Detské poistenie
pre nezbedníkov

Úrazové poistenie pre deti so sporiacou zložkou.

Vaša istota zvládnutia finančných dôsledkov úrazu s tvorbou finančnej rezervy

S výhodným úrazovým poistením zvládnete liečbu vášho nezbedníka ľahšie a bez obáv o finančné dôsledky.

Časť z poistného vám navyše zhodnotíme a na konci poistenia vyplatíme.

V čom vám poistenie poskytuje istotu?

Výhody detského poistenia pre nezbedníkov

Atoms/icons/80/grey-red/neobm_pocet_vyces-80

Poistenie je platné
na celom svete

Mesačne zaplatíte
len 15 €
Atoms/icons/80/grey-red/postupne_uvolnenie_FP-80
Pri dožití sa konca poistnej doby garantujeme plnenie
od 500 do 1650 €
Atoms/icons/80/grey-red/spolahlivost-80

Dieťa môže poistiť
akákoľvek osoba

Poistné krytia detského poistenia pre nezbedníkov

Detské poistenie pre nezbedníkov Poistná suma; resp. denná dávka
Trvalé následky úrazu v závislosti od ich rozsahu od 10 000 € do 50 000 €
Denné odškodné za dobu liečenia úrazu 5 €/deň
Hospitalizácia následkom úrazu 10 €/deň
Zlomeniny (kosti: krátke; ploché; dlhé) 50 € / 100 € / 150 €
Popáleniny podľa plochy postihnutia 50 € / 100 € / 150 €
Úmrtie následkom úrazu 1 000 €
Poistenie pre prípad úmrtia alebo dožitia sa konca poistenia pre poistnú dobu:
5 rokov 500 €
6 rokov 600 €
7 rokov 700 €
8 rokov 800 €
9 rokov 900 €
10 rokov 1 000 €
11 rokov 1 150 €
12 rokov 1 300 €
13 rokov 1 400 €
14 rokov 1 500 €
15 rokov 1 650 €
Celkové mesačné poistné za Detské poistenie pre nezbedníkov 15 €

Máte záujem o toto poistenie?
Navštívte jedného z našich partnerov: