Súťažte o tri iPhone 14
a 115 ďalších cien

Aktualizujte vaše kontaktné údaje v on-line formulári a dovoľte nám, aby sme vás informovali o našich zaujímavých novinkách. Automaticky budete zaradení do žrebovania.

Aktualizujte vaše
kontaktné údaje a súťažte
o zaujímavé ceny

Rozdáme spolu
až 118 výhier!

Spomedzi súťažiacich bude vyžrebovaných 118 výhercov, na ktorých čakajú tieto ceny: