Atoms/icons/24/grey/info-24
Od 1. 8. 2022 už nie je potrebné zasielať prihlášku pre novorodenca do zdravotnej poisťovne. Jeho poistenie vzniká automaticky v rovnakej poisťovni ako je poistená matka. 
Zisti viac.
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Online pobočka

Bezplatná služba pre poistencov a partnerov Union zdravotnej poisťovne, ktorá slúži na rýchlu a pohodlnú komunikáciu so zdravotnou poisťovňou
Online pobocka
Online pobocka

 

Čo je online pobočka

Online pobočka je bezplatná služba pre poistencov a partnerov Union zdravotnej poisťovne a slúži na jednoduchú, rýchlu a pohodlnú elektronickú komunikáciu s poisťovňou. Služby online pobočky môžu využívať registrovaní aj neregistrovaní užívatelia.

 

Služby pre neregistrovaných užívateľov

Neregistrovaní používatelia môžu využívať rôzne portálové služby:

 • vyhľadávať zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • overiť si poistenosť osoby v Union zdravotnej poisťovni ku konkrétnemu dátumu
 • vyhľadávať zdravotné pomôcky a lieky podľa zadaných kritérií
 • aktivovať si bezplatnú službu Preventívna pripomienka
 

Služby pre registrovaných užívateľov

Registrovaní používatelia môžu po prihlásení do svojho konta využívať služby online pobočky.

 

 Poistenci môžu:

 • požiadať o výpis z účtu poistenca, v ktorom nájdu zoznam návštev u lekára a prehľad súm za jednotlivé výkony, prehľad o platbách svojho zamestnávateľa
 • vidieť, kto za nich platí alebo platil poistné na verejné zdravotné poistenie
 • skontrolovať svoje identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko, adresy a kontaktné údaje)
 • vidieť výsledok z ročného zúčtovania 
 • podať námietku na výsledok z ročného zúčtovania

Platitelia majú k dispozícii:

 • prehľad zamestnancov, za ktorých odvádzajú poistné
 • podávanie dávok
 • okamžitý prehľad o podaných výkazoch preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie
 • výsledok z ročného zúčtovania a podanie námietky na výsledok z ročného zúčtovania
 • prehľad základných údajov (výplatné termíny, bankové spojenie a kontaktné osoby)
 • žiadosť o vydanie potvrdenia o neevidovaní pohľadávky a potvrdenia k verejnému obstarávaniu

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú k dispozícii:

 • elektronické podanie zúčtovacích dokladov
 • potvrdzovanie doručenia zúčtovacích dokladov (faktúr, dobropisov, ťarchopisov) bez potreby ich dodatočného doposielania
 • zoznam odídených poistencov
 • aktuálne kapitovaní poistenci
 • prehľad realizovaných liekov
 • možnosť prezerať svoju zmluvu
 • overenie poistného vzťahu

Využite výhody
online pobočky

Je čas na zmenu zdravotnej poisťovne

Nechajte nám váš kontakt a my sa vám ozveme do jedného pracovného dňa. 

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov