Asistenčné služby

Dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni. Profesionálna a odborná pomoc v nečakaných, náročných situáciách.

Kedy môžete využiť asistenčné služby?

Asistenčné služby poskytujeme pri mnohých našich produktoch či už z domácej Union poisťovne alebo pri prevzatých produktoch Poštovej poisťovne a poisťovne Groupama. 

Aktuálne poskytujeme tieto služby prostredníctvom rôznych poskytovateľov. 

Ktoré asistenčné služby môžete využiť?

Asistenčné služby pre produkty Union poisťovne poskytujeme prostredníctvom Eurocross Assistance. Nárok na asistenčné služby Eurocross Assistance získate, ak u nás uzavriete alebo ste uzavreli tieto poistné produkty:
 • cestovné poistenie;
 • povinné zmluvné poistenie;
 • havarijné poistenie,
 • poistenie majetku,
 • životné poistenie pre seniorov;
 • komerčné poistenie pre cudzincov.

Kontakty na asistenčnú službu a informácie akú pomoc vám asistenčné služby dokážu poskytnúť, zistíte priamo na stránke Asistenčné služby Eurocross Assistance.

Asistenčné služby pre prevzaté produkty Poštovej poisťovne poskytujeme prostredníctvom Europ Assistance. Nárok na asistenčné služby Europ Assistance získate, ak u nás uzavriete alebo už máte uzavreté:

 • Úrazové poistenie Plus;
 • životné poistenie (počas akcie Asistenčné služby zadarmo) a to:
  • životné poistenie Mozaika;
  • Užitočná poistka;
  • detské poistenie Nezbedník.


Kontakty na asistenčnú službu a informácie v akých situáciách môžete asistenčné služby využiť, získate priamo na stránke Asistenčné služby Europ Assistance.

Asistenčné služby poskytujeme aj pre poistné produkty bývalej Poštovej poisťovne s ukončeným predajom. Nárok na asistenčné služby ste získali, ak ste uzavreli v bývalej Poštovej poisťovni:

 • Poistenie bývania Plus;
 • Poistenie pohrebných nákladov;
 • Kapitálové životné poistenie;
 • Kapitálové životné poistenie Klasik Plus;
 • Investičné životné poistenie.


Kontakt na asistenčnú službu a informácie v akých situáciách viete asistenčné služby využiť získate priamo na stránke Asistenčné služby Poštovej poisťovne.

Asistenčné služby poskytujeme aj pre neživotné poistné produkty Groupama* s ukončeným predajom, pri ktorých sa poistná zmluva odvoláva na poskytovanie týchto služieb. Nárok na asistenčné služby ste získali, ak ste mali v Groupama* uzavreté:
 • cestovné poistenie;
 • povinné zmluvné poistenie;
 • havarijné poistenie;
 • poistenie majetku.

Kontakty na asistenčnú službu a informácie v akých situáciách vám dokážu asistenčné služby pomôcť získate priamo na stránke Asistenčné služby Groupama*.

Užitočné odkazy

Užitočné informácie

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Union poisťovňa prebrala všetky poistné zmluvy neživotného poistenia a poistenia schopnosti splácať úver Groupama* (ostatné zmluvy životného poistenia boli prevedené na Groupama Biztosító Zrt., Maďarsko). Všetky poistné zmluvy neživotného poistenia a postenia schopnosti splácať úver klientov Groupama* zostávajú platné za pôvodných podmienok.