Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Skríning onkologických ochorení
skríning onkologických ochorení
Nižšie si prečítate:

Skríning onkologických ochorení v rámci riadeného programu odhaľuje nádorové ochorenia v začiatočných štádiách. Cielene sa zameriava na rizikové skupiny poistencov a poisteniek.

Ako funguje skríning onkologických ochorení?

Skríning znamená možnosť zachytenia rakovinového ochorenia v rámci koordinovane riadeného programu, cielene zameraného na určitú rizikovú skupinu. Vďaka nemu sa dá dosiahnuť včasná diagnostiku onkologických ochorení.

Ako prvá zdravotná poisťovňa na Slovensku sme spustili už v roku 2017 vlastný pilotný skríningový program, založený na adresnom pozývaní poistencov a poisteniek na preventívne prehliadky. Zastupoval v tom čase neexistujúce riešenie na celonárodnej úrovni.

V roku 2019 predstavilo Ministerstvo zdravotníctva SR ako Rok prevencie a v rámci neho spustilo nasledovné skríningové programy:

Celoplošné skríningové programy

Poistenci a poistenky všetkých zdravotných poisťovní sa adresne, podľa definovaných kritérií, pozývajú na preventívne prehliadky a vyšetrenia, vďaka ktorým je možné včas odhaliť vybrané onkologické ochorenia.

Význam adresného pozývania

Adresné pozývanie je považované za najlepšiu cestu ku zvýšeniu účasti poistencov na prevencii a skríningu uvedených onkologických ochorení.

Pri kvalitnom skríningu býva zachytených viac ako osemdesiat percent včasných štádií rakoviny a úmrtnosť sa všeobecne znižuje o tridsať až šesťdesiat percent v závislosti od jednotlivých typov nádorových ochorení.

Napriek medicínskemu pokroku je rakovina stále druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Jej liečba stojí pacientov nielen obrovské množstvo síl, ale aj nemalé sumy peňazí.

Ako prví vám na Slovensku prinášame možnosť poistenia onkologickej choroby, ktoré vám pomôže zvládnuť finančnú záťaž.

Financie môžete použiť na čokoľvek, čo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Napríklad na splátky hypotekárneho a spotrebného úveru, rekonvalescenčný pobyt pri mori alebo akékoľvek výdavky spojené s plnohodnotným životom počas boja s rakovinou.

Poistenci a poistenky Union zdravotnej poisťovne majú zľavu 20 percent na poistenie onkologických chorôb a mnohé ďalšie výhody.

V e-booku Preventívne prehliadky u všeobecného lekára, gastroenterológa a stomatológa si prečítajte, prečo je dôležité preventívnu prehliadku absolvovať pravidelne a na aké typy vyšetrení máte nárok.

Užitočné odkazy

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.