Systém bonifikácie

Získajte bonus za vykonávanie preventívnych prehliadok a poskytovanie kvalitnej, dostupnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti. 

Odmeňujeme poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti

Záleží nám na zvyšovaní kvality, dostupnosti a efektivity zdravotnej starostlivosti. Tiež kladieme dôraz na prevenciu.

Cieľom systému bonifikácie je zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre našich poistencov a motivovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti liečiť pacientov lepšie a efektívnejšie.

Systém bonifikácie odmeňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za splnenie ukazovateľov. 

Vyhodnotenie je viazané na merateľné údaje informačného systému poisťovne.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

V roku 2020 sme na bonusy pre hodnotených lekárov zaplatili viac ako 5,3 milióna eur.