Hromadné ÚRAZOVÉ poistenie

Poistite jednou poistnou zmluvou skupinu ľudí bez nutnosti zasielania menných zoznamov poistených osôb

Hromadné úrazové poistenie je variabilným úrazovým produktom, ktorý umožňuje

Druhy poistenia

Krátkodobé poistenie

Hromadné poistenie na dobu určitú vhodné pre školy (počas výletov, exkurzií, lyžiarskych výcvikov mimo…

Dlhodobé poistenie s hlásením akcie

Poistenie pre firmy, školy a rôzne podujatia uskutočnené poistníkom. Minimálne deň pred uskutočnením…

Poistenie pre právnické osoby

Produkt je dlhodobým hromadným poistením na dobu určitú (1 rok) alebo neurčitú, vhodný pre poistenie…

Poistenie nemenovaných osôb

Poistenie vhodné pre prevádzky typu lyžiarsky vlek, kúpalisko, klzisko, fitnescentrum, posilňovňa…

Poistenie žiakov

Poistenie žiakov je poistenie určené pre žiakov materských, základných a stredných škôl počas celého…

Druhy poistenia

Krátkodobé poistenie

Hromadné poistenie na dobu určitú vhodné pre školy (počas výletov, exkurzií, lyžiarskych výcvikov mimo…

Dlhodobé poistenie s hlásením akcie

Poistenie pre firmy, školy a rôzne podujatia uskutočnené poistníkom. Minimálne deň pred uskutočnením…

Poistenie pre právnické osoby

Produkt je dlhodobým hromadným poistením na dobu určitú (1 rok) alebo neurčitú, vhodný pre poistenie…

Poistenie nemenovaných osôb

Poistenie vhodné pre prevádzky typu lyžiarsky vlek, kúpalisko, klzisko, fitnescentrum, posilňovňa…

Poistenie žiakov

Poistenie žiakov je poistenie určené pre žiakov materských, základných a stredných škôl počas celého…

Poistenie obsahuje

Poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré sa určí percentuálne (0,5 % až 100 %) z poistnej sumy dojednanej pre prípad TNU v závislosti od rozsahu trvalých následkov úrazu, podľa Oceňovacích tabuliek poisťovateľa

Poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré zodpovedá rozsahu trvalých následkov, ak je rozsah vyšší ako 10 %. Výška poistného plnenia sa určí percentuálne z poistnej sumy dojednanej pre prípad trvalých následkov úrazu, podľa Oceňovacích tabuliek poisťovateľa

Poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré sa určí percentuálne (od 0,5 % do 450 %) z poistnej sumy dojednanej pre prípad TNÚ s progresiou 450 v závislosti od rozsahu trvalých následkov úrazu, podľa Oceňovacích tabuliek poisťovateľa

Poisťovateľ vypláca pozostalým odškodnenie vo výške 100 % poistnej sumy

Poisťovateľ vyplatí poistenému, resp. poistenému dieťaťu príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy, podľa Oceňovacích tabuliek poisťovateľa, ak priemerný čas nevyhnutného liečenia úrazu je dlhší ako 15 dní

Poisťovateľ vyplatí poistenému dennú dávku za každý deň doby nevyhnutného liečenia úrazu, ak čas nevyhnutného liečenia tohto úrazu dosiahne aspoň 15 kalendárnych dní, najviac však za čas liečenia uvedený v Oceňovacích tabuľkách poisťovateľa

Poisťovateľ vyplatí poistenému za každý deň pobytu v nemocnici príslušnú dohodnutú sumu. Odškodné je v prípade hospitalizácie po úraze vyplácané maximálne 365 dní v priebehu dvoch rokov odo dňa úrazu

Poisťovateľ vyplatí úrazové odškodnenie v prípade vzniku objektívne zistiteľnej alebo viditeľnej ujmy na zdraví alebo telesného poškodenia poisteného v dôsledku úrazu. Výška úrazového odškodnenia sa určí ako percento z poistnej sumy dohodnutej pre úrazové odškodnenie, podľa Oceňovacích tabuliek poisťovateľa

Poistenie obsahuje

Poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré sa určí percentuálne (0,5 % až 100 %) z poistnej sumy dojednanej pre prípad TNU v závislosti od rozsahu trvalých následkov úrazu, podľa Oceňovacích tabuliek poisťovateľa

Poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré zodpovedá rozsahu trvalých následkov, ak je rozsah vyšší ako 10 %. Výška poistného plnenia sa určí percentuálne z poistnej sumy dojednanej pre prípad trvalých následkov úrazu podľa Oceňovacích tabuliek poisťovateľa

Poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré sa určí percentuálne (od 0,5 % do 450 %) z poistnej sumy dojednanej pre prípad TNÚ s progresiou 450 v závislosti od rozsahu trvalých následkov úrazu, podľa Oceňovacích tabuliek poisťovateľa

Poisťovateľ vypláca pozostalým odškodnenie vo výške 100 % poistnej sumy

Poisťovateľ vyplatí poistenému, resp. poistenému dieťaťu príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy, podľa Oceňovacích tabuliek poisťovateľa, ak priemerný čas nevyhnutného liečenia úrazu je dlhší ako 15 dní

Poisťovateľ vyplatí poistenému dennú dávku za každý deň doby nevyhnutného liečenia úrazu, ak čas nevyhnutného liečenia tohto úrazu dosiahne aspoň 15 kalendárnych dní, najviac však za čas liečenia uvedený v Oceňovacích tabuľkách poisťovateľa

Poisťovateľ vyplatí poistenému za každý deň pobytu v nemocnici príslušnú dohodnutú sumu. Odškodné je v prípade hospitalizácie po úraze vyplácané maximálne 365 dní v priebehu dvoch rokov odo dňa úrazu

Poisťovateľ vyplatí úrazové odškodnenie v prípade vzniku objektívne zistiteľnej alebo viditeľnej ujmy na zdraví alebo telesného poškodenia poisteného v dôsledku úrazu. Výška úrazového odškodnenia sa určí ako percento z poistnej sumy dohodnutej pre úrazové odškodnenie, podľa Oceňovacích tabuliek poisťovateľa

Kontaktný formulár

Príbehy naších zákaznikov

Recenzia - žena

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Anna Hančárová GVP,spol s r.o. Humenné
Recenzia - muž

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Martin Buršák Syráreň Bel Slovensko, a. s.
susan_garett

Lorem ipsum

John Doe PR Manager
0 %
ľudí odporúča
nákup online
0 %
ľudí odporúča
našu likvidáciu
220
tisíc spokojných
klientov
30
rokov
na trhu