Flotilové poistenie motorových vozidiel

FLOTILOVÉ POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Pre firmy, ktoré vlastnia 5 a viac vozidiel, ponúka Union poisťovňa hromadné poistné zmluvy, tzv. flotilové poistenie. Na jednej zmluve môžete mať uzatvorené poistenie vašich firemných áut s výhodnejšími podmienkami.

Výhody poistenia

Atoms/icons/80/grey-red/vyplata_poistneho_planenia_365-80
Poistná doba
Flotilové poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú s poistným obdobím jeden technický rok. Poistné je možné platiť ročne, polročne alebo kvartálne.
Atoms/icons/80/grey-red/poistenie_proti_havarii-80
Poistné krytie
Flotilové poistenie je možné uzatvoriť pre Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP), pre havarijné poistenie (havária, živel, krádež), ku ktorému je možné dojednať doplnkové poistenia (úraz, batožina, sklo, asistenčné služby).
Atoms/icons/80/grey-red/pozri_navody_2-80
Podmienky pre uzavretie

 

Počet vozidiel: minimálny počet motorových vozidiel pre uzavretie flotilového poistenia (PZP, havarijné poistenie) je 5 vozidiel spolu, bez ohľadu na druh vozidla (osobné, motocykel, nákladné, ťahač, traktor, autobus, mestský autobus, prípojné vozidlo, náves, malý vozík, obytné a sanitné vozidlo)

Oprávnené osoby: hromadnú poistnú zmluvu si môže dojednať právnická osoba (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzením, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, družstvo, jednotky územnej samosprávy, rozpočtové a príspevkové organizácie, politické strany a hnutia) alebo podnikajúca fyzická osoba (fyzická osoba s prideleným IČO).

Podmienky pre havarijné poistenie: podmienkou vstupu do flotilového HAVARIJNÉHO poistenia sú motorové vozidlá, ktoré majú spoločného vlastníka a zároveň aj držiteľa, uvedeného v osvedčení o evidencii, resp. v technickom preukaze. Výnimkou sú motorové vozidlá, ktoré sú vo vlastníctve inej spoločnosti, pre ktoré je potvrdená vinkulácia poistného plnenia (leasing). Potvrdená vinkulácia je zároveň súčasťou hromadnej poistnej zmluvy.

Podmienky pre PZP: podmienkou vstupu do flotilového PZP poistenia sú motorové vozidlá, ktoré majú spoločného vlastníka a zároveň aj držiteľa, uvedeného v osvedčení o evidencii, resp. technickom preukaze. Výnimkou sú vozidlá, ktoré sú vo vlastníctve inej spoločnosti, pre ktoré je potvrdená vinkulácia poistného plnenia (leasing).

Najčastejšie otázky

Kontaktný formulár

Príbehy naších zákaznikov

Recenzia - žena

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Anna Hančárová GVP,spol s r.o. Humenné
Recenzia - muž

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Martin Buršák Syráreň Bel Slovensko, a. s.
susan_garett

Lorem ipsum

John Doe PR Manager
0 %
ľudí odporúča
nákup online
0 %
ľudí odporúča
našu likvidáciu
220
tisíc spokojných
klientov
30
rokov
na trhu