Vyskladajte si poistenie domu a bytu či domácnosti podľa seba

poistenie nehnuteľnosti a domácnosti podľa seba

Čo plánujete poistiť?

Vyber jednu z možností

Výhody poistenia v Union poisťovni

Atoms/icons/80/grey-red/poistenie_domacnosti_online-80
Atoms/icons/80/grey-red/krytie_domacnosti_pocas_stahovania-80
Atoms/icons/80/grey-red/vsetky_poistenia_nehnutelnosti_a_domacnosti-80
icons/80/color/jednoduchost

Poistenie domov, bytov
a domácnosti na jednej
zmluve

Atoms/icons/80/grey-red/poistenie_domacnosti_online-80

Poistenie majetku
online bez obhliadky

Atoms/icons/80/grey-red/krytie_domacnosti_pocas_stahovania-80

Preplatenie nákladov na náhradné ubytovanie a sťahovanie až do výšky
10 000 EUR

Atoms/icons/80/grey-red/vsetky_poistenia_nehnutelnosti_a_domacnosti-80

Možnosť poistiť
si zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti alebo členov domácnosti

Atoms/icons/80/grey-red/dezinsekcia_deratizacia-80

Rozsiahle asistenčné služby vrátane núdzovej dezinsekcie alebo deratizácie

Poistenie domu a bytu

Nehnuteľnosť je možné poistiť už počas výstavby. Poistíme vám aj stavebné náradie a zariadenie (trafostanicu, miešačku a iné) na stavenisku.

Poistenie domácnosti

Hoďte za hlavu starosti z vykradnutia, požiaru alebo vytopenia vašej domácnosti. Poistenie domácnosti od Unionu vám s tým pomôže.

Atoms/icons/80/grey-red/info-80

Zodpovednosť za prenajaté veci

Poistenie sa vzťahuje aj na cudzie hnuteľné veci, ktoré boli poistenému požičané, alebo ktoré má u seba. Maximálny limit plnenia v prípade ich poškodenia alebo zničenia je 3 000 EUR. 

Zodpovednosť nájomníkov

Poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré spôsobia nájomcovia v súvislosti s užívaním prenajatej nehnuteľnosti a jej príslušenstva, či susedom vlastníka nehnuteľnosti.

Príklad poistného v hodnote 125 000 EUR
s krytím škôd od výšky 150 EUR
Dom
Byt
Domácnosť

Asistencia pri poruche, pomoc zámočníka

Ročné poistné (dom mimo Bratislavy)

Živelná udalosť

Odcudzenie

Voda z vodovodných zariadení

Škody na vodovodnom potrubí, vytečená voda

Náhradné ubytovanie do 10 000 EUR

Povodeň a záplava

Vandalizmus

Škody od voľne žijúcich zvierat

Rozbitie skla, zadymenie

Domov EXTRA

62,91 EUR

Domov
75,05 EUR
-
-
-
-
-
Domov PLUS
90,42 EUR

-
-
-
-

Asistencia pri poruche, pomoc zámočníka

Živelná udalosť

Odcudzenie

Voda z vodovodných zariadení

Náhradné ubytovanie do 10 000 EUR

Povodeň a záplava

Vandalizmus

Škody od voľne žijúcich zvierat

Rozbitie skla, zadymenie

Škody na vodovodnom potrubí, vytečená voda

Ročné poistné (byt v Bratislave)

Domov
-
-
-
-
-

64,26 EUR

Domov PLUS
-
-
-
-
88,89 EUR
Domov EXTRA
107,43 EUR

Asistencia pri poruche, pomoc zámočníka

Živelná udalosť

Odcudzenie

Voda z vodovodných zariadení

Povodeň a záplava

Skladovanie v prenajatých priestoroch

Vandalizmus, poškodenie zámkov

Škody od voľne žijúcich zvierat

Rozbitie skla, zadymenie

Náklady na náhradné doklady

Ročné poistné (v Bratislave)

Ročné poistné (mimo Bratislavy)

Domácnosť
-
-
-
-
-
-

9,79 EUR

9,71 EUR

Domácnosť PLUS
-
-
-
-
11,31 EUR
12,02 EUR
Domácnosť EXTRA
12,59 EUR

13,38 EUR

Domov EXTRA

Asistencia pri poruche, pomoc zámočníka

62,91 EUR

Ročné poistné (dom mimo Bratislavy)

Živelná udalosť

Odcudzenie

Voda z vodovodných zariadení

Škody na vodovodnom potrubí, vytečená voda

Náhradné ubytovanie do 10 000 EUR

Povodeň a záplava

Vandalizmus

Škody od voľne žijúcich zvierat

Rozbitie skla, zadymenie

Domov

Asistencia pri poruche, pomoc zámočníka

75,05 EUR

Ročné poistné (dom mimo Bratislavy)

Živelná udalosť

Odcudzenie

Voda z vodovodných zariadení

-

Škody na vodovodnom potrubí, vytečená voda

Náhradné ubytovanie do 10 000 EUR

-

Povodeň a záplava

-

Vandalizmus

-

Škody od voľne žijúcich zvierat

-

Rozbitie skla, zadymenie

Domov PLUS

Asistencia pri poruche, pomoc zámočníka

90,42 EUR

Ročné poistné (dom mimo Bratislavy)

Živelná udalosť

Odcudzenie

Voda z vodovodných zariadení

-

Škody na vodovodnom potrubí, vytečená voda

Náhradné ubytovanie do 10 000 EUR

Povodeň a záplava

-

Vandalizmus

-

Škody od voľne žijúcich zvierat

-

Rozbitie skla, zadymenie

Domov

Asistencia pri poruche, pomoc zámočníka

Živelná udalosť

Odcudzenie

Voda z vodovodných zariadení

Náhradné ubytovanie do 10 000 EUR

-

Povodeň a záplava

-

Vandalizmus

-

Škody od voľne žijúcich zvierat

-

Rozbitie skla, zadymenie

-

Škody na vodovodnom potrubí, vytečená voda

64,26 EUR

Ročné poistné (byt v Bratislave)

Domov PLUS

Asistencia pri poruche, pomoc zámočníka

Živelná udalosť

Odcudzenie

Voda z vodovodných zariadení

Náhradné ubytovanie do 10 000 EUR

Povodeň a záplava

-

Vandalizmus

-

Škody od voľne žijúcich zvierat

-

Rozbitie skla, zadymenie

-

Škody na vodovodnom potrubí, vytečená voda

88,89 EUR

Ročné poistné (byt v Bratislave)

Domov EXTRA

Asistencia pri poruche, pomoc zámočníka

Živelná udalosť

Odcudzenie

Voda z vodovodných zariadení

Náhradné ubytovanie do 10 000 EUR

Povodeň a záplava

Vandalizmus

Škody od voľne žijúcich zvierat

Rozbitie skla, zadymenie

Škody na vodovodnom potrubí, vytečená voda

107,43 EUR

Ročné poistné (byt v Bratislave)

Domácnosť

Asistencia pri poruche, pomoc zámočníka

Živelná udalosť

Odcudzenie

Voda z vodovodných zariadení

-

Povodeň a záplava

-

Skladovanie v prenajatých priestoroch

-

Vandalizmus, poškodenie zámkov

-

Škody od voľne žijúcich zvierat

-

Rozbitie skla, zadymenie

-

Náklady na náhradné doklady

9,79 EUR

Ročné poistné (v Bratislave)

9,71 EUR

Ročné poistné (mimo Bratislavy)

Domácnosť PLUS

Asistencia pri poruche, pomoc zámočníka

Živelná udalosť

Odcudzenie

Voda z vodovodných zariadení

Povodeň a záplava

Skladovanie v prenajatých priestoroch

-

Vandalizmus, poškodenie zámkov

-

Škody od voľne žijúcich zvierat

-

Rozbitie skla, zadymenie

-

Náklady na náhradné doklady

11,31 EUR

Ročné poistné (v Bratislave)

12,02 EUR

Ročné poistné (mimo Bratislavy)

Domácnosť EXTRA

Asistencia pri poruche, pomoc zámočníka

Živelná udalosť

Odcudzenie

Voda z vodovodných zariadení

Povodeň a záplava

Skladovanie v prenajatých priestoroch

Vandalizmus, poškodenie zámkov

Škody od voľne žijúcich zvierat

Rozbitie skla, zadymenie

Náklady na náhradné doklady

12,59 EUR

Ročné poistné (v Bratislave)

13,38 EUR

Ročné poistné (mimo Bratislavy)

Doplnkové poistenie

 • Garáž, garážové miesto

  Maximálna poistná suma pri poistení garáže je 30 000 €.

  Viac
 • Ostatné stavby

  Minimálna poistná suma pri poistení je 1 000 €, maximálna 50 000 €.

  Viac
 • Rastliny a stromy

  Minimálna poistná suma je 500 €, maximálna poistná suma je 10 000 €.

  Viac
 • Skrat, prepätie a indukcia elektrických zariadení

  Viac
 • Náhrobný pomník

  Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia náhrobného pomníka alebo jeho príslušenstva.

  Viac
 • Zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti

  Viac
 • Zodpovednosť členov domácnosti za škodu

  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi domácnosti vás bude kryť na území celej Európy.

  Viac

Kontaktný formulár

0 %
ľudí odporúča
nákup online
0 %
ľudí odporúča
našu likvidáciu
220
tisíc spokojných
klientov
30
 
rokov
na trhu