Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Potvrdenie o neevidovaní pohľadávky
Nižšie si prečítate:

Potrebujete doklad o tom, že nám nedlžíte na poistnom? Vystavíme vám Potvrdenie o neevidovaní pohľadávky. Vydáva sa za účelom zistenia stavu pohľadávok (nedoplatkov) po splatnosti evidovaných zdravotnou poisťovňou. Podľa zákona má na potvrdenie o neevidovaní pohľadávok nárok každý, kto oň požiada.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

O potvrdenie splnenia si odvodových povinností (o úhrade poistného) už nemusíte žiadať, v prípade ak ho potrebujete predložiť orgánom verejnej moci. Inštitúcie si vedia stav evidovaných pohľadávok na poistnom overiť elektronicky prostredníctvom portálu OverSi alebo informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov (CSRÚ).

Pre koho je potvrdenie určené?

Ako získať potvrdenie?

O potvrdenie môžete požiadať rôznymi spôsobmi podľa toho, do akej kategórie platiteľa poistného patríte a či ste alebo nie ste poistencom alebo poistenkou Union zdravotnej poisťovne.

Najrýchlejší spôsob, ako vie platiteľ poistného požiadať o potvrdenie o neevidovaní pohľadávok, je cez našu online pobočku. 

Vizuálny návod ako požiadať o potvrdenie cez online pobočku

Užitočné informácie

Formulár k žiadosti o potvrdenie o neevidovaní pohľadávok

Pre rýchlejšie spracovanie žiadosti, vyplňte pozorne nasledujúce údaje. Použite prosím mail, na ktorý vám potvrdenie môžeme zaslať.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.