Životné poistenie Užitočná poistka

Dostupné životné poistenie pre prípad úmrtia pre každého dospelého do 65 rokov s voliteľným balíkom úrazových pripoistení.

Sme tu pre vás aj v tej najťažšej situácii

Naše Životné poistenie Užitočná poistka vám pomôže so zvládnutím finančnej situácie po úmrtí blízkeho, a to bez akéhokoľvek oceňovania zdravotného stavu.

V čom vám poistenie poskytuje istotu?

  • smrť v dôsledku úrazu;
  • smrť v dôsledku dopravnej nehody,
  • trvalé následky úrazu;
  • hospitalizácia v dôsledku úrazu;
  • zlomeniny a popáleniny.
  • konzultácie s lekárom na telefóne;
  • ďalšie informačné služby na telefóne;
  • nadštandardné služby v súvislosti s hospitalizáciou alebo ošetrením;
  • nadštandardné lekárske ošetrenie. 
Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40
Poistné plnenie sa nezdaňuje a nepodlieha ani dedičskému konaniu.

Výhody poistenia

Sme poisťovňa
s najspokojnejšími zákazníkmi podľa prieskumu KPMG 2021 a 2022.

Atoms/icons/80/grey-red/mate_otazku-80

Poistíme vás bez otázok o vašom zdravotnom stave.

Výšku poistnej sumy si môžete vybrať sami – od 1 500 € do 5 000 €.

K uzavretiu poistky vám stačí len občiansky preukaz.

Poistné krytia pre Životné poistenie Užitočná poistka

Hlavné poistenie
Hlavné poistenie Voliteľná poistná suma Výška poistného
Poistenie pre prípad smrti 1 500 €, 2 000 €, 2 500 €, 3 000 €, 3 500 €, 4 000 €, 4 500 € alebo 5 000 € Výška poistného je závislá od vstupného veku poisteného a od zvolenej poistnej sumy.
Súbor úrazových pripoistení
Voliteľný súbor úrazových pripoistení pre poistenie Užitočná poistka Poistná suma, resp. denná dávka
(prvé 2 poistné roky)
Poistná suma, resp. denná dávka
(od 3. poistného roka)
Smrť v dôsledku úrazu 2 000 € 2 400 €
Smrť v dôsledku dopravnej nehody 2 000 € 2 400 €
Trvalé následky úrazu 2 000 € 2 400 €
Hospitalizácia v dôsledku úrazu 10 €/deň 12 €/deň
Zlomeniny 250 € 300 €
Popáleniny 250 € 300 €
Trvalé následky úrazu extra 2 000 € 0 €
Mesačné poistné za súbor úrazového pripoistenia 10 €

Máte záujem o toto poistenie?
Navštívte jedného z našich partnerov: