Vítame nových poistencov a poistenky

Na aké benefity máte nárok? Ako sa dostanete ku kartičke poistenca? Ako s nami komunikovať? Aké máte povinnosti? Aké benefity od nás dostanete?

Tešíme sa, že ste si nás vybrali ako svoju zdravotnú poisťovňu

Nižšie si prečítate všetko dôležité pre nových poistencov

Váš preukaz poistenca

Ak ste podali prihlášku do Union zdravotnej poisťovne do 30. septembra 2022, ktorá bola akceptovaná, poistencom alebo poistenkou sa stávate od 1. januára 2023. 

Kedy a ako sa dostanete k svojmu novému preukazu poistenca?

Preukaz poistenca posielame doporučene do vlastných rúk začiatkom decembra na vami uvedenú adresu v prihláške alebo na kontaktné miesto, ktoré ste označili na prihláške.

Ak potrebujete zmeniť adresu doručenia, alebo ste si od podania prihlášky zmenili údaje (napríklad adresu, priezvisko a pod.) stačí, ak nám napíšete email s vašimi údajmi na adresu: preukazy.zmenazp@union.sk.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Zmenu údajov akceptujeme iba do času, kedy ešte nie sú nové preukazy poistencov vo výrobe.

Poistencom a poistenkám odosielame aj notifikačné správy s informáciami:

Digitálny preukaz poistenca

Digitálny preukaz poistenca seba a svojich detí nájdete v Union mobilnej aplikácii. 

Prečo sme vám neposlali kombinovaný preukaz poistenca, ale len Európsky preukaz zdravotného poistenia?

Ak máte občiansky preukaz s čipom, zdravotná poisťovňa vám môže vystaviť už len Európsky preukaz zdravotného poistenia (podľa zákona 581/2004 Z.z.**) Preto, ak máte občiansky preukaz s čipom, poslali sme vám iba Európsky preukaz zdravotného poistenia.

S európskym preukazom poistenca máte u lekára v inom členskom štáte rovnaké práva aj povinnosti ako domáci pacienti. Lekárom v členských krajinách* stačí tento preukaz na to, aby vás ošetrili, ale vám nestačí na to, aby ošetrenie bolo v každom prípade bezplatné. Jednoducho povedané, čo lekárom uhradí ich zdravotná poisťovňa, to vám preplatíme aj my.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Mnohí pacienti v členských krajinách* platia z vlastného vrecka tzv. spoluúčasť a iné poplatky. Ak u lekára v členských krajinách* uhradíte spoluúčasť alebo iné poplatky nad rámec verejného zdravotného poistenia, tieto náklady vám nebudú preplatené.

Ak chcete mať istotu preplatenia všetkých nákladov, odporúčame vám uzavrieť cestovné poistenie

Občiansky preukaz s čipom ako národný preukaz poistenca

U lekárov a v lekárňach na Slovensku môžete používať občiansky preukaz s čipom, ktorý slúži aj ako preukaz poistenca.

Starý preukaz poistenca skartujte

Starý preukaz už potrebovať nebudete. Od 01. januára 2023 sa preukazujte už len občianskym preukazom alebo novým preukazom poistenca, ktorý sme vám zaslali. Starý preukaz poistenca vám odporúčame vrátiť do poisťovne alebo skartovať, pretože obsahuje osobné údaje.

Sme poisťovňa s najspokojnejšími zákazníkmi

Jednotkou v spokojnosti zákazníkov v segmente zdravotných aj komerčných poisťovní sme sa stali už druhý rok po sebe. Prvenstvo sme obhájili v prestížnom  reprezentatívnom prieskume spoločnosti KPMG.

Vaše zdravie a spokojnosť sú pre nás na prvom mieste. Každá naša aktivita je robená s cieľom zvýšiť vašu spokojnosť. 

Povinnosti po zmene zdravotnej poisťovne. Komu čo nahlásiť?

Komu je potrebné oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne?

Zmenu zdravotnej poisťovne je potrebné oznámiť svojmu zamestnávateľovi a to najneskôr do 8. januára 2023. Ak ich máte viac, musíte oznámiť zmenu každému z nich.

Vaši lekári a zmena zdravotnej poisťovne

Svojim lekárom a lekárkam zmenu zdravotnej poisťovne oznamovať nemusíte.

Vášmu ošetrujúcemu lekárovi musíte zmenu nahlásiť iba v prípade, ak máte schválenú alebo nedočerpanú liečbu v predchádzajúcej zdravotnej poisťovni, kde je potrebná žiadosť od ošetrujúceho lekára na pokračovanie liečby. 

Čo je potrebné oznámiť zdravotnej poisťovni?

Do 8. januára 2023 je nám potrebné oznámiť, ak:

  • zmenili zamestnávateľa alebo
  • ste sa medzičasom stali samoplatiteľom, SZČO.

Tieto informácie nám môžete oznámiť elektronicky alebo osobne na ktoromkoľvek kontaktnom mieste, prostredníctvom online pobočky, písomne pomocou tlačiva Oznámenie poistenca/platiteľa poistného, ktoré nájdete na našej stránke.

Benefity
jednoducho a fér

Naše benefity robíme pre vás tak, aby boli užitočné a fér. Bez skrytých chytákov. U nás si vyskladáte benefity podľa svojich predstáv. 

Náš najobľúbenejší benefit Príspevok na zuby 150 € ročne už využilo viac ako 115 000 poistencov. 

U nás vy rozhodujete, či ho miniete naraz alebo si ho rozdelíte na viac ošetrení.

Vy rozhodujete, načo ho miniete. Na zubné ošetrenie, na dentálnu hygienu alebo strojček pre vaše dieťa.

Príspevok dostávate sami pre seba bez ohľadu na to, ako dlho ste u nás poistení.

Vaše doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti do 17 rokov (vrátane) budeme preplácať bez akéhokoľvek finančného limitu.

Ako prvý sme vám priniesli novinku Očný balík 150 € pre každého.

Online pobočka

Cez online pobočku budete vedieť napríklad:

Pre prihlásenie do Online pobočky budete potrebovať:

Mobilná aplikácia

V Union mobilnej aplikácii máte vždy poruke napríklad:

Do aplikácie si môžete pridať aj svoje deti poistené u nás. Získate tak prístup ku všetkým informáciám o ich zdravotnej starostlivosti, aj ich preukazy poistenca.

Ako sa prvý raz prihlásiť do mobilnej aplikácie Union zdravotnej poisťovne:

Najčastejšie otázky

Preukaz poistenca novým poistencom posielame v polovičke decembra poštou na adresu, ktorú ste vyplnili v prihláške na zmenu zdravotnej poisťovne.

Ak potrebujete zmeniť adresu doručenia, alebo ste si od podania prihlášky zmenili údaje (napríklad adresu, priezvisko a pod.), stačí, ak nám napíšete email s vašimi údajmi na adresu preukazy.zmenazp@union.sk. Zmenu údajov akceptujeme iba do času, kedy ešte nie sú nové preukazy poistencov vo výrobe.

Okrem preukazu poistenca vám pošleme aj prihlasovacie údaje do Online pobočky. Online pobočka je bezplatná služba pre poistencov a partnerov Union zdravotnej poisťovne a slúži na jednoduchú, rýchlu a pohodlnú elektronickú komunikáciu s poisťovňou.

Ak máte občiansky preukaz s elektronickým čipom, pošleme vám len európsky preukaz poistenca. Váš občiansky preukaz s čipom slúži ako preukaz poistenca. Teda u lekára alebo v lekárni na Slovensku vám bude stačiť váš občiansky preukaz s čipom.

Pri preukazovaní sa občianskym preukazom s čipom ako preukazom poistenca nie je podmienkou mať na občianskom preukaze s čipom aktivovaný elektronický podpis.

Jedinou vašou povinnosťou je nahlásiť zmenu vášmu zamestnávateľovi. Ak ich máte viac, ste povinní túto zmenu oznámiť každému z nich. Odhlásenie a vrátenie preukazu poistenca predchádzajúcej poisťovne nie je potrebné. 

Nie je povinnosť nahlasovať zmenu zdravotnej poisťovne ošetrujúcemu lekárovi. Niektorí poskytovatelia vítajú oznámenie zmeny poisťovne zo strany poistenca. Ak sa tak rozhodnete urobiť, stačí to oznámiť telefonicky alebo emailom.

Komunikáciu vám uľahčí mobilná aplikácia alebo online pobočka. Prístupové údaje do online pobočky sme vám zaslali spolu s preukazom poistenca. Pokiaľ ich nemáte, kontaktujte zákaznícke centrum alebo navštívte najbližšie kontaktné miesto.
Pre prihlásenie budete potrebovať identifikačné číslo poistenca (IČP), ktoré nájdete na preukaze poistenca pod čiarovým kódom. Ak máte občiansky preukaz s čipom, identifikačné číslo nájdete na európskom preukaze (fialová strana).

Digitálny Covid preukaz je dostupný v mobilnej aplikácií.
Pre prvé prihlásenie do aplikácie budete potrebovať identifikačné číslo poistenca (IČP), ktoré nájdete na preukaze poistenca pod čiarovým kódom. Daný identifikátor začína vždy číslami 2700.

Ak máte občiansky preukaz s čipom, identifikačné číslo nájdete na európskom preukaze (fialová strana).

V priebehu januára zašleme samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorým vznikol v Union zdravotnej poisťovni poistný vzťah k 1. 1. 2023 a ich predchádzajúca zdravotná poisťovňa im za rok 2021 vykonala ročné zúčtovanie, list ohľadne výšky mesačného preddavku na rok 2023.
List bude obsahovať všetky dôležité informácie súvisiace s platením poistného, a to nielen informáciu o výške preddavku, ale aj dôležité informácie k úhrade poistného. Nezabudnite si zmeniť trvalý príkaz na úhradu mesačných preddavkov, ktoré ste posielali na účet vašej prechádzajúcej zdravotnej poisťovne.
Preddavok za január 2023 je potrebné uhradiť najneskôr do 8. 2. 2023. Viac o mesačných preddavkoch a bankovom spojení sa dozviete tu.

Všetkým samoplatiteľom, na ktorých evidujeme mobilné číslo a majú od 1. 1. 2023 evidovanú kategóriu samoplatiteľa, odošleme v polovici mesiaca január 2023 SMS správu s výškou mesačného preddavku a bankovým spojením na jeho úhradu. 

V prípade, že máte predchádzajúcou zdravotnou poisťovňou schválenú a nedočerpanú liečbu, alebo budete pokračovať v liečbe, ktorá vyžaduje predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne, informujte o zmene poisťovne v dostatočnom predstihu svojho ošetrujúceho lekára. Ten nám následne odošle žiadosť o predschválenie alebo pokračovanie liečby.

Od 1.1.2022 môžete využívať všetky výhody Union zdravotnej poisťovne.

Od začiatku roka môžete ihneď začať využívať príspevok 150 € na zuby ročne alebo očný balík 100 € pre každého, uplatniť vrátenie doplatkov za lieky a dietetické potraviny pre deti, ušetriť na zľavách na poistenia od Union poisťovne a mnoho ďalších výhod.

Ak podáte prihlášku do 30. 9., poistencom alebo poistenkou sa stanete 1. 1. nasledujúci rok. 

Podľa zákona 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov §6 ods. 1 písm. a) Zdravotná poisťovňa prijíma a potvrdzuje prihlášky na verejné zdravotné poistenie a vydáva preukazy poistencov verejného zdravotného poistenia (ďalej len „poistenec“) podľa osobitného predpisu, ak poistencovi nebol vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom, alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom.

Užitočné odkazy

Užitočné informácie

 1. Členské štáty Európskej únie:
  Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo*, Švédsko, Taliansko

  *V prípade Spojeného kráľovstva sa posudzuje, či skutočnosti o cudzine vznikli pred alebo po dátume 01.01.2021 (Brexit).

 2. Členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru: Nórsko, Lichtenštajnsko, Island

 3. Švajčiarska konfederácia

Podľa zákona 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov §6 ods. 1 písm. a) Zdravotná poisťovňa prijíma a potvrdzuje prihlášky na verejné zdravotné poistenie a vydáva preukazy poistencov verejného zdravotného poistenia (ďalej len „poistenec“) podľa osobitného predpisu, ak poistencovi nebol vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom, alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom.