testu, resp. metódy vyšetrenia vo vybranej vzorke bezpríznakovej populácie. Tieto kritériá v súčasnosti spĺňajú 3 onkologické ochorenia – rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina krčka maternice a rakovina prsníka.

Skríningové vyšetrenia dokážu odhaliť vybrané onkologické ochorenia už v začiatočnom štádiu, kedy nemusíte pociťovať žiadne príznaky. Skríning môže znížiť úmrtnosť, nákladovosť liečby a perspektívu pacienta z hľadiska prežívania a kvality života, pretože odhalí štádiá ochorenia s vysokou mierou vyliečiteľnosti.

Porovnanie so zahraničím

Viacerým krajinám Európy ako napr. Fínsko, Nórsko, Dánsko, Švédsko, Nemecko, Veľká Británia sa podarilo dosiahnuť cca 80 – 90 % účasť na skríningu vďaka celoplošne organizovaným skríningovým programom. Aj v Českej republike je už od roku 2014 realizovaný Systém podpory prevencie vybraných nádorových ochorení formou skríningových programov, vďaka čomu sa účasť občanov na skríningu u našich susedov zvýšila.

Význam adresného pozývania

Adresné pozývanie je považované najlepšiu cestu ku zvýšeniu účasti poistencov na prevencii a skríningu uvedených onkologických ochorení. Vzhľadom k tomu, že percentá účasti na preventívnych prehliadkach sú dlhodobo nízke, je vysoko pravdepodobné, že bez cieleného pozvania každého doteraz nezapojeného poistenca, nie je reálne účasť zvýšiť. Pri kvalitnom skríningu býva spravidla zachytených viac ako 80 % včasných štádií rakoviny a úmrtnosť sa všeobecne znižuje o 30 – 60 % v závislosti od jednotlivých typov nádorových ochorení. Náklady na liečbu včasného štádia sú niekoľkonásobne nižšie ako pri liečbe štádia pokročilého. Oveľa dôležitejšia je vyššia hodnota kvality života vďaka včasnému záchytu ochorenia, ktorá sa vyčísliť nedá.

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

Poistenie onkologických chorôb

Napriek medicínskym pokrokom je rakovina stále druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Jej liečba stojí postihnutých nielen obrovské množstvo síl, no i nemalé sumy peňazí. Union poisťovňa vám preto ako prvá na Slovensku prináša možnosť poistenia onkologickej choroby, ktoré vám v prípade najhoršieho pomôže zvládnuť nepriaznivý finančný dopad, ktorý je, bohužiaľ, často s dlhodobou liečbou spojený.

Financie môžete použiť na čokoľvek, čo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Napríklad splátky hypotekárneho a spotrebného úveru, rekonvalescenčný pobyt pri mori alebo akékoľvek výdavky spojené s plnohodnotným životom počas boja s rakovinou. Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú 20 % zľavu na poistenie onkologických chorôb a mnoho ďalších výhod. 

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov