Ročné zúčtovanie poistného pre samoplatiteľov

Samoplatiteľ je osoba, ktorá nie je ani zamestnancom, ani samostatne zárobkovo činnou osobou a ani osobou, za ktorú platí poistné štát (poistencami štátu sú napr. dôchodcovia, študenti, …). Je zrejmé, že zdravotné odvody si samoplatiteľ musí zaplatiť sám, nikto iný za neho zdravotné odvody neodvádza.

Union zdravotná poisťovňa Vám ako samoplatiteľovi vypočíta ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a to v prípade, ak ste ako samoplatiteľ dosiahli príjem. Môže ísť o kapitálový a ostatný príjem (t.j. príjem zdaňovaný v zmysle § 7 a 8 zákona o dani z príjmov) a príjem z dividend.

Výsledok ročného zúčtovania Vám pošleme ako doporučenú zásielku do vlastných rúk. V prípade nedoplatku si prevezmete výkaz nedoplatkov; v prípade preplatku oznámenie o výsledku.

Súčasťou zásielky ročného zúčtovania je aj Rozpis výpočtu Vášho ročného zúčtovania.

Výsledok ročného zúčtovania Vám pošleme ako doporučenú zásielku do vlastných rúk. V prípade nedoplatku si prevezmete výkaz nedoplatkov; v prípade preplatku oznámenie o výsledku.

Súčasťou zásielky ročného zúčtovania je aj Rozpis výpočtu Vášho ročného zúčtovania.

Čo znamenajú jednotlivé položky rozpisu výpočtu

Stĺpec „Výška skutočného príjmu“

Rozpis výpočtu

Príjem v EURVýška skutočného príjmuVymeriavací základPoistnéUhradené / vykázané preddavkyVýsledok RZP
zo závislej činnosti

0.00

0.000.000.000.00
z podnikania a inej samost. zárobkovej činnosti0.000.000.000.000.00
samoplatiteľa

25 773.55

25 773.55

3 608.29

741.72

2 866.57

z dividend do 31.12.20120.000.000.000.000.00
z dividend od 01.01.20130.000.000.000.000.00
z kapitálového majetku a ostatných príjmov0.000.000.000.000.00
Spolu

25 773.55

25 773.55

3 608.29

741.72

2 866.57

Ide o základ dane z kapitálových a ostatných príjmov. Teda príjmov zdaňovaných podľa § 7 a § 8 zákona o dani z príjmov (napríklad príjem z predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí, výhry atď.). Do výpočtu ročného zúčtovania nevstupujú v prípade, ak z nich bola zrazená daň zrážkou alebo sú od dane oslobodené.

V prípade dosiahnutia príjmu z dividend bude ich výška zapísaná v riadkoch rozpisu týkajúcich sa dividend.

Stĺpec „Vymeriavaci základ“

Rozpis výpočtu

Príjem v EURVýška skutočného príjmuVymeriavací základPoistnéUhradené / vykázané preddavkyVýsledok RZP
zo závislej činnosti0.000.000.000.000.00
z podnikania a inej samost. zárobkovej činnosti0.000.000.000.000.00
samoplatiteľa

25 773.55

25 773.55

3 608.29

741.72

2 866.57

z dividend do 31.12.20120.000.000.000.000.00
z dividend od 01.01.20130.000.000.000.000.00
z kapitálového majetku a ostatných príjmov0.000.000.000.000.00
Spolu

25 773.55

25 773.55

3 608.29

741.72

2 866.57

Pri výpočte ročného zúčtovania samoplatiteľa zdravotná poisťovňa určuje dva typy vymeriavacieho základu:

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia