Základné informácie

Postup pre podanie sťažnosti na Union poisťovňu, a.s. (PDF)
Postup pre podanie sťažnosti na Union zdravotnú poisťovňu, a.s. (PDF)