Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Liečba v zahraničí

Bola vám v zahraničí poskytnutá zdravotná starostlivosť alebo zvažujete liečbu za hranicami?

Existuje niekoľko typov zdravotnej starostlivosti, ktoré môžete absolvovať v zahraničí a ktoré sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia.

Na základe verejného zdravotného poistenia na Slovensku môžete s vaším Európskym preukazom zdravotného poistenia navštíviť lekára alebo absolvovať vyšetrenie v zahraničí. 

Akékoľvek ošetrenie akútneho stavu v krajinách Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska*, ktoré si vyžiadal váš zdravotný stav s ohľadom na plánovanú dĺžku pobytu, sa nazýva potrebná zdravotná starostlivosť.

Bežne stačí, ak sa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti preukážete vašim európskym preukazom poistenca. V prípade, že nebol akceptovaný a museli ste si starostlivosť uhradiť sami, môžete si požiadať o preplatenie nákladov.

Viac informácií spolu s postupom, ako požiadať o preplatenie nákladov, nájdete na stránke o poskytnutej zdravotnej starostlivosti v časti o potrebnej zdravotnej starostlivosti v členských štátoch.

Pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorý bezprostredne ohrozuje váš život alebo niektorú z vašich základných životných funkcií, vám v zahraničí poskytnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Za tento typ liečby si platíte sami. Vami uhradené náklady môžu byť preplatené len do výšky úhrady za rovnaké ošetrenie na Slovensku.

Viac informácií spolu s postupom, ako požiadať o preplatenie nákladov, nájdete na stránke o poskytnutej zdravotnej starostlivosti v časti o neodkladnej zdravotnej starostlivosti v krajinách mimo štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska*.

 1. Členské štáty Európskej únie:
  Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo*, Švédsko, Taliansko

  *V prípade Spojeného kráľovstva sa posudzuje, či skutočnosti o cudzine vznikli pred alebo po dátume 01.01.2021 (Brexit).

 2. Členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru: Nórsko, Lichtenštajnsko, Island

 3. Švajčiarska konfederácia

V prípade, že ste v zahraničí absolvovali liečbu, za ktorou ste priamo vycestovali alebo vám bola poskytnutá zdravotná starostlivosť, ktorú váš aktuálny zdravotný stav nevyžadoval, absolvovali ste cezhraničnú zdravotnú starostlivosť.  O možnostiach a podmienkach preplatenia takejto liečby sa dozviete na stránke Plánovaná zdravotná starostlivosť v zahraničí.

Ak plánujete liečbu v zahraničí a chcete, aby bola preplatená z verejného zdravotného poistenia, potrebujete vedieť, na ktoré ošetrenie je potrebný predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne a ktoré ošetrenie môžete absolvovať aj bez súhlasu.

Viac informácií spolu s postupmi, ako požiadať o schválenie a preplatenie nákladov, nájdete na stránke o plánovanej zdravotnej starostlivosti.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.