Elektronická podateľňa

Poskytovateľom služby je Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Elektronicka podatelna
elektronicka podatelna obr

Konto v Online pobočke

Prihláste sa do svojho konta cez nasledujúci link

Union zdravotná poisťovňa, a. s., umožňuje svojim poistencom bezpečne a jednoducho podávať elektronické podania prostredníctvom elektronickej podateľne.

Takéto podanie však musíte podpísať Zaručeným elektronickým podpisom (ZEP).

Zaručený elektronický podpis plne nahrádza vlastnoručný podpis, avšak jeho získanie je spojené s nemalými časovými a finančnými nákladmi.

Nižšie uvádzame postup, ako môžete zasielať kvalifikované podania, v prípade, že disponujete Zaručeným elektronickým podpisom.

Ako poslať dokument cez elektronickú podateľnu?

Union zdravotná poisťovňa, a.s., akceptuje len podania podpísané prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.