Atoms/icons/24/grey/info-24

….

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Kúpeľná starostlivosť
Kupelna starostlivost
Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Vážení klienti,

v prípade prerušenia už prebiehajúcej kúpeľnej liečby:

  • z dôvodu pozitivity liečeného poistenca na ochorenie COVID-19 alebo,
  • z dôvodu kontaktu liečeného poistenca s pozitívne testovanou osobou na ochorenie COVID-19 alebo,
  • z dôvodu uzatvorenia prevádzky kúpeľného zariadenia z pandemických dôvodov,

môžete požiadať zdravotnú poisťovňu o dočerpanie kúpeľnej liečby. O dočerpanie je potrebné požiadať písomne zdravotnú poisťovňu bezodkladne po zániku vyššie uvedených dôvodov na prerušenie kúpeľnej liečby.

Ďakujeme za pochopenie.

Kúpeľná starostlivosť

Kúpeľná liečba je následná – doplnková liečba a nenahrádza ambulantnú zdravotnú starostlivosť. To znamená, že kúpele sú pre pacientov, ktorí sú pravidelne sledovaní a liečení v odbornej ambulancii, prípadne sú po operácii.

Liečbu v kúpeľoch Vám môže navrhnúť Váš ošetrujúci lekár. Ak splníte všetky podmienky v zmysle zákona, kúpeľná liečba Vám bude zdravotnou poisťovňou schválená.

Úhrada kúpeľnej liečby

Túto liečbu za Vás kúpeľom uhradíme:

To, či je diagnóza na ktorú sa liečite zaradená do kategórie A alebo do kategórie B určuje Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť.

Ošetrujúci lekár, ktorý Vám chce návrh vystaviť, sa musí riadiť už spomínaným Indikačným zoznamom. Tento jednoznačne stanovuje, na ktoré ochorenia a za akých podmienok Vám môže kúpeľnú liečbu navrhnúť.

Tak ako Indikačný zoznam stanovuje kedy Vám lekár kúpeľnú starostlivosť navrhnúť môže, Všeobecné kontraindikácie stanovujú, kedy kúpeľnú starostlivosť nie je možné navrhnúť.

Postup pri vybavovaní kúpeľnej starostlivosti

Upozornenie

Od povinnosti úhrady sú oslobodení poistenci, ktorým sa poskytuje kúpeľná liečba kategórie A a to:

Oslobodenie od úhrad sa nevzťahuje na poistencov pri kúpeľnej indikácii typu B.

Dĺžka liečebného pobytu je uvedená pri jednotlivých indikáciách Indikačného zoznamu. Je stanovená zväčša na dobu 21 dní, pri niektorých indikáciách na dobu 28 dní.

Náklady spojené s dopravou do kúpeľného zariadenia a z kúpeľného zariadenia zdravotná poisťovňa poistencom neprepláca.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov

AKTALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.