Životné poistenie Mozaika

Vyskladajte si vlastnú mozaiku životného poistenia

Životné poistenie teraz bude presne podľa vašich predstáv

Mozaika je komplexný životný program, ktorý vám umožní vyskladať si poistenie podľa vašich potrieb a životnej situácie. Poistiť môžete nielen seba, ale aj svoje deti, a to v jednej poistnej zmluve.

Základom Mozaiky je Poistenie pre prípad úmrtia, ktoré si môžete rozšíriť formou rôznych pripoistení pre seba aj pre vaše deti – vyberte si podľa vlastného uváženia a potrieb.

V čom vám poistenie poskytuje istotu?

Výhody poistenia

Sme poisťovňa
s najspokojnejšími zákazníkmi podľa prieskumu KPMG 2021.

Poistenie si vyskladáte tak, ako potrebujete.

Výšku poistnej sumy si určíte sami.

Atoms/icons/80/grey-red/bezplatne_overenie_diagnozy-80

Rôzne typy pripoistení vás ochránia v najťažších životných situáciách.

Doplnkové poistenia: vyskladajte si poistenie podľa seba

Poistenie pre prípad úrazu

úmrtie následkom úrazu (u nás navyše dvojnásobné plnenie v prípade smrti následkom dopravnej nehody),
trvalé následky úrazu (na výber máte lineárne alebo progresívne plnenie),
denné odškodné za dobu liečenia úrazu (s dobou liečenia aspoň 15 dní)

Poistenie pre prípad choroby
kritická choroba
(pokrytie až 17 diagnóz a operácií)
Poistenie pre prípad trvalého výpadku príjmu
invalidita následkom úrazu, invalidita následkom choroby alebo úrazu, oslobodenie od platenia poistného za hlavné poistenie z dôvodu invalidity poisteného
Poistenie pre prípad dočasného výpadku príjmu
práceneschopnosť následkom choroby alebo úrazu (s plnením od 15. dňa práceneschopnosti),
hospitalizácia následkom úrazu, hospitalizácia následkom choroby, úrazu alebo tehotenstva
Poistenie pre prípad úrazu dieťaťa
trvalé následky úrazu s progresívnym plnením, denné odškodné za dobu liečenia úrazu (s dobou liečenia aspoň 15 dní), hospitalizácia následkom úrazu, úmrtie následkom úrazu.

Máte záujem o toto poistenie?
Navštívte jedného z našich partnerov: