eRecept
v Union zdravotnej poisťovni​

Tu nájdete všetky informácie o službe eRecept. Prečítajte si, aké zmeny prináša a ako to celé funguje. Ak ste nenašli to, čo hľadáte, zavolajte nám na 0850 003 325 alebo nám napíšte na erecept@union.sk.

Poistenec

eRecept nahradil bežný papierový recept. V lekárni už poistenci nepotrebujú papierový recept, ale stačí sa preukázať OP alebo kartičkou poistenca. Pracovník v lekárni si následne môže zobraziť všetky dostupné elektronické recepty, ktoré čakajú na vydanie.

Pri eRecepte je fyzická pečiatka nahradená elektronickým podpisom pomocou elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.

 

Elektronická preskripcia je súčasťou elektronickej zdravotnej knižky, čím je, v prípade potreby, zlepšená dostupnosť zdravotnej dokumentácie pacienta pre oprávnených lekárov.

Union zdravotná poisťovňa poskytuje predpisujúcim lekárom informácie o možných interakciách predpisovaných látok.

Možnosť opakovaného receptu pri vystavovaní preskripcie pre chronické alebo dlhodobé ochorenia. Predpisujúci lekár môže vystaviť opakovaný recept s platnosťou až 12 mesiacov. Pacient si tak nemusí ísť po nový recept vždy, keď minie balenie, ale po dobu až 12 mesiacov môže vyberať na základe elektronického opakovaného receptu.

Výber lieku za blízku osobu je možný aj pri elektronickom recepte. Osoba, ktorá liek vyberá v zastúpení, musí doložiť rodné číslo dotyčného pacienta alebo sa preukázať jeho preukazom poistenca.

Informácie poputujú cez elektronický systém do vašej zdravotnej poisťovne, ktorá ich bude posielať do Národného centra zdravotníckych informácií.

Z neho sa automaticky doplnia do vašej elektronickej zdravotnej knižky. Systém lekára upozorní na potenciálne liekové interakcie či duplicity. 

 

Lekárnik bude vedieť iba o tých informáciách, ktoré musia byť v zmysle zákona uvedené na recepte. K iným údajom sa lekárnik nedostane.

Papierové recepty existujú ako off-line alternatíva, a to v prípade výpadku siete alebo poruchy systémov. Pokiaľ vám lekár vystaví papierový recept, takýto recept je platný a je možné ho vybrať v každej lekárni.

Pokiaľ bude  lekársky predpis alebo elektronický poukaz vytvorený elektronicky (t.j. s čiarovým kódom pre poistenca Union zdravotnej poisťovne) a podpísaný lekárom, pacient bude od poplatku 17 centov za lekársky predpis a lekársky poukaz oslobodený.

Poskytovateľ

Národné centrum zdravotných informácií pripravilo v rámci projektu eZdravie jednoduchý manuál, ktorý vám pomôže pri vystavovaní ereceptu v ambulancii. 

 

Národné centrum zdravotných informácií pripravilo v rámci projektu eZdravie jednoduchý manuál, ktorý vám pomôže pri vydávaní eReceptu v lekárni.

Union zdravotná poisťovňa, a. s.pripravila jednoduchý manuál, ako vykazovať eRecept zdravotnej poisťovni.

Vývojár - poskytovateľ softvéru

Vyžiadajte si integračný manuál zaslaním e-mailu na erecept@union.sk. Jeho prebratie následne potvrdíte podpisom na preberacom protokole a budú vám poskytnuté všetky potrebné informácie.

 

Dôležité dokumenty