Úrazové poistenie

Jednoduché a rýchle dojednanie. Krytie prispôsobené klientovi podľa jeho reálnych potrieb za fér ceny. 

Union, meníme životy k lepšiemu

Pomôže vám zmierniť finančné dôsledky, ktoré by mohli ešte viac zhoršiť životnú situáciu vám alebo vašim blízkym

Toto poistenie kryje najdôležitejšie riziká v prípade úrazu, ktorý hrozí nielen počas vykonávania turistických a športových aktivít, ale aj počas manuálnej pracovnej činnosti.

Výhody poistenia

Atoms/icons/80/grey-red/diagnoza_cakacia_doba-80

Chráni vás na každom
kroku, 24 hodín denne
kdekoľvek vo svete

Atoms/icons/80/grey-red/max_doba_nepretrz_cestov-80

Variabilná dĺžka poistenia od 1 do 30 dní, maximálne 5 osôb na jednej zmluve

Atoms/icons/80/grey-red/rekreac_tur-80

Riziková skupina Turista
je vhodná pre turistov,
osoby vykonávajúce nemanuálnu pracovnú
činnosť a rekreačných športovcov

Atoms/icons/80/grey-red/prilba-80

Riziková skupina Šport sa
vzťahuje aj na úrazy, ktoré
vzniknú pri manuálnej
pracovnej činnosti a
rizikových športoch

Atoms/icons/80/grey-red/0,5%-80

Pri trvalých následkoch
začína poistné plnenie už
od 0,5% telesného
poškodenia

Výhody poistenia

Atoms/icons/24/grey-red/diagnoza_cakacia_doba-24

Slúži na zmiernenie finančných dôsledkov po úrazoch, ktoré by mohli zhoršiť životný štandard vás i vašej rodiny

Úrazy zväčša prichádzajú vtedy, keď  to najmenej čakáme, či sme práve doma, v práci, na dovolenke, či už športujeme alebo sa venujeme svojim záľubám. Komplexné úrazové poistenie Union Istota zabezpečí vás i vašu rodinu v prípade ťažkých ale aj menej závažných úrazov

Výhody poistenia

Atoms/icons/80/grey-red/diagnoza_cakacia_doba-80

Chráni vás na každom
kroku, 24 hodín denne
kdekoľvek vo svete

Atoms/icons/80/grey-red/volitelny_rozsah_poistenia-80

Možnosť poistenia dospelej osoby spolu s max. 3 deťmi na jednej poistnej zmluve

Atoms/icons/80/grey-red/rozsah_poistenia-80

Máte na výber z pripravených balíkov alebo si vyskladajte poistenie podľa vašich potrieb

Atoms/icons/80/grey-red/vyplatenie_poistneho_plna_vyska-80

Benefit vo forme vrátenia 10 % zo zaplateného poistného v prípade, ak nenastane škodová udalosť

Atoms/icons/80/grey-red/max_doba_nepretrz_cestov-80

Doba poistenia až do veku 70 rokov poisteného (minimálna dĺžka poistenia 5 rokov)

Výhody poistenia

Atoms/icons/24/grey-red/diagnoza_cakacia_doba-24

Atoms/icons/24/grey-red/diagnoza_cakacia_doba-24
Atoms/icons/24/grey-red/volitelny_rozsah_poistenia-24
Atoms/icons/24/grey-red/max_doba_nepretrz_cestov-24
Vyberte si z ponuky balíkov

Trvalé následky úrazu

Smrť v dôsledku úrazu

Denné odškodné za hospitalizáciu

Územná platnosť

Poistné pre 1 osobu

Turistika

5.000 EUR

5.000 EUR

3 EUR

Svet + Slovensko

1,20 EUR / 1 deň

Šport
5.000 EUR

5.000 EUR

3 EUR

Svet + Slovensko

 2,80 EUR / 1 deň
Turistika

5.000 EUR

Trvalé následky úrazu

5.000 EUR

Smrť v dôsledku úrazu

3 EUR

Denné odškodné za hospitalizáciu

Svet + Slovensko

Územná platnosť

1,20 EUR / 1 deň

Poistné pre 1 osobu

Šport
5.000 EUR

Trvalé následky úrazu

5.000 EUR

Smrť v dôsledku úrazu

3 EUR

Denné odškodné za hospitalizáciu

Svet + Slovensko

Územná platnosť

 2,80 EUR / 1 deň

Poistné pre 1 osobu

Vyberte si z ponuky balíkov
Pre dospelého
Pre deti

Smrť v dôsledku úrazu

Trvalé následky s progresiou 450

Čas nevyhnutného liečenia úrazu

Denné odškodné

Maximálna ochrana

Ročné poistné pre 1 osobu

Istota Minimum

5.000 EUR

7.000 EUR

1.000 EUR

5 EUR

-

od 59,76 EUR

Istota Štandard
11.000 EUR
11.000 EUR
1.500 EUR
10 EUR
-
od 101,40 EUR
Istota Optimum
15.000 EUR

15.000 EUR

2.000 EUR

20 EUR

16.000 EUR

od 156,12 EUR

Trvalé následky s progresiou 450

Smrť v dôsledku úrazu

Čas nevyhnutného liečenia úrazu 1.000 EUR

Ročné poistné pre 1 osobu

Junior Minimum

3.000 EUR

500 EUR

1.000 EUR

24,36 EUR

Junior Optimum
5.500 EUR

500 EUR

2.000 EUR

48,48 EUR

Istota Minimum

5.000 EUR

Smrť v dôsledku úrazu

7.000 EUR

Trvalé následky s progresiou 450

1.000 EUR

Čas nevyhnutného liečenia úrazu

5 EUR

Denné odškodné

-

Maximálna ochrana

od 59,76 EUR

Ročné poistné pre 1 osobu

Istota Štandard
11.000 EUR

Smrť v dôsledku úrazu

11.000 EUR

Trvalé následky s progresiou 450

1.500 EUR

Čas nevyhnutného liečenia úrazu

10 EUR

Denné odškodné

-

Maximálna ochrana

od 101,40 EUR

Ročné poistné pre 1 osobu

Istota Optimum
15.000 EUR

Smrť v dôsledku úrazu

15.000 EUR

Trvalé následky s progresiou 450

2.000 EUR

Čas nevyhnutného liečenia úrazu

20 EUR

Denné odškodné

16.000 EUR

Maximálna ochrana

od 156,12 EUR

Ročné poistné pre 1 osobu

Junior Minimum

3.000 EUR

Trvalé následky s progresiou 450

500 EUR

Smrť v dôsledku úrazu

1.000 EUR

Čas nevyhnutného liečenia úrazu 1.000 EUR

24,36 EUR

Ročné poistné pre 1 osobu

Junior Optimum
5.500 EUR

Trvalé následky s progresiou 450

500 EUR

Smrť v dôsledku úrazu

2.000 EUR

Čas nevyhnutného liečenia úrazu 1.000 EUR

48,48 EUR

Ročné poistné pre 1 osobu

Atoms/icons/80/grey-red/info-80

Náš tip

Máte záujem poistiť veľkú skupinu osôb na jednej zmluve?  Union prostredníctvom širokej ponuky produktov krátkodobého a dlhodobého hromadného úrazového poistenia naplní všetky vaše potreby (poistenie počas detských táborov prípadne výletov, celoročné poistenie zamestnancov alebo žiakov).

Kontaktný formulár

0 %
ľudí odporúča
nákup online
0 %
ľudí odporúča
našu likvidáciu
220
tisíc spokojných
klientov
30
rokov
na trhu