Zdravotné a komerčné poistenie pod jednou strechou

Dohodári
Zdravotne poistenie na slovensku
novy web
timeline-1996
1/4

Naše poslanie

Poslaním Union poisťovne a. s., je vytvárať hodnoty pre klientov, akcionárov, zamestnancov a distribučných partnerov za trvale transparentného a etického vzťahu.

2/4

Komplexné portfólio poistenia

V spolupráci so sesterskou spoločnosťou Union zdravotná poisťovňa, a. s., ponúka Union poisťovňa, a.s. na trhu komplexné riešenia v oblasti zabezpečenia starostlivosti o zdravie.

3/4

Spoločenská zodpovednosť

Robíme rôzne aktivity, ktorými sa snažíme pomôcť, prispieť, alebo rozvinúť oblasti, ktoré sú z celospoločenského hľadiska dôležité .

4/4

Inovatívna a moderná poisťovňa

Našim akcionárom je odborne veľmi rešpektovaná poisťovacia spoločnosť s obrovským množstvom unikátneho know-how, ktoré prenášame do služieb pre našich poistencov a do našej firemnej kultúry.

Predošlé
Ďalšie

Tlačové
správy

Aj napriek tomu, že v súčasnosti sa pozornosť venuje najmä očkovaniu proti ochoreniu covid-19, sezóna chrípky je už tiež za dverami. Ak máte záujem sa proti nej zaočkovať, je dobré sa so svojím lekárom dohodnúť vopred a čím skôr na termíne.
29. septembra 2021
Viac ako sto počítačov, vrátane myšiek a klávesníc, pošle Union zdravotná poisťovňa agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Všetky boli používané len krátko, pretože po príchode pandémie museli prejsť zamestnanci na homeoffice, kde už potrebovali notebooky a počítače sa ďalej nevyužívali. Sú ešte v záruke. Zdravotné sestry agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti zareagovali na pandemickú situáciu spôsobenú koronavírusom mimoriadne zodpovedne a odvážne. Neopustili svojich pacientov, ale naopak, do svojej starostlivosti prijali mnohých ďalších, ktorí boli z nemocníc (kvôli narastajúcej reprofilizácii covidových lôžok) prepúšťaní skôr a v komplikovanom zdravotnom stave. „V Union zdravotnej poisťovni sme za to úprimne vďační a tak, nielenže zvyšujeme úhrady, ale ako prejav našej vďačnosti by sme chceli podporiť technické zázemie agentúr darovaním počítačov,“ vysvetľuje Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia.
20. septembra 2021
Nemocnice dostanú od Union zdravotnej poisťovne viac ako len garantované paušály – v nasledujúcich mesiacoch im totiž pošleme financie navyše. V prichádzajúcej tretej vlne pandémie tak chce popri prípadných covidových hospitalizáciách podporiť aj dobiehanie odloženej zdravotnej starostlivosti z predchádzajúceho obdobia, kedy sa menej vyšetrovalo, aj operovalo. Podľa hovorkyne Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej viaceré ústavné zdravotnícke zariadenia informovali Union zdravotnú poisťovňu o tom, že na základe predchádzajúcich skúseností zaviedli hygienicko-epidemické, priestorové a organizačné zmeny v nemocnici tak, aby spoločne dokázali čeliť náporu na tzv. červené lôžka a zároveň poskytovať plnohodnotnú „bielu medicínu“. „Hlásia sa nám aj poskytovatelia, ktorí deklarujú dostatočné kapacity na „dobiehanie“ odloženej zdravotnej starostlivosti z predchádzajúcich dvoch vĺn,“ tvrdí Dupaľová Ksenzsighová. „Nemocniciam sme preto poslali dodatky ku zmluvám, v ktorých sa zaväzujeme zaplatiť za ošetrovanie našich poistencov aj nad rámec dohodnutých paušálov. Veríme, že sa tak naši poistenci dostanú k lekárom rýchlejšie a skôr vyriešia svoje zdravotné problémy,“ vysvetľuje Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia Union zdravotnej poisťovne.
9. septembra 2021

História Union poisťovne

1992
Bitmap 4
Založenie Union poisťovňa

Union poisťovňa, a. s., bola založená v roku
1992 a je jednou z najskúsenejších poisťovní na slovenskom trhu. Ponúka širokú škálu produktov životného, neživotnéhoa individuálneho zdravotného poistenia pre individuálnych, ako aj firemných klientov.

1996
timeline-1996
Union sa stáva dcérskou spoločnosťou Achmea B.V.

Union poisťovňa, a. s. je od roku 1997 dcérskou spoločnosťou najväčšej holandskej poisťovacej skupiny Achmea B.V. Táto skutočnosť umožňuje Union poisťovni čerpať rozsiahle skúsenosti a know-how zo všetkých druhov poistenia z viacerých krajín Európy.

Súčasnosť
Centrála foto
Union poisťovňa, a.s. je inovatívnou poisťovňou

V oblasti cestovného poistenia ako aj priekopníkom v oblasti individuálneho zdravotného poistenia. Má silné postavenie vo vybraných segmentoch neživotného poistenia ako aj životného a individuálneho zdravotného poistenia.

Union zdravotná poisťovňa, a. s.

je prvou zdravotnou poisťovňou na Slovensku, ktorej jediným akcionárom je zahraničná spoločnosť Achmea B.V. Achmea je jednotkou na holandskom poistnom trhu a jedným z lídrov v zdravotnom poistení. Celkovo pôsobí v 6 európskych krajinách.

V Union zdravotnej poisťovni využívame profesionálne skúsenosti skupiny Achmea B.V., aby sme poistencom aj na slovenskom trhu zdravotného poistenia zabezpečili prostredníctvom nového prístupu zdravotnú starostlivosť európskeho štandardu.

Predstavenstvo UNION

Michal Spanar

Michal Špaňár

Predseda predstavenstva
Elena Majekova 2

Elena Májeková

Člen predstavenstva
Reme Scholten-36

Marinus Johannes Scholten

Člen predstavenstva
kalivoda

Tomáš Kalivoda

Člen predstavenstva
Jozef Koma-59

Jozef Koma

Člen predstavenstva
Predošlé
Ďalšie

Základné údaje

V zmysle odseku 5 §23d zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve Union poisťovňa, a.s. oznamuje, že zverejnila svoju individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2018 ako súčasť ročnej finančnej správy k 31.12.2018 v registri účtovných závierok.

kariera_lietadlo

Dôležité odkazy

Sídlo spoločnosti
nájdete v časti kontakt