Zdieľať

Pravdivý príbeh: Prevencia, ktorá zachránila život

Mária Fumáčová sa vždy dobre stravovala, pravidelne športovala a nemala žiadne zdravotné problémy. Vo veku 43 rokov sa cítila zdravo. Napriek tomu poctivo chodila na prevenciu. A práve každoročná prehliadka Márii nakoniec zachránila život.

Mária Fumáčová sa vždy dobre stravovala, pravidelne športovala a nemala žiadne zdravotné problémy. Vo veku 43 rokov sa cítila zdravo. Napriek tomu poctivo chodila na prevenciu  vrátane každoročnej prehliadky u gynekológa, na ktorú má nárok každá žena od 18 rokov. Dôvod: jej babička podľa všetkého umrela na rakovinu maternice (aj keď sa to v tom čase detailne neskúmalo). A práve každoročná prehliadka Márii nakoniec zachránila život.

Rakovina vaječníkov patrí medzi najagresívnejšie druhy: nádor rastie veľmi rýchlo a v medicíne neexistuje spoľahlivá diagnostika, ako ho odhaliť. Navyše patrí k tým druhom rakoviny, ktoré dlhý čas vôbec nebolia. V rannom štádiu vie nádor odhaliť len skúsený gynekológ, ktorý si pri sonografickom vyšetrení všimne na vaječníkoch atypické zmeny. 

Základom šance na úplné vyliečenie je preto pravidelná gynekologická prehliadka. M. Fumáčová po prvotnom zistení absolvovala v priebehu troch týždňov vyšetrenie onkomarkerov (s potvrdením nádoru), vyšetrenia v Národnom onkologickom centre a operáciu. Histológia (rozbor tkaniva nádoru) potvrdila zhubný nádor. Avšak vďaka operácii v rannom štádiu a ďalšiemu liečeniu je dnes Mária Fumáčová na dobrej ceste k úplnému uzdraveniu:

„Prešla som si všetkými štádiami – beznádejou, plačom nad vlastným nešťastím aj mobilizáciou síl za psychickej podpory mojich najbližších. Vďaka včasnej prevencii a skúsenému oku lekára som dostala druhú šancu. Mala som šťastie v nešťastí vďaka odhaleniu nádoru v rannom štádiu. Môj príbeh potvrdzuje, že preventívna prehliadka reálne zachraňuje životy.“

Napriek medicínskym pokrokom je rakovina stále druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Jej liečba stojí postihnutých nielen obrovské množstvo síl, no i nemalé sumy peňazí. Union poisťovňa vám preto ako prvá na Slovensku prináša možnosť poistenia onkologickej choroby, ktoré vám v prípade najhoršieho pomôže zvládnuť nepriaznivý finančný dopad, ktorý je, bohužiaľ, často s dlhodobou liečbou spojený.

Financie môžete použiť na čokoľvek, čo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Napríklad splátky hypotekárneho a spotrebného úveru, rekonvalescenčný pobyt pri mori alebo akékoľvek výdavky spojené s plnohodnotným životom počas boja s rakovinou. Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú 20% zľavu na poistenie onkologických chorôb a mnoho ďalších výhod.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia