Zdravotné a komerčné poistenie pod jednou strechou

Dohodári
Zdravotne poistenie na slovensku
novy web
timeline-1996
1/4

Naše poslanie

Poslaním Union poisťovne a. s., je vytvárať hodnoty pre klientov, akcionárov, zamestnancov a distribučných partnerov za trvale transparentného a etického vzťahu.

2/4

Komplexné portfólio poistenia

V spolupráci so sesterskou spoločnosťou Union zdravotná poisťovňa, a. s., ponúka Union poisťovňa, a.s. na trhu komplexné riešenia v oblasti zabezpečenia starostlivosti o zdravie.

3/4

Spoločenská zodpovednosť

Robíme rôzne aktivity, ktorými sa snažíme pomôcť, prispieť, alebo rozvinúť oblasti, ktoré sú z celospoločenského hľadiska dôležité .

4/4

Inovatívna a moderná poisťovňa

Našim akcionárom je odborne veľmi rešpektovaná poisťovacia spoločnosť s obrovským množstvom unikátneho know-how, ktoré prenášame do služieb pre našich poistencov a do našej firemnej kultúry.

Predošlé
Ďalšie

Tlačové
správy

V článku si prečítate: „A kedy bude dieťatko?“ Toto je asi najneobľúbenejšia otázka z okolia mladému páru, najmä, ak odpoveďou na ňu je, že „zatiaľ sa nedarí“. Prirodzená radostná túžba sa po mesiacoch mení na frustráciu, stres z počítania plodných dní a výčitky, kto za to môže. Kým žena musí absolvovať množstvo náročných vyšetrení plodnosti, mužom stačí zvyčajne len jedno jednoduché, vyšetrenie spermiogramu. Aká je plodnosť mužov, ako prebieha vyšetrenie a či existuje aj cielená liečba zodpovie urológ, MUDr. Roman Sokol, PhD., MPH. Je to 50 na 50 Časy, kedy bolo presvedčiť muža na vyšetrenie spermií takmer nemožné, sú našťastie preč. Vďaka dobrej edukácii spoločnosti pristupujú už aj samotní muži k zisťovaniu príčin neplodnosti zodpovedne a do urologickej ambulancie zavítajú pomerne často. „Súčasná smernica európskej urologickej spoločnosti konštatuje, že za päťdesiat percent primárnych neplodností môže žena a za päťdesiat percent muž. My zároveň zo skúseností tvrdíme, že niekedy stačí malý ženský faktor a malý mužský faktor neplodnosti, ktoré sa znásobia a stáva sa z toho partnerský problém,” vysvetľuje ako je to aktuálne s neplodnosťou párov urológ MUDr. Roman Sokol, PhD., MPH. Najprv muž, potom žena Vyšetrenie mužského spermiogramu by malo byť prvým krokom v zisťovaní neplodnosti páru, pretože ženy musia podstúpiť oveľa náročnejšie vyšetrenia, vyžadujúce si napríklad aj celkovú anestéziu. „Zvyčajne sa vyšetrenie spermiogramu dopĺňa o sonografické vyšetrenie mieška, močového mechúra a prostaty, veľmi dôležité je aj vyšetrenie hormonálneho profilu, v prípade že máme podozrenie na hormonálny problém”, dodáva urológ. Pre vyšetrenie spermií využívajú počítačovú analýzu, ktorá im dá
28. júla 2022

História Union poisťovne

1992
Založenie Union poisťovňa

Union poisťovňa, a. s., bola založená v roku
1992 a je jednou z najskúsenejších poisťovní na slovenskom trhu. Ponúka širokú škálu produktov životného, neživotnéhoa individuálneho zdravotného poistenia pre individuálnych, ako aj firemných klientov.

1996
timeline-1996
Union sa stáva dcérskou spoločnosťou Achmea B.V.

Union poisťovňa, a. s. je od roku 1997 dcérskou spoločnosťou najväčšej holandskej poisťovacej skupiny Achmea B.V. Táto skutočnosť umožňuje Union poisťovni čerpať rozsiahle skúsenosti a know-how zo všetkých druhov poistenia z viacerých krajín Európy.

2021
2021 - Union sa rozrástol o Poštovú poisťovňu
V tomto roku bolo po náročných rokovaniach dokončené zlúčenie poisťovne Union a Poštovej poisťovne. Z Unionu sa tak stáva poisťovňa s výrazne silnejšou pozíciou na trhu ako doteraz - súčasťou transakcie je totiž aj dohoda o distribúcii poistenia v sieti Poštovej banky (365.banky) a na 1 500 pobočkách Slovenskej pošty, čo prináša nové predajné miesta a distribučné kanály.
Súčasnosť
Centrála foto
Ako jediná poisťovňa na Slovensku ponúkame zdravotné aj komerčné poistenie pod jednou strechou
Union poisťovňa, a.s. je inovatívnou poisťovňou v oblasti cestovného poistenia ako aj priekopníkom v oblasti individuálneho zdravotného poistenia. Má silné postavenie vo vybraných segmentoch neživotného poistenia ako aj životného a individuálneho zdravotného poistenia.

Union zdravotná poisťovňa, a.s.  je jedinou poisťovňou na Slovensku, ktorej jediným akcionárom je zahraničná spoločnosť Achmea B.V. Achmea je jednotkou na holandskom poistnom trhu a jedným z lídrov v zdravotnom poistení. Celkovo pôsobí v 6 európskych krajinách. V Union zdravotnej poisťovni využívame profesionálne skúsenosti skupiny Achmea B.V., aby sme poistencom aj na slovenskom trhu zdravotného poistenia zabezpečili prostredníctvom nového prístupu zdravotnú starostlivosť európskeho štandardu.

Predstavenstvo UNION

Michal Spanar

Michal Špaňár

Predseda predstavenstva
Elena Majekova 2

Elena Májeková

Člen predstavenstva

Murat Erzincanli

Člen predstavenstva
kalivoda

Tomáš Kalivoda

Člen predstavenstva
Jozef Koma-59

Jozef Koma

Člen predstavenstva
Predošlé
Ďalšie

Základné údaje

V zmysle odseku 5 §23d zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve Union poisťovňa, a.s. oznamuje, že zverejnila svoju individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2018 ako súčasť ročnej finančnej správy k 31.12.2018 v registri účtovných závierok.

kariera_lietadlo

Dôležité odkazy

Sídlo spoločnosti
nájdete v časti kontakt