Asistenčné služby
Eurocross Assistance

Dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni. Profesionálna a odborná pomoc v nečakaných, náročných situáciách.

Kedy môžete využiť asistenčné služby?

247-asist

Asistenčné služby Eurocross Assistance sú vám k dispozícii dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni a poskytnú vám okamžitú pomoc.

Nárok na asistenčné služby Eurocross Assistance získate, ak u nás uzavriete cestovné poistenie, povinné zmluvné poistenie alebo havarijné poistenie, poistenie majetku, či životné poistenie alebo komerčné zdravotné poistenie pre cudzincov.

Asistenčné služby Eurocross Assistance sú vám k dispozícii v ťažkých zdravotných situáciách, na našich alebo zahraničných cestách, či pri technických haváriách v domácnosti.

Informácie o hlásení škodovej udalosti nájdete v jednotlivých záložkách. 

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Asistenčné služby poskytujeme prostredníctvom viacerých poskytovateľov. Informácie o všetkých našich poskytovaných asistenčných službách nájdete na stránke Asistenčné služby.

Asistencia
pre cestovateľov a cestovateľky

Asistenčné služby k poisteniu liečebných nákladov v zahraničí sú automaticky súčasťou každého cestovného poistenia do zahraničia.

Ak sa v zahraničí ocitnete v ťažkej situácii v dôsledku úrazu alebo akútnej choroby, ktorá si vyžaduje návštevu lekára alebo prijatie do nemocnice, kontaktuje asistenčnú spoločnosť Eurocross Assistance.

V prípade hospitalizácie je potrebné kontaktovať asistenčnú spoločnosť Eurocross Assistance bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od hospitalizácie.

Operátori a operátorky asistenčnej spoločnosti Eurocross Assistance sú k dispozícii nepretržite a komunikujú v slovenskom alebo v českom jazyku. Kontaktujte ich:

V akých situáciách treba kontaktovať asistenčnú službu?

Akú pomoc vám asistenčná služba
poskytne:

Presný rozsah poskytovaných asistenčných služieb je uvedený v príslušných Všeobecných poistných podmienkach cestovného poistenia v článku s názvom Asistenčné služby v zahraničí.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Pokazilo sa vám auto, kontaktovali ste asistenčnú spoločnosť Eurocross Assistance, ale aj tak ste museli zaplatiť za poskytnuté služby? Vyplňte tlačivo Oznámenie asistenčnej udalosti a zašlite ho spolu s príslušnými dokladmi na e-mailovú adresu: technical@eurocross.cz

Užitočné odkazy

Dôležité
dokumenty

Cestovné poistenie

Poistenie motorových vozidiel

Poistenie majetku

Poistenie pre cudzincov

Životné poistenie