Atoms/icons/24/grey/info-24

V sobotu 30. septembra máme pre vás otvorené pobočky v Bratislave v čase od 8:00 do 20:00 hod; ostatné pobočky v čase od 8:00 do 14:00 hod. Príďte sa prepoistiť osobne alebo volajte callcentrum v čase od 8:00 do 13:00 hod. 

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Prevencia demencie
test na odhalenie demencie
Nižšie si prečítate:

Problematika demencie je celosvetový problém, počet pacientov a pacientok sa zvyšuje vysokým tempom každý rok.

Čo je demencia a aké sú základné prejavy?

Demencia je duševné ochorenie prejavujúce sa zhoršením pamäte a rozumových schopností v dôsledku degeneratívnych zmien v mozgovom tkanive.

Dominuje pri nej syndróm demencie. Začína sa nenápadne a pozvoľn, nepretržite sa rozvíja v priebehu niekoľkých rokov. Veľmi často je pripisovaná príčinám ako je starnutie, únava alebo stres.

Syndróm demencie

Syndróm demencie je popisovaný ako klinický syndróm, v popredí ktorého je progresívny pokles kognitívnych funkcií. Podstatnou črtou demencie je, že spôsobuje závažné narušenie funkčnosti v bežných každodenných aktivitách.

Kognitívne funkcie umožňujú myslenie a spoznávanie okolitého sveta. Vďaka nim môžeme posudzovať, odôvodňovať, učiť sa, pamätať si to, čo sme už v minulosti urobili a vyjadrovať sa prostredníctvom jazyka.

Demencia nie je len porucha kognície, ale pravidelne (najmä pri progresii stavu) sa pri nej objavujú aj ďalšie psychopatologické a telesné príznaky či zmeny v správaní chorého.

Koho sa demencia týka?

Demenciou trpí každý dvadsiaty človek nad 65 rokov. Po osemdesiatom roku života až každý piaty človek.

Na Slovensku neexistujú presné štatistiky o výskyte ochorenia, ale odhaduje sa, že chorobou trpí takmer šesťdesiattisíc pacientov. Predpokladá sa, že v roku 2040 vzrastie počet chorých ľudí na Slovensku až trojnásobne, na stoosemdesiattisíc.

Rizikové faktory demencie:

Kedy je potrebné vyhľadať odbornú pomoc lekára?

Odbornú pomoc je nevyhnutné vyhľadať v prípade, ak ste u seba, alebo u svojho blízkeho spozorovali nasledujúce prejavy, ktoré môžu vo znamenať rozvíjajúce sa ochorenie:

Test na odhalenie demencie

Ako prví sme spustili pilotný projekt, v rámci ktorého zabezpečujeme svojim poistencom a poistenkám možnosť absolvovať test mentálneho zdravia, ktorý okrem iného môže odhaliť aj prvé príznaky demencie.

V rámci preventívnej prehliadky uhrádzame toto vyšetrenie poistenkám a poistencom vo veku od 50 rokov u vybraných všeobecných lekárov.

Vyšetrenie prebieha formou krátkeho testu, vďaka ktorému je možné rýchlym spôsobom odhaliť riziko začínajúcich kognitívnych porúch.

V prípade potreby vám lekár alebo lekárka odporučí vhodný typ mentálneho tréningu či cielené vyšetrenie v špecializovanej ambulancii (psychiatrickej alebo neurologickej).

V e-booku Preventívne prehliadky u všeobecného lekára, gastroenterológa a stomatológa si prečítajte, prečo je dôležité preventívnu prehliadku absolvovať pravidelne a na aké typy vyšetrení máte nárok.

Program prevencie demencie sme pripravili v spolupráci s

Group 4

Slovenská
Alzheimerova spoločnosť

Občianske združenie venujúce sa pomoci ľuďom s Alzheimerovou chorobou v SR. 

Group 5

Centrum MEMORY

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby ľuďom s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou.

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.