Informácie pre nových poistencov a poistenky

Od 1. januára sa stávate našim poistencom alebo poistenkou.
Ako sa dostanete k preukazu poistenca? Ako s nami komunikovať? Aké máte povinnosti? Aké sú naše benefity?

Tešíme sa, že ste si nás vybrali ako svoju zdravotnú poisťovňu

Nižšie si prečítate všetko dôležité pre nových poistencov

Váš preukaz poistenca

Ak podáte zmenovú prihlášku do Union zdravotnej poisťovne do 30. septembra tohto roka, a bude akceptovaná, poistencom alebo poistenkou sa stávate od 1. januára nasledujúceho roka.

(príklad: Ak si prihlášku podáte 15. 3. 2024, poistencom sa stanete od 1. 1. 2025, ale ak si prihlášku podáte 1. 10. 2024, poistencom sa stanete až od 1. 1. 2026.)

Kedy a ako sa dostanete k svojmu novému preukazu poistenca?

Preukaz poistenca posielame doporučene do vlastných rúk začiatkom decembra na vami uvedenú adresu v prihláške alebo na kontaktné miesto (pobočku), ktoré ste označili na prihláške.

Ak potrebujete zmeniť adresu doručenia, alebo ste si od podania prihlášky zmenili údaje (napríklad adresu, priezvisko a pod.) stačí, ak nám napíšete email s vašimi údajmi na adresu: preukazy.zmenazp@union.sk.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Zmenu údajov akceptujeme iba do času, kedy ešte nie sú nové preukazy poistencov vo výrobe.

Poistencom a poistenkám odosielame aj notifikačné správy s informáciami:

Digitálny preukaz poistenca

Svoj digitálny preukaz a digitálny preukaz vašich detí nájdete v Union mobilnej aplikácii. 

V akých prípadoch posielame len Európsky preukaz zdravotného poistenia?

Ak máte občiansky preukaz s čipom, zdravotná poisťovňa vám môže vystaviť už len Európsky preukaz zdravotného poistenia (podľa zákona 581/2004 Z.z.**) Preto, ak máte občiansky preukaz s čipom, posielame  vám iba Európsky preukaz zdravotného poistenia.

S európskym preukazom poistenca máte u lekára v inom členskom štáte rovnaké práva aj povinnosti ako domáci pacienti. Lekárom v členských krajinách* stačí tento preukaz na to, aby vás ošetrili, ale vám nestačí na to, aby ošetrenie bolo v každom prípade bezplatné. Jednoducho povedané, čo lekárom uhradí ich zdravotná poisťovňa, to vám preplatíme aj my.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Mnohí pacienti v členských krajinách* platia z vlastného vrecka tzv. spoluúčasť a iné poplatky. Ak u lekára v členských krajinách* uhradíte spoluúčasť alebo iné poplatky nad rámec verejného zdravotného poistenia, tieto náklady vám nebudú preplatené.

Ak chcete mať istotu preplatenia všetkých nákladov, odporúčame vám uzavrieť cestovné poistenie

Občiansky preukaz s čipom ako národný preukaz poistenca

U lekárov a v lekárňach na Slovensku môžete používať občiansky preukaz s čipom, ktorý slúži aj ako preukaz poistenca.

Starý preukaz poistenca skartujte

Starý preukaz už od 1. januára nebudete potrebovať. Od momentu, kedy sa stanete našim poistencom/poistenkou sa preukazujte už len občianskym preukazom alebo novým preukazom poistenca, ktorý ste obdržali v decembri. Starý preukaz poistenca vám odporúčame vrátiť do predchádzajúcej poisťovne alebo skartovať, pretože obsahuje osobné údaje.

Záleží nám na vašej spokojnosti

Zaujíma nás váš názor a spätná väzba. Pravidelne ich analyzujeme a výsledky zistené v prieskumoch implementujeme do našich procesov a služieb.

Jednotkou v spokojnosti zákazníkov v prestížnom  reprezentatívnom prieskume spoločnosti KPMG v segmente zdravotných aj komerčných poisťovní sme sa stali dva roky po sebe. 

Vaše zdravie a spokojnosť sú pre nás na prvom mieste. Každá naša aktivita je robená s cieľom zvýšiť vašu spokojnosť. 

Povinnosti po zmene zdravotnej poisťovne. Komu čo nahlásiť?

Komu je potrebné oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne?

Zmenu zdravotnej poisťovne je potrebné oznámiť svojmu zamestnávateľovi a to najneskôr do 8. januára. Ak ich máte viac, musíte oznámiť zmenu každému z nich.

Vaši lekári a zmena zdravotnej poisťovne

Svojim lekárom a lekárkam zmenu zdravotnej poisťovne oznamovať nemusíte.

Vášmu ošetrujúcemu lekárovi musíte zmenu nahlásiť iba v prípade, ak máte schválenú alebo nedočerpanú liečbu v predchádzajúcej zdravotnej poisťovni, kde je potrebná žiadosť od ošetrujúceho lekára na pokračovanie liečby. 

Čo je potrebné oznámiť zdravotnej poisťovni?

Do 8. januára je nám potrebné oznámiť tieto informácie:

  • zmenili zamestnávateľa alebo
  • ste sa medzičasom stali samoplatiteľom, SZČO.

Tieto informácie nám môžete oznámiť elektronicky alebo osobne na ktoromkoľvek kontaktnom mieste (pobočke), prostredníctvom online pobočky, písomne pomocou tlačiva Oznámenie poistenca/platiteľa poistného, ktoré nájdete na našej stránke.

Benefity
jednoducho a fér

Naše benefity robíme pre vás tak, aby boli užitočné a fér. Bez skrytých chytákov. U nás si vyskladáte benefity podľa svojich predstáv. Začať využívať ich môžete od momentu kedy sa oficiálne stanete naším poistencom či poistenkou. Čo však môžete využiť hneď sú zľavy až do výšky 30 % na komerčné poistenia Union poisťovne či zľavy u našich partnerov.  Stačí vám k tomu číslo vašej prihlášky.

Vaše doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti do 17 rokov (vrátane) budeme preplácať bez akéhokoľvek finančného limitu.

Ako prvá zdravotná poisťovňa sme vám priniesli novinku Očný balík 150 € pre každého.

Príspevky na starostlivosť

Atoms/icons/80/grey-green/zub-80

Príspevky na starostlivosť

Online pobočka

Prihlasovacie údaje do online pobočky zasielame v decembri spolu s preukazom poistenca. Prihlásenie je možné od 1. januára, kedy sa stávate naším poistencom/poistenkou. Cez online pobočku budete vedieť napríklad:

Pre prihlásenie do Online pobočky budete potrebovať:

Mobilná aplikácia

Rovnako ako pri online pobočke, tak aj pri mobilnej aplikácii je prihlásenie možné až od 1. januára, kedy sa stávate naším poistencom/poistenkou. V Union mobilnej aplikácii máte vždy poruke napríklad:

Do aplikácie si môžete pridať aj svoje deti poistené u nás. Získate tak prístup ku všetkým informáciám o ich zdravotnej starostlivosti, aj ich preukazy poistenca.

Ako sa prvý raz prihlásiť do mobilnej aplikácie Union zdravotnej poisťovne:

Najčastejšie otázky

Pri zmene zdravotnej poisťovne môžete podať prihlášku do 30. september aktuálneho roka, aby ste sa naším poistencom/ poistenkou stali od 1. januára nasledujúceho roka. Vašu prihlášku je potrebné doručiť podpísanú spolu so všetkými dokumentami najneskôr 30. septembra.

Jedinou vašou povinnosťou je nahlásiť zmenu vášmu zamestnávateľovi. Ak ich máte viac, ste povinní túto zmenu oznámiť každému z nich. Odhlásenie a vrátenie preukazu poistenca predchádzajúcej poisťovne nie je potrebné. 

Nie je povinnosť nahlasovať zmenu zdravotnej poisťovne ošetrujúcemu lekárovi. Niektorí poskytovatelia vítajú oznámenie zmeny poisťovne zo strany poistenca. Ak sa tak rozhodnete urobiť, stačí to oznámiť telefonicky alebo emailom.

Preukaz poistenca novým poistencom posielame v polovičke decembra poštou na adresu, ktorú ste vyplnili v prihláške na zmenu zdravotnej poisťovne.

Ak potrebujete zmeniť adresu doručenia, alebo ste si od podania prihlášky zmenili údaje (napríklad adresu, priezvisko a pod.), stačí, ak nám napíšete email s vašimi údajmi na adresu preukazy.zmenazp@union.sk. Zmenu údajov akceptujeme iba do času, kedy ešte nie sú nové preukazy poistencov vo výrobe.

Okrem preukazu poistenca vám pošleme aj prihlasovacie údaje do Online pobočky. Online pobočka je bezplatná služba pre poistencov a partnerov Union zdravotnej poisťovne a slúži na jednoduchú, rýchlu a pohodlnú elektronickú komunikáciu s poisťovňou.

Ak máte občiansky preukaz s elektronickým čipom, pošleme vám len európsky preukaz poistenca. Váš občiansky preukaz s čipom slúži ako preukaz poistenca. Teda u lekára alebo v lekárni na Slovensku vám bude stačiť váš občiansky preukaz s čipom.

Pri preukazovaní sa občianskym preukazom s čipom ako preukazom poistenca nie je podmienkou mať na občianskom preukaze s čipom aktivovaný elektronický podpis.

Od 1. januára 2025 môžete využívať všetky výhody Union zdravotnej poisťovne.

Od začiatku roka môžete ihneď začať využívať príspevok 150 eur na starostlivost o zuby a ústnu dutinu od Oral-B alebo očný balík 150 eur pre každého, uplatniť vrátenie doplatkov za lieky a dietetické potraviny pre deti, ušetriť na zľavách na poistenia od Union poisťovne a mnoho ďalších výhod.

Oba benefity príspevok 70 eur na okuliarové rámy aj doplatky za lieky a dietetické potraviny sú určené pre deti do 17 rokov (vrátane) poistené u nás, pričom musí byť naším poistencom aj jeden z jeho zákonných zástupcov.  

Overiť zmluvný vzťah vášho lekára či špecialistu s našou poisťovňou si môžete prostredníctvom nášho online vyhľadávača  Zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti alebo sa môžete obrátiť priamo na naše Zákaznícke centrum.

V prípade, že váš lekár nemá s nami zmluvu nás môžete požiadať o príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ak však ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, zdravotná poisťovňa ju za vás uhradí aj u nezmluvného lekára alebo lekárky. Prípadne, ak váš lekár nemá s nami zmluvu, môžete nám dať podnet na jeho zazmluvnenie

Od 1. augusta 2022 sa novorodenec narodený na Slovensku stáva automaticky poistencom zdravotnej poisťovne, kde je poistená jeho matka. V prípade, že sa matka prepoistí do 30. septembra 2024, našou poistenkou sa stane až od 1. januára 2025. Do konca roka 2024 je teda poistenkou pôvodnej zdravotnej poisťovne a rovnako aj novonarodené dieťa.  Ak sa dieťa narodí v septembri 2024 je možné ho prepoistiť do našej zdravotnej poisťovne, aby sa stal naším poistencom od 1. januára 2025. Ak sa dieťa narodí po 30. septembri 2024 a matka ho prepoistí, stane sa naším poistencom až od 1. januára 2026.

V priebehu januára zasielame list ohľadne výšky mesačného preddavku na aktuálny rok samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorým vznikol v Union zdravotnej poisťovni poistný vzťah k 01. 01. a ich predchádzajúca zdravotná poisťovňa im za predchádzajúci rok vykonala ročné zúčtovanie za obdobie ktoré dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu pre platenie preddavkov.

List obsahuje všetky dôležité informácie súvisiace s platením poistného, a to nielen informáciu o výške preddavku, ale aj dôležité informácie k úhrade poistného. Nezabudnite si zmeniť trvalý príkaz na úhradu mesačných preddavkov, ktoré ste posielali na účet vašej prechádzajúcej zdravotnej poisťovne.

Preddavok za január, v ktorom vznikol poistný vzťah je potrebné uhradiť najneskôr do 08. 02. daného roka. Viac o mesačných preddavkoch a bankovom spojení sa dozviete TU.

 

Všetkým samoplatiteľom, na ktorých evidujeme mobilné číslo a majú od 01. 01. evidovanú kategóriu samoplatiteľa, odošleme v polovici mesiaca január SMS správu s výškou mesačného preddavku a bankovým spojením na jeho úhradu.

Komunikáciu vám uľahčí mobilná aplikácia alebo online pobočka. Prístupové údaje do online pobočky sme vám zaslali spolu s preukazom poistenca. Pokiaľ ich nemáte, kontaktujte zákaznícke centrum alebo navštívte najbližšie kontaktné miesto.
Pre prihlásenie budete potrebovať identifikačné číslo poistenca (IČP), ktoré nájdete na preukaze poistenca pod čiarovým kódom. Ak máte občiansky preukaz s čipom, identifikačné číslo nájdete na európskom preukaze (fialová strana).

V priebehu januára zašleme samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorým vznikol v Union zdravotnej poisťovni poistný vzťah
k 1. januára 2024 a ich predchádzajúca zdravotná poisťovňa im za rok 2022 vykonala ročné zúčtovanie, list ohľadne výšky mesačného preddavku na rok 2024.
List bude obsahovať všetky dôležité informácie súvisiace s platením poistného, a to nielen informáciu o výške preddavku, ale aj dôležité informácie k úhrade poistného. Nezabudnite si zmeniť trvalý príkaz na úhradu mesačných preddavkov, ktoré ste posielali na účet vašej prechádzajúcej zdravotnej poisťovne.
Preddavok za január 2024 je potrebné uhradiť najneskôr do 8.februára 2024. Viac o mesačných preddavkoch a bankovom spojení sa dozviete tu.

Všetkým samoplatiteľom, na ktorých evidujeme mobilné číslo a majú
od 1. januára 2024 evidovanú kategóriu samoplatiteľa, odošleme v polovici mesiaca január 2024 SMS správu s výškou mesačného preddavku a bankovým spojením na jeho úhradu.

V prípade, že máte predchádzajúcou zdravotnou poisťovňou schválenú a nedočerpanú liečbu, alebo budete pokračovať v liečbe, ktorá vyžaduje predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne, informujte o zmene poisťovne v dostatočnom predstihu svojho ošetrujúceho lekára. Ten nám následne odošle žiadosť o predschválenie alebo pokračovanie liečby.

Podľa zákona 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov §6 ods. 1 písm. a) Zdravotná poisťovňa prijíma a potvrdzuje prihlášky na verejné zdravotné poistenie a vydáva preukazy poistencov verejného zdravotného poistenia (ďalej len „poistenec“) podľa osobitného predpisu, ak poistencovi nebol vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom, alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom.

Užitočné odkazy

Užitočné informácie

 1. Členské štáty Európskej únie:
  Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo*, Švédsko, Taliansko

  *V prípade Spojeného kráľovstva sa posudzuje, či skutočnosti o cudzine vznikli pred alebo po dátume 01.01.2021 (Brexit).

 2. Členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru: Nórsko, Lichtenštajnsko, Island

 3. Švajčiarska konfederácia

Podľa zákona 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov §6 ods. 1 písm. a) Zdravotná poisťovňa prijíma a potvrdzuje prihlášky na verejné zdravotné poistenie a vydáva preukazy poistencov verejného zdravotného poistenia (ďalej len „poistenec“) podľa osobitného predpisu, ak poistencovi nebol vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom, alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom.