Detské poistenie
pre nezbedníkov

Poistenie úrazu a choroby pre deti so sporiacou zložkou a s asistenčnou službou zadarmo.

Úraz či chorobu vašich nezbedníkov zvládnete jednoduchšie

S naším výhodným poistením úrazu, chirurgického zákroku a kritických chorôb zvládnete liečbu vášho nezbedníka ľahšie, bez obáv o finančné dôsledky.

Všetky poistné sumy v pripoisteniach vám od tretieho poistného roka automaticky zvýšime o 20 percent bez zmeny ceny za poistenie. Časť z poistného vám navyše zhodnotíme a na konci poistenia vyplatíme.

Pokiaľ sa počas celej doby poistenia dieťaťu nič nestane, vyplatíme mu spolu so sumou na dožitie aj časť poistného za bezškodový priebeh pripoistení.

V čom vám poistenie poskytuje istotu?

Výhody detského poistenia pre nezbedníkov

Atoms/icons/80/grey-red/neobm_pocet_vyces-80

Úrazové poistenie je platné
na celom svete

Mesačne zaplatíte
len 25 €

Atoms/icons/80/grey-red/postupne_uvolnenie_FP-80

Pri dožití sa konca poistnej doby garantujeme plnenie
od 600 do 1 650 €

Atoms/icons/80/grey-red/spolahlivost-80

Dieťa môže poistiť
akákoľvek osoba

Poistné krytia detského poistenia pre nezbedníkov

Detské poistenie pre nezbedníkov Poistná suma; resp. denná dávka (prvé dva poistné roky) Poistná suma, resp. denná dávka (od 3. poistného roka)
Trvalé následky úrazu v závislosti od ich rozsahu od 10 000 € do 50 000 € od 12 000 € do 60 000 €
Denné odškodné za dobu liečenia úrazu 10 €/deň 12 €/deň
Hospitalizácia v dôsledku úrazu 10 €/deň 12 €/deň
Zlomeniny 200 € 240 €
Popáleniny 200 € 240 €
Chirurgické zákroky v závislosti od závažnosti 1 000 € 1 200 €
Kritické choroby 3 000 € 3 600 €
Úmrtie v dôsledku úrazu 2 000 € 2 400 €
Oslobodenie od platenia poistného pri závažnom poškodení zdravia poisťovňa uhrádza poistné za poistníka
Poistenie pre prípad úmrtia alebo dožitia sa konca poistenia pre poistnú dobu:
6 rokov 600 €
7 rokov 700 €
8 rokov 800 €
9 rokov 900 €
10 rokov 1 000 €
11 rokov 1 150 €
12 rokov 1 300 €
13 rokov 1 400 €
14 rokov 1 500 €
15 rokov 1 650 €
Celkové mesačné poistné za Detské poistenie pre nezbedníkov 25 €

Máte záujem o toto poistenie?
Navštívte jedného z našich partnerov:

Dôležité
dokumenty

Kampaň Asistenčné služby zadarmo – pre poistné zmluvy uzavreté v období od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022 a v období od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022

Plnenie z poistenia asistenčných služieb je klientovi poskytované prostredníctvom Europ Assistance, s. r. o.
Pre potreby plnenia je potrebné volať na tel. číslo: +421 2 3300 0022.