Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Očakávate výsledok ročného zúčtovania poistného za rok 2022? Pripravili sme pre vás možnosť overiť si, či spĺňate podmienky na vykonanie ročného zúčtovania poistného za rok 2022. Či je vašim výsledkom nedoplatok alebo preplatok a tiež, či vám vzniká povinnosť úhrady. Overením zistíte aj to, či vašu úhradu evidujeme.

rzp

Čo je ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia slúži zdravotnej poisťovni na to, aby zistila, či platiteľovi poistného vznikne za príslušný kalendárny rok nedoplatok alebo preplatok na zdravotnom poistení a ich výšku.

Princíp zúčtovania je podobný ako napríklad pri ročnom vyúčtovaní spotreby elektrickej energie s tým rozdielom, že pre zdravotnú poisťovňu sú „zálohovými úhradami“ mesačné úhrady preddavkov na poistné a „spotrebovanou elektrinou“ dosiahnutý ročný príjem.

Kedy posielame výsledok ročného zúčtovania poistného

Zásielku s výsledkom ročného zúčtovania môžete od zdravotnej poisťovne očakávať spravidla v druhej polovici nasledujúceho roka, keďže termín na jeho vykonanie a zaslanie je najneskôr do 31. októbra a ročné zúčtovanie sa vykonáva spätne za predchádzajúci rok.

Ročné zúčtovanie poistného

Union zdravotná poisťovňa bude opäť vykonávať ročné zúčtovanie poistného za svojich poistencov za rok 2022. Tu nájdete všetky potrebné informácie.

Všeobecné informácie o ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia

Príbehy naších zákaznikov

Recenzia - žena

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Anna Hančárová GVP,spol s r.o. Humenné
Recenzia - muž

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Martin Buršák Syráreň Bel Slovensko, a. s.
susan_garett

Lorem ipsum

John Doe PR Manager
0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov