Atoms/icons/24/grey/info-24
Pozor na podvodné správanie: Na sociálnych sieťach evidujeme snahu získať v našom mene osobné údaje na pochybné účely výmenou za odmenu 200 €. Nie je to naša aktivita. Od podobných praktík sa dištancujeme. Na príspevok nereagujte alebo ho nahláste sociálnej sieti (pri každom príspevku máte túto možnosť).
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Kúpeľná starostlivosť
Kupelna starostlivost
Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Vážení klienti,

v prípade prerušenia už prebiehajúcej kúpeľnej liečby z dôvodu obavy šírenia ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus, odporúčame poistencom túto skutočnosť oznámiť kúpeľnému zariadeniu, v ktorom liečba aktuálne prebieha. Túto informáciu poistenec nemusí oznamovať zdravotnej poisťovni.

V prípade žiadosti o pokračovanie kúpeľnej liečby poistenec kontaktuje priamo kúpeľné zariadenie, v ktorom bola kúpeľná liečba začatá. Kúpeľné zariadenie po dohode so zdravotnou poisťovňou následne predvolá poistenca na dočerpanie kúpeľnej liečby.

Prípady, kedy poistenec na schválený návrh na kúpeľnú liečbu ešte nenastúpil a návrh je tesne pred uplynutím doby platnosti, bude zdravotná poisťovňa posudzovať individuálne. Tieto prípady bude možné posudzovať a riešiť až po plnom sprevádzkovaní kúpeľných zariadení a upokojení epidemiologickej situácie.

Ďakujeme za pochopenie.

Kúpeľná starostlivosť

Kúpeľná liečba je následná – doplnková liečba a nenahrádza ambulantnú zdravotnú starostlivosť. To znamená, že kúpele sú pre pacientov, ktorí sú pravidelne sledovaní a liečení v odbornej ambulancii, prípadne sú po operácii.

Liečbu v kúpeľoch Vám môže navrhnúť Váš ošetrujúci lekár. Ak splníte všetky podmienky v zmysle zákona, kúpeľná liečba Vám bude zdravotnou poisťovňou schválená.

Úhrada kúpeľnej liečby

Túto liečbu za Vás kúpeľom uhradíme:

To, či je diagnóza na ktorú sa liečite zaradená do kategórie A alebo do kategórie B určuje Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť.

Ošetrujúci lekár, ktorý Vám chce návrh vystaviť, sa musí riadiť už spomínaným Indikačným zoznamom. Tento jednoznačne stanovuje, na ktoré ochorenia a za akých podmienok Vám môže kúpeľnú liečbu navrhnúť.

Tak ako Indikačný zoznam stanovuje kedy Vám lekár kúpeľnú starostlivosť navrhnúť môže, Všeobecné kontraindikácie stanovujú, kedy kúpeľnú starostlivosť nie je možné navrhnúť.

Postup pri vybavovaní kúpeľnej starostlivosti

Upozornenie

Od povinnosti úhrady sú oslobodení poistenci, ktorým sa poskytuje kúpeľná liečba kategórie A a to:

Oslobodenie od úhrad sa nevzťahuje na poistencov pri kúpeľnej indikácii typu B.

Dĺžka liečebného pobytu je uvedená pri jednotlivých indikáciách Indikačného zoznamu. Je stanovená zväčša na dobu 21 dní, pri niektorých indikáciách na dobu 28 dní.

Náklady spojené s dopravou do kúpeľného zariadenia a z kúpeľného zariadenia zdravotná poisťovňa poistencom neprepláca.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov

Novinka: Od 1. 1. 2022 zvyšujeme príspevky na zuby a oči. Spolu vám dáme až 300 €

Na ošetrenie u zubára 100 € a ďalších 50 € na dentálnu hygienu. Je na vás, či využijete príspevok naraz alebo po častiach.
Atoms/icons/80/grey-green/zub-80
Na okuliarové rámy pre deti 70 € a ďalších 80 € na vyšetrenia očí.