Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Preventívna prehliadka aktívných športovcov do 18 rokov
Preventivna prehliadka pre sportovcov do 18 rokov
Nižšie sa dočítate:

Pre koho je príspevok určený

Aktívni športovci do veku 18 rokov (resp. ich zákonní zástupcovia) môžu požiadať o vykonanie preventívnej prehliadky u telovýchovného lekára určenej pre túto kategóriu mladých ľudí.

Príspevok je určený pre športovkyne a športovcov aktívnych v organizovanom športe do dovŕšenia 18. roku.

Ako prebieha prehliadka

Preventívnu prehliadku organizovaných aktívnych športovcov vykonáva raz ročne lekár so špecializáciou v odbore telovýchovné lekárstvo.

V prípade schválenia žiadosti zdravotná poisťovňa poskytne úhradu vo výške 50% z priemernej ceny výkonov poskytnutých v rámci preventívnej prehliadky, dohodnutej so zmluvnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v príslušnom odbore, v príslušnom čase a na príslušnom mieste.

Preventívna prehliadka aktívneho športovca zahŕňa:

Čo potrebujete splniť na preplatenie príspevku

Dôležité dokumenty

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.