Zdravotné a komerčné poistenie pod jednou strechou

Dohodári
Zdravotne poistenie na slovensku
novy web
timeline-1996
1/4

Naše poslanie

Poslaním Union poisťovne a. s., je vytvárať hodnoty pre klientov, akcionárov, zamestnancov a distribučných partnerov za trvale transparentného a etického vzťahu.

2/4

Komplexné portfólio poistenia

V spolupráci so sesterskou spoločnosťou Union zdravotná poisťovňa, a. s., ponúka Union poisťovňa, a.s. na trhu komplexné riešenia v oblasti zabezpečenia starostlivosti o zdravie.

3/4

Spoločenská zodpovednosť

Robíme rôzne aktivity, ktorými sa snažíme pomôcť, prispieť, alebo rozvinúť oblasti, ktoré sú z celospoločenského hľadiska dôležité .

4/4

Inovatívna a moderná poisťovňa

Našim akcionárom je odborne veľmi rešpektovaná poisťovacia spoločnosť s obrovským množstvom unikátneho know-how, ktoré prenášame do služieb pre našich poistencov a do našej firemnej kultúry.

Predošlé
Ďalšie

Tlačové
správy

V práci trávime veľkú časť života, na zdravie a prevenciu chorôb musia preto myslieť aj zamestnávatelia. Na Slovensku má projekt Union zdravotnej poisťovne Zdravá firma roka už trinásťročnú tradíciu.
25. mája 2023

História Union poisťovne

1992
Založenie Union poisťovňa

Union poisťovňa, a. s., bola založená v roku
1992 a je jednou z najskúsenejších poisťovní na slovenskom trhu. Ponúka širokú škálu produktov životného, neživotnéhoa individuálneho zdravotného poistenia pre individuálnych, ako aj firemných klientov.

1996
timeline-1996
Union sa stáva dcérskou spoločnosťou Achmea B.V.

Union poisťovňa, a. s. je od roku 1997 dcérskou spoločnosťou najväčšej holandskej poisťovacej skupiny Achmea B.V. Táto skutočnosť umožňuje Union poisťovni čerpať rozsiahle skúsenosti a know-how zo všetkých druhov poistenia z viacerých krajín Európy.

2021
2021 - Union sa rozrástol o Poštovú poisťovňu
V tomto roku bolo po náročných rokovaniach dokončené zlúčenie poisťovne Union a Poštovej poisťovne. Z Unionu sa tak stáva poisťovňa s výrazne silnejšou pozíciou na trhu ako doteraz - súčasťou transakcie je totiž aj dohoda o distribúcii poistenia v sieti Poštovej banky (365.banky) a na 1 500 pobočkách Slovenskej pošty, čo prináša nové predajné miesta a distribučné kanály.
Súčasnosť
Centrála foto
Ako jediná poisťovňa na Slovensku ponúkame zdravotné aj komerčné poistenie pod jednou strechou
Union poisťovňa, a.s. je inovatívnou poisťovňou v oblasti cestovného poistenia ako aj priekopníkom v oblasti individuálneho zdravotného poistenia. Má silné postavenie vo vybraných segmentoch neživotného poistenia ako aj životného a individuálneho zdravotného poistenia.

Union zdravotná poisťovňa, a.s.  je jedinou poisťovňou na Slovensku, ktorej jediným akcionárom je zahraničná spoločnosť Achmea B.V. Achmea je jednotkou na holandskom poistnom trhu a jedným z lídrov v zdravotnom poistení. Celkovo pôsobí v 6 európskych krajinách. V Union zdravotnej poisťovni využívame profesionálne skúsenosti skupiny Achmea B.V., aby sme poistencom aj na slovenskom trhu zdravotného poistenia zabezpečili prostredníctvom nového prístupu zdravotnú starostlivosť európskeho štandardu.

Predstavenstvo UNION

Michal Spanar

Michal Špaňár

Predseda predstavenstva
kalivoda

Tomáš Kalivoda

Člen predstavenstva
Jozef Koma-59

Jozef Koma

Člen predstavenstva
člen predstavenstva

Murat Erzincanli

Člen predstavenstva
Predošlé
Ďalšie

Základné údaje

V zmysle odseku 5 §23d zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve Union poisťovňa, a.s. oznamuje, že zverejnila svoju individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2018 ako súčasť ročnej finančnej správy k 31.12.2018 v registri účtovných závierok.

kariera_lietadlo

Dôležité odkazy

Sídlo spoločnosti
nájdete v časti kontakt