Atoms/icons/24/grey/info-24

Pri ošetreniach absolvovaných od 1. 6. 2022 bude Union zdravotná poisťovňa pri preplácaní Príspevku 150 € na zuby prihliadať na absolvovanie preventívnej prehliadky aj u všeobecného lekára a v prípade detí u pediatra. Viac sa dozviete na našom blogu.

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Preventívna prehliadka aktívných športovcov do 18 rokov
Preventivna prehliadka pre sportovcov do 18 rokov
Nižšie sa dočítate:

Pre koho je príspevok určený

Aktívni športovci do veku 18 rokov (resp. ich zákonní zástupcovia) môžu požiadať o vykonanie preventívnej prehliadky u telovýchovného lekára určenej pre túto kategóriu mladých ľudí.

Príspevok je určený pre športovkyne a športovcov aktívnych v organizovanom športe do dovŕšenia 18. roku.

Ako prebieha prehliadka

Preventívnu prehliadku organizovaných aktívnych športovcov vykonáva raz ročne lekár so špecializáciou v odbore telovýchovné lekárstvo.

Zdravotná poisťovňa vám preplatí 50 % z ceny jednotlivých výkonov, ktoré preventívna prehliadka organizovaných aktívnych športovcov zahŕňa.

Preventívna prehliadka aktívneho športovca zahŕňa:

Čo potrebujete splniť na preplatenie príspevku

Dôležité dokumenty

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov

Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.