Atoms/icons/24/grey/info-24

Pri ošetreniach absolvovaných od 1. 6. 2022 bude Union zdravotná poisťovňa pri preplácaní Príspevku 150 € na zuby prihliadať na absolvovanie preventívnej prehliadky aj u všeobecného lekára a v prípade detí u pediatra. Viac sa dozviete na našom blogu.

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

SMS či email pripomienka každej preventívnej prehliadky, na ktorú máte nárok

S nami už nikdy nezabudnete na žiadnu preventívnu prehliadku u lekára, na ktorú máte zo zákona nárok. SMS či emailovú službu Preventívna pripomienka si môžete aktivovať bezplatne.
Preventivna pripomienka

Čo od nás dostanete?

Preventívna pripomienka je bezplatná služba pre všetkých našich poistencov. SMSkou alebo emailom vám vždy pripomenieme, že máte nárok na preventívnu prehliadku, aby ste sa mohli včas objednať. Stačí si ju bezplatne aktivovať.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

V prípade detí mladších ako 18 rokov budú Preventívne pripomienky adresované zákonnému zástupcovi dieťaťa.
Dieťa mladšie ako 3 roky o nároku na preventívne prehliadky informujeme formou knižky – Sprievodca prevenciou zdravia, na ktorú má nárok každý náš detský poistenec.

Čo treba splniť?

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

Ako na to?

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.
Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.