Union aplikácia od zdravotnej poisťovne prináša jednoduchú možnosť, ako sa dostať k potrebným informáciám o zdraví a zdravotnom poistení
Mobilna aplikacia
Mobilna aplikacia
     

Mobilná aplikácia Union zdravotnej poisťovne

Aplikácia od Union zdravotnej poisťovne prináša jednoduchú možnosť, ako sa dostať ku všetkým potrebným informáciám týkajúcich sa predovšetkým zdravia a zdravotného poistenia. 

Vďaka tejto aplikácii budete mať stále poruke váš preukaz poistenca, prehľad zdravotných výkonov, diagnóz a predpísaných receptov. Vyhľadajte si jednoducho lekára, alebo sa pozrite na výhody pre poistencov, ktoré ponúkame. A to nie je zďaleka všetko.

Aplikáciu v obmedzenom rozsahu môžu využívať aj osoby, ktoré nie sú poistencami Union zdravotnej poisťovne. Je dostupná pre operačné systémy Android a iOS.

Mobilná aplikácia Union zdravotnej poisťovne ponúka niekoľko funkcií

Dentálny benefit

Požiadajte si o príspevok 100 EUR na zubné ošetrenie a dentálnu hygienu za pár minút. Vďaka mobilnej aplikácii môžete podať žiadosť o príspevok priamo v mobile. Stačí ak vyplníte potrebné údaje, pripojíte potrebné doklady a žiadosť máte úspešne podanú.


Prehľad najdôležitejších informácii

Hneď po vstupe do aplikácie nájdete vždy aktuálne a najdôležitejšie informácie súvisiace so zdravím, zdravotným poistením a výhodami Union zdravotnej poisťovne.


Recepty

Aplikácia ponúka prehľad všetkých predpísaných receptov vrátane tých, ktorým už vypršala platnosť (exspirovali), alebo boli vyzdvihnuté. V aplikácii nájdete aj čiarový kód receptu, na základe ktorého si môžete vyzdvihnúť vaše predpísané recepty.


Lekári a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Vďaka tejto funkcionalite si môžete jednoducho vyhľadať lekára, lekáreň, či iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (pohotovosť, nemocnica a pod.). Často navštevovaných lekárov nájdete na začiatku zoznamu. V zozname lekárov môžete nájsť lekára bežným textovým vyhľadávaním alebo využitím filtrov.

Detail liekov

Vďaka mobilnej aplikácii jednoducho zistíte potrebné informácie o vašich predpísaných liekoch. V každom recepte máte k dispozícii prehľad, v ktorom sa nachádzajú informácie o danom lieku, jeho výrobcovi, viazanosti a tiež kompletné informácie o lieku zo stránky adc.sk.

Zmena korešpondenčnej adresy

Zmeňte si korešpondenčnú adresu dokážete vďaka mobilnej aplikácii pohodlne v mobile. V časti Konto stačí zadať adresu, na ktorú chcete mať doručovanú korešpondenciu.


Preukaz poistenca

V aplikácii sa váš preukaz poistenca aj európsky preukaz poistenca nikdy nestratí a máte ho vždy poruke. Uľahčite si tak výber liekov predpísaných elektronickým receptom.


Výhody

Pozrite si všetky výhody, ktoré Union zdravotná poisťovňa pre lepšiu zdravotnú starostlivosť ponúka svojim poistencom. V prehľadom zozname nájdete aktuálne informácie pre poistencov, informácie o tom, koľko môžete ušetriť, ako o výhody požiadať, kto má na výhody nárok a kde si ich môžete uplatniť.


Tiesňové kontakty ICE a SOS

V aplikácii si môžete navoliť aj takzvaný ICE kontakt, teda kontakt z vášho telefónneho zoznamu, ktorý je potrebné kontaktovať v prípade núdze. V časti SOS nájdete možnosť zavolať priamo na tiesňovú linku 112 alebo zdravotnú záchrannú službu, hasičov, či políciu.


Pripravujeme…

Pripravujeme pre vás ďalšie nové rozšírenia a vylepšenia, ako napríklad možnosť pridať si do aplikácie aj kontá detí a požiadať si o nový preukaz poistenca priamo v aplikácii.

Ohodnoťte našu mobilnú aplikáciu

Aplikáciu môžete ohodnotiť aj v jednotlivých obchodoch podľa operačného systému vášho zariadenia:

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia