Atoms/icons/24/grey/info-24

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Preventívna prehliadka aktívných športovcov do 18 rokov
Preventivna prehliadka pre sportovcov do 18 rokov
Nižšie sa dočítate:

Pre koho je príspevok určený

Aktívni športovci do veku 18 rokov (resp. ich zákonní zástupcovia) môžu požiadať o vykonanie preventívnej prehliadky u telovýchovného lekára určenej pre túto kategóriu mladých ľudí.

Príspevok je určený pre športovkyne a športovcov aktívnych v organizovanom športe do dovŕšenia 18. roku.

Ako prebieha prehliadka

Preventívnu prehliadku organizovaných aktívnych športovcov vykonáva raz ročne lekár so špecializáciou v odbore telovýchovné lekárstvo.

Zdravotná poisťovňa vám preplatí 50 % z ceny jednotlivých výkonov, ktoré preventívna prehliadka organizovaných aktívnych športovcov zahŕňa.

Preventívna prehliadka aktívneho športovca zahŕňa:

Čo potrebujete splniť na preplatenie príspevku

Dôležité dokumenty

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov

AKTALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.