Atoms/icons/24/grey/info-24

….

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Potvrdenie o neevidovaní pohľadávky
Nižšie si prečítate:

Potrebujete doklad o tom, že nám nedlžíte na poistnom? Vystavíme vám Potvrdenie o neevidovaní pohľadávky. Vydáva sa za účelom zistenia stavu pohľadávok (nedoplatkov) po splatnosti evidovaných zdravotnou poisťovňou. Podľa zákona má na potvrdenie o neevidovaní pohľadávok nárok každý, kto oň požiada.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

O potvrdenie splnenia si odvodových povinností (o úhrade poistného) už nemusíte žiadať, v prípade ak ho potrebujete predložiť orgánom verejnej moci. Inštitúcie si vedia stav evidovaných pohľadávok na poistnom overiť elektronicky prostredníctvom portálu OverSi alebo informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov (CSRÚ).

Pre koho je potvrdenie určené?

Ako získať potvrdenie?

O potvrdenie môžete požiadať rôznymi spôsobmi podľa toho, do akej kategórie platiteľa poistného patríte a či ste alebo nie ste poistencom alebo poistenkou Union zdravotnej poisťovne.

Najrýchlejší spôsob, ako vie platiteľ poistného požiadať o potvrdenie o neevidovaní pohľadávok, je cez našu online pobočku. 

Vizuálny návod ako požiadať o potvrdenie cez online pobočku

Užitočné informácie

Formulár k žiadosti o potvrdenie o neevidovaní pohľadávok

Pre rýchlejšie spracovanie žiadosti, vyplňte pozorne nasledujúce údaje. Použite prosím mail, na ktorý vám potvrdenie môžeme zaslať.

AKTALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.