Zdieľať

Poisťovňa Union je najobľúbenejšou značkou medzi poisťovňami a bankami

Blog_upravene_KPMG
Union je jednotkou v spokojnosti zákazníkov vo finančnom segmente. Súčasne sa poisťovňa Union stala skokanom roka v celkovom hodnotení všetkých značiek na trhu, keď sa dostala na 11. miesto z pôvodnej 74. priečky.
Blog_upravene_KPMG

Spokojnosť a zdravie sú pre nás na prvom mieste

V reprezentatívnom prieskume spoločnosti KPMG, ktorá je nezávislým audítorom, získala poisťovňa Union prvenstvo v zákazníckej spokojnosti v kategórii finančného sektora a bola označená za „skokana roka“, keď sa zo 74. priečky dostala až na 11. miesto v celkovom poradí všetkých slovenských firiem.

V Unione sú spokojnosť a zdravie našich klientov na prvom mieste, naším cieľom je meniť ich životy k lepšiemu. Za úspechom, ktorý sme dosiahli je naša snaha o rozširovanie benefitov, rozvoj služieb pre klientov, cielený redizajn a spokojnosť našich klientov s online pobočkou a mobilnou aplikáciou.

Plníme naše sľuby klientom

Podľa spoločnosti KPMG sa od konkurencie odlišujeme práve výrazným rastom vnímanej hodnoty, čo súvisí so zrozumiteľne komunikovanými benefitmi pre klientov, ktoré veľká časť z nich aj využíva.

Generálny riaditeľ Unionu, Michal Špaňár, hovorí: „Naši klienti oceňujú, že sa k nim vždy snažíme správať férovo a transparentne a že sa k svojim benefitom dostávajú jednoducho a rýchlo. Taktiež vysoko hodnotia našu integritu. Inými slovami – veľmi pozitívne vnímajú, že ak niečo Union sľúbi, tak to aj splní.“

Do reprezentatívneho prieskumu KPMG sa zapojilo vyše 2 500 respondentov z celého Slovenska, ktorí sa podelili o svoju skúsenosť so 118 značkami v deviatich sektoroch.

Naši klienti veľmi pozitívne vnímajú, že ak niečo Union sľúbi, tak to aj splní.

Michal Špaňár, Generálny riaditeľ Unionu

Tvoríme a zdieľame s vami užitočný obsah

Pandémia koronavírusu, ktorá má vplyv aj na zákaznícku skúsenosť, ovplyvnila aj trendy v zákazníckej skúsenosti.

Ako nevyhnutné sa ukázali najmä vyššie nároky na bezpečnosť, podporu lokálnych výrobcov, spoločenskú zodpovednosť a odvahu v práci s novými technológiami.
„Kým pred pár rokmi sme sa sociálnym sieťam takmer vôbec nevenovali, dnes máme na to tím ľudí. Táto forma komunikácie sa nám osvedčuje na zdieľanie poradenstva či zaujímavých faktov. Tvoríme dokonca aj vlastný podcast Zdravé reči,“ potvrdzuje tento trend Marek Mikle, riaditeľ marketingu v poisťovni Union.

Ďakujeme vám za priazeň a veríme, že sa nám bude naďalej dariť reagovať na vaše potreby, rozvíjať benefity pre vás, našich klientov a poskytovať vám kvalitné služby na najvyššej úrovni.

Meníme životy k lepšiemu

Podcast
Zdravé reči
Podcast plný zdravých rečí s odborníkmi zameraný na zaujímavé témy v oblasti zdravia podané zrozumiteľným spôsobom.

 

Videoseriál
Sledujte náš videoseriál s renomovaným psychológom Robertom Krause zameraný na rôznorodé témy v oblasti pevného duševného zdravia a psychiky.

 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Lucia Papanova

Lucia Papanova

Tento text sa doťahuje z profilu: - vo wordpresse mouse over na svoje meno vpravo hore, - click "upraviť profil - scroll do sekcie "životopis" - vyplniť

Lucia Papanova

Tento text sa doťahuje z profilu: - vo wordpresse mouse over na svoje meno vpravo hore, - click "upraviť profil - scroll do sekcie "životopis" - vyplniť
Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia