Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Kúpeľná starostlivosť
Kupelna starostlivost
Nižšie si prečítate:
Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Vážení klienti,

v prípade prerušenia už prebiehajúcej kúpeľnej liečby:

 • z dôvodu pozitivity liečeného poistenca na ochorenie COVID-19 alebo,
 • z dôvodu kontaktu liečeného poistenca s pozitívne testovanou osobou na ochorenie COVID-19 alebo,
 • z dôvodu uzatvorenia prevádzky kúpeľného zariadenia z pandemických dôvodov,

môžete požiadať zdravotnú poisťovňu o dočerpanie kúpeľnej liečby. O dočerpanie je potrebné požiadať písomne zdravotnú poisťovňu bezodkladne po zániku vyššie uvedených dôvodov na prerušenie kúpeľnej liečby.

Ďakujeme za pochopenie.

Pre koho je kúpeľná starostlivosť?

Kúpeľná liečba je následná – doplnková liečba a nenahrádza ambulantnú zdravotnú starostlivosť. To znamená, že kúpele sú pre pacientov, ktorí sú pravidelne sledovaní a liečení v odbornej ambulancii, prípadne sú po operácii.

Liečbu v kúpeľoch vám môže navrhnúť váš ošetrujúci lekár. Ak splníte všetky podmienky v zmysle zákona, kúpeľná liečba vám bude zdravotnou poisťovňou schválená.

Úhrada kúpeľnej liečby

Túto liečbu za vás kúpeľom uhradíme:

To, či je diagnóza na ktorú sa liečite zaradená do kategórie A alebo do kategórie B určuje Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť.

Ošetrujúci lekár, ktorý vám chce návrh vystaviť, sa musí riadiť už spomínaným Indikačným zoznamom. Tento jednoznačne stanovuje, na ktoré ochorenia a za akých podmienok vám môže kúpeľnú liečbu navrhnúť.

Tak ako Indikačný zoznam stanovuje kedy vám lekár kúpeľnú starostlivosť navrhnúť môže, Všeobecné kontraindikácie stanovujú, kedy kúpeľnú starostlivosť nie je možné navrhnúť.

Postup pri vybavovaní kúpeľnej starostlivosti

Ďalšie praktické informácie

Od povinnosti úhrady sú oslobodení poistenci, ktorým sa poskytuje kúpeľná liečba kategórie A a to:

Oslobodenie od úhrad sa nevzťahuje na poistencov pri kúpeľnej indikácii typu B.

Dĺžka liečebného pobytu je uvedená pri jednotlivých indikáciách Indikačného zoznamu. Je stanovená zväčša na dobu 21 dní, pri niektorých indikáciách na dobu 28 dní.

Náklady spojené s dopravou do kúpeľného zariadenia a z kúpeľného zariadenia zdravotná poisťovňa poistencom neprepláca.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.