Atoms/icons/24/grey/info-24

….

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Dôležitá legislatíva

Ako vyhľadať jednotlivé dokumenty a zákony

Dokumenty ÚDZS a MZ SR

Po výbere jedného z nižšie uvedených dokumentov (Metodické usmernenia ÚDZS, Vestníky MZ SR alebo Zoznam kategorizovaných liekov) budete cez tlačidlo „viac info“ presmerovaní na webovú stránku, ktorú spravuje ÚDZS, resp. MZ SR.

Konkrétny dokument zobrazíte jednoducho kliknutím na jeho názov.

Zákony

Právne predpisy nájdete na právnom a informačnom portáli Slov-Lex, ktorý spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Konkrétny predpis je potrebné vyhľadať cez funkciu „e-Zbierka“ a zadaním konkrétneho čísla alebo názvu zákona.

Nájsť zákon

AKTALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.