Atoms/icons/24/grey/info-24
Pozor na podvodné správanie: Na sociálnych sieťach evidujeme snahu získať v našom mene osobné údaje na pochybné účely výmenou za odmenu 200 €. Nie je to naša aktivita. Od podobných praktík sa dištancujeme. Na príspevok nereagujte alebo ho nahláste sociálnej sieti (pri každom príspevku máte túto možnosť).
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Pravidlá sponzoringu

Príspevky na charitu a sponzoring predstavujú pre každú spoločnosť riziko narušenia integrity, najmä v oblasti korupcie. V Unione dodržiavame ucelenú politiku, pokiaľ ide o dary, charitu a sponzoring, ktorá obsahuje minimálne požiadavky na zníženie rizika korupcie.

Príspevky na charitu a sponzoring budeme poskytovať  iba v takých prípadoch, v ktorých žiadosť o príspevok spĺňa požiadavky, ktoré sú v súlade s našou identitou:

Spôsob schvaľovania príspevkov na charitu a sponzoringu je zodpovednosťou vyššieho manažmentu Unionu za dodržania princípu „štyroch očí“. Za každých okolností zabezpečujeme, aby prijaté rozhodnutia neboli v rozpore s princípmi Union a skupiny Achmea.

Žiadosť o sponzorovanie alebo príspevok musí spĺňať tieto minimálne požiadavky

Podanie žiadosti a predloženie dokladov zo strany žiadateľa, na základe ktorých  bude možné vykonať cielené vyhodnotenie (due diligence) žiadosti. Preverenie je zamerané na príjemcu príspevku alebo sponzoringu a na samotnú sponzorovanú aktivitu.

Príspevok môže byť poskytnutý len prostredníctvom písomnej zmluvy, v ktorej budú stanovené dojednania a podmienky  poskytnutia príspevku na charitu alebo sponzoringu. Rozhodovanie i schvaľovanie vykonáva vyšší manažment a každá zmluva musí byť osobitne zaevidovaná.

Union je interne a externe transparentná spoločnosť. Preto sme politiku upravujúcu poskytovanie príspevkov na charitu  a sponzoring zverejnili na našej webovej stránke.

Novinka: Od 1. 1. 2022 zvyšujeme príspevky na zuby a oči. Spolu vám dáme až 300 €

Na ošetrenie u zubára 100 € a ďalších 50 € na dentálnu hygienu. Je na vás, či využijete príspevok naraz alebo po častiach.
Atoms/icons/80/grey-green/zub-80
Na okuliarové rámy pre deti 70 € a ďalších 80 € na vyšetrenia očí.