KALKULAČKA PREDDAVKOV PRE SZČO

Kalkulačka preddavkov pre SZČO

Vyplňte, prosím, údaje vo formulári a zistite výšku mesačných preddavkov v roku 2024. Výpočet je len informatívny.

Základné údaje

Nájdete v riadku 45 alebo 46 vo vašom daňovom priznaní za rok 2022.
EUR
Nájdete v Prílohe č. 3 vášho daňového priznania za rok 2022 v riadku č. 14 (Údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia).
EUR
Nájdete v Prílohe č. 3 vášho daňového priznania za rok 2022 v riadku č. 13
EUR
Počet mesiacov vykonávania – ak ste živnosť vykonávali celý rok, uvediete 12 mesiacov. Ak iba časť roka, uvediete reálny počet mesiacov. Pri živnosti, ktorú ste začali vykonávať neskôr ako prvý deň v mesiaci, sa na tento mesiac neprihliada a do počtu mesiacov sa nezapočíta.
Označte vtedy, ak máte okrem živnosti iné zamestnanie alebo ste poistencom štátu (napr.: študent, doktorand, dôchodca, evidovaný uchádzač o zamestnanie, poberáte materské, nemocenské, rodičovský príspevok či príspevok za opatrovanie alebo ste asistentom zdravotne postihnutej osoby).

Viac informácií o platení poistného v roku 2024 nájdete na tejto stránke.

Výška Vášho mesačného preddavku v roku 2024

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

SZČO v súbehu s iným platiteľom platí preddavok, ak vypočítaná suma v kalkulačke je 3,00 eur a viac.
Preddavok nižší ako 3 eur platiť nemusí.

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov