Poistenie schopnosti splácať úver - Poštová banka

Poistenie schopnosti splácať úver pre úvery od Poštovej banky.

Zahoďte obavy zo splácania úveru aj pri nečakaných životných udalostiach

Poistenie schopnosti splácať úver chráni vás a vašu rodinu pred finančnými problémami pri strate zamestnania, dočasnej neschopnosti pracovať, invalidite alebo úmrtí.

Jednoduché a dostupné poistenie s plnením vo forme mesačných splátok alebo preplatenia zostatkovej sumy úveru.*

V čom vám poistenie poskytuje istotu?

*Presný rozsah krytia, možností poistenia a spôsob plnenia v závislosti od poistnej udalosti nájdete v dokumente: Všeobecné poistné podmienky pre Poistenie schopnosti splácať úver (VPP PSSU 01052022)

Výhody poistenia

Atoms/icons/80/grey-red/znizime_vam_spoluucast-80
Flexibilné poistenie. Poistíte sa pred i počas splácania úveru
Atoms/icons/80/grey-red/rychlost-80
Poistenie získate jednoducho. Otázky o vašom zdravotnom stave sú jasné a prehľadné.
Atoms/icons/80/grey-red/spolahlivost-80

Poistiť sa môžete aj na starobnom dôchodku až do dovŕšenia veku 63 rokov.

Vyberte si z balíčkov poistenia

Základné poistenie
Poistenie schopnosti splácať úver v prípade úmrtia, invalidity od 70 % a pracovnej neschopnosti trvajúcej aspoň 60 dní.
Komplexný balík poistenia
Okrem rizík uvedených v základnom poistení pokrýva aj stratu zamestnania a následnú nezamestnanosť trvajúcu aspoň 60 dní.

Máte záujem o toto poistenie?
Navštívte jedného z našich partnerov: