Očkovanie proti chrípke

Najúčinnejšou možnosťou prevencie sezónnej, ale tiež pandemickej chrípky je očkovanie proti chrípke, ktoré Union zdravotná poisťovňa prepláca v plnej výške
Ockovanie proti chripke
Ockovanie proti chripke
   

Union zdravotná poisťovňa aj v tomto roku v záujme podpory prevencie hradí všetky 3 vakcíny proti chrípke INFLUVAC TETRA, VAXIGRIP TETRA a INFLUVAC v plnej výške ich ceny všetkým svojim poistencom.

Atoms/illustrations/green/vakciny

Chrípka je akútne vírusové ochorenie, ktoré sa rýchlo šíri z človeka na človeka vzdušnou cestou. Patrí k závažným zdravotným problémom, ktoré môžu spôsobiť ťažké stavy a dokonca aj smrť u vysoko rizikových skupín (malé deti, seniori, ľudia so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému a imunitnými poruchami).

Najúčinnejšou možnosťou prevencie sezónnej, ale tiež pandemickej chrípky je očkovanie. Za 7 až 10 dní po zaočkovaní začne telo vytvárať protilátky proti vírusu. Tieto protilátky Vás ochránia pred podobným vírusom. Ak aj napriek očkovaniu ochoriete na chrípku, jej prejavy nebudú také vážne, ako by boli bez zaočkovania.

Niektorí ľudia by nemali byť zaočkovaní bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom (ľudia, ktorí majú ťažkú ​​alergiu na slepačie vajcia, ľudia, ktorí mali závažnú reakciu na očkovanie proti chrípke v minulosti, deti mladšie ako 6 mesiacov). Taktiež by sa očkovanie malo odložiť u pacientov s horúčkovitým ochorením alebo akútnou infekciou.

Očkovanie pozostáva z jednej dávky. Poistenci Union zdravotnej poisťovne za vakcínu nič nedoplácajú. Poskytovateľ lekárenskej starostlivosti fakturuje vakcíny v plnej výške a nie je nutné ich vykazovať v osobitnej dávke. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti realizujúci očkovanie vykazuje samotný výkon očkovania.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.

Postup pri očkovaní proti chrípke a osýpkam

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia