Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Prevencia demencie
test na odhalenie demencie
Nižšie si prečítate:

Problematika demencie je celosvetový problém, počet pacientov a pacientok sa zvyšuje vysokým tempom každý rok.

Čo je demencia a aké sú základné prejavy?

Demencia je duševné ochorenie prejavujúce sa zhoršením pamäte a rozumových schopností v dôsledku degeneratívnych zmien v mozgovom tkanive.

Dominuje pri nej syndróm demencie. Začína sa nenápadne a pozvoľn, nepretržite sa rozvíja v priebehu niekoľkých rokov. Veľmi často je pripisovaná príčinám ako je starnutie, únava alebo stres.

Syndróm demencie

Syndróm demencie je popisovaný ako klinický syndróm, v popredí ktorého je progresívny pokles kognitívnych funkcií. Podstatnou črtou demencie je, že spôsobuje závažné narušenie funkčnosti v bežných každodenných aktivitách.

Kognitívne funkcie umožňujú myslenie a spoznávanie okolitého sveta. Vďaka nim môžeme posudzovať, odôvodňovať, učiť sa, pamätať si to, čo sme už v minulosti urobili a vyjadrovať sa prostredníctvom jazyka.

Demencia nie je len porucha kognície, ale pravidelne (najmä pri progresii stavu) sa pri nej objavujú aj ďalšie psychopatologické a telesné príznaky či zmeny v správaní chorého.

Koho sa demencia týka?

Demenciou trpí každý dvadsiaty človek nad 65 rokov. Po osemdesiatom roku života až každý piaty človek.

Na Slovensku neexistujú presné štatistiky o výskyte ochorenia, ale odhaduje sa, že chorobou trpí takmer šesťdesiattisíc pacientov. Predpokladá sa, že v roku 2040 vzrastie počet chorých ľudí na Slovensku až trojnásobne, na stoosemdesiattisíc.

Rizikové faktory demencie:

Kedy je potrebné vyhľadať odbornú pomoc lekára?

Odbornú pomoc je nevyhnutné vyhľadať v prípade, ak ste u seba, alebo u svojho blízkeho spozorovali nasledujúce prejavy, ktoré môžu vo znamenať rozvíjajúce sa ochorenie:

Test na odhalenie demencie

Ako prví sme spustili pilotný projekt, v rámci ktorého zabezpečujeme svojim poistencom a poistenkám možnosť absolvovať test mentálneho zdravia, ktorý okrem iného môže odhaliť aj prvé príznaky demencie.

V rámci preventívnej prehliadky uhrádzame toto vyšetrenie poistenkám a poistencom vo veku od 50 rokov u vybraných všeobecných lekárov.

Vyšetrenie prebieha formou krátkeho testu, vďaka ktorému je možné rýchlym spôsobom odhaliť riziko začínajúcich kognitívnych porúch.

V prípade potreby vám lekár alebo lekárka odporučí vhodný typ mentálneho tréningu či cielené vyšetrenie v špecializovanej ambulancii (psychiatrickej alebo neurologickej).

V e-booku Preventívne prehliadky u všeobecného lekára, gastroenterológa a stomatológa si prečítajte, prečo je dôležité preventívnu prehliadku absolvovať pravidelne a na aké typy vyšetrení máte nárok.

Program prevencie demencie sme pripravili v spolupráci s

Group 4

Slovenská
Alzheimerova spoločnosť

Občianske združenie venujúce sa pomoci ľuďom s Alzheimerovou chorobou v SR. 

Group 5

Centrum MEMORY

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby ľuďom s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus.