Pracujte
u nás

Pracujte u nás

Naším poslaním je, aby bol pracovný život jednoduchší, príjemnejší a produktívnejší – pre každého.

Kar_1
Kar_2
Kar_3

Naše benefity

Kladieme dôraz na worklife balance a rešpektujeme rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Záleží nám na tom, aby sme mali dostatok energie v práci aj po nej.

Máme flexibilnú pracovnú dobu

 • skrátený pracovný čas (7,45 hod / deň),
 • flexibilný pracovný čas a možnosť Home Office,
 • dovolenka naviac nad rámec zákonného nároku (až do 5 dní),
 • dni voľna naviac.

Podporujeme individuálne aj skupinové športové aktivity (napr.: bedminton, stolný futbal, beh). Samozrejmosťou je aj Multisport karta a to nielen pre našich zamestnancov, ale i pre ich rodinných príslušníkov.

Union pre svojich zamestnancov organizuje eventy  – teambuilding, letná Unionáda vianočný večierok a ďalšie i neformálne firemné aktivity na pracovné i nepracovné témy. Veľmi obľúbeným je Kabinet inšpirácii, vďaka ktorému spoznávame rôzne kúty sveta, učíme sa novým zručnostiam a zároveň podporujeme aj celospoločenské témy.

 • ponúkame platené dni voľna naviac, napr. pre tehotné zamestnankyne, osamelých rodičov, na preventívnu prehliadku a ďalšie,
 • ponúkame špeciálne zdravotné benefity a nadštandardnú zdravotnú starostlivosť vo vybraných súkromných zariadeniach pre našich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

Zvýhodnené ceny našich poistných produktov (životné i neživotné poistenie) ponúkame aj príbuzným našich zamestnancov. 

 • prepracovaný systém vzdelávania,
 • príspevok na dôchodkové sporenie: 2,8% z mesačného príjmu,
 • nápoje na pracovisku zadarmo (káva, čaj, čokoláda),
 • ovocie na pracovisku,
 • príspevok na teambuilding,
 • odchodné pri odchode zamestnanca na dôchodok,
 • zľavy u tretích strán.

Hľadáme kolegov

U nových kolegov hľadáme tieto tri vlastnosti:

Fungujeme slobodne, ale zároveň si stojíme za svojou prácou. Sme dospelí, a tak naši manažéri nemusia byť kontrolórmi – môžu byť lídrami. Vysoký výkon je u nás štandardom. Vieme efektívne hospodáriť so svojim časom a energiou. Pracujeme poctivo a snažíme sa o vzájomnú dôveru.

Znamená aktivitu, záujem o zlepšovanie. Ak sme zvedaví, tak si proaktívne hľadáme možnosti rozvoja, ktorý náš zamestnávateľ rád podporí. Zaujímame sa o to, čo je nové vo firme. Pri podpore toho dobrého u nás sme aktívni. Konštruktívna a pravidelná spätná väzba je prirodzenou súčasťou našej práce.

Staráme sa o dobrú klímu v tíme, ktorého sme súčasťou. Nenechávame veci nevypovedané, komunikujeme priamo, nehráme zbytočné hry. Rozvíjame aj vzťahy s inými oddeleniami, pomáhame si a snažíme sa porozumieť si. V spoločných priestoroch dodržiavame dohody, pravidlá a „bontón“.

Spoznajte Union aj z inej stránky. Pozrite si, čo ponúkame naším klientom, aj to akí sme. Viac informácií nájdete na týchto stránkach: Facebook, LinkedIn.

Výberový proces v Unione

Akonáhle dostaneme životopis cez náš kariérny portál, náš HR tím si žiadosť prečíta a skontroluje na základe kritérií nevyhnutných pre pozíciu.

Kandidáti, ktorých profil sa najviac zhoduje s požiadavkami na pracovnú pozíciu, sú kontaktovaní najprv telefonicky (tzv. telefonický pre-screen). Neskôr majú možnosť spoznať potenciálneho manažéra na osobnom stretnutí, v individuálnych prípadoch aj kolegov.

Pred stretnutím nezabudnite:​

Súčasťou výberového konania v Unione je aj overenie referencií. Náš HR tím si spravidla vyžiada kontakt na niekoho z bývalých kolegov a / alebo manažérov. Uisťujeme vás, že poza chrbát nepôjdeme. Osobu, ktorá podá na vás referencie, si vyberiete vy sami.

Často kladené otázky:

Pracovné pozície inzerujeme na viacerých pracovných portáloch. Aktuálny zoznam je zverejnený tu.

V prípade, že aktuálne neobsadzujeme pozíciu, ktorá by vás zaujala, môžete nám zaslať životopis priamo do databázy tu.

Osobné údaje si uchovávame po dobu jedného roka od dátumu reakcie na pracovnú pozíciu.

Tesne pred uplynutím tejto doby kandidátom zasielame žiadosť o opätovné potvrdenie tohto súhlasu.

V prípade, že nám kandidát svoj súhlas opäť neudelí, budú tieto osobné údaje anonymizované.

Áno, v rámci Unionu môžete reagovať na viac pracovných pozícií zároveň. 

Postačí, ak nám zašlete svoj aktuálny životopis. Ak životopis pripravený nemáte, viete si ho vytvoriť online, priamo pri prihlasovaní sa na pracovnú pozíciu.

K posúdeniu žiadosti nevyžadujeme žiadne špeciálne prílohy.

Aktuálny zoznam otvorených pozícii nájdete tu.

Dĺžka výberového konania môže byť rôzna a závisí od typu obsadzovanej pozície. V priemere výberové konanie trvá od 4 do 12 týždňov, v individuálnych prípadoch aj dlhšie.

Nie, v prípade toho istého výberového konania.

Určite sa však neváhajte prihlásiť v prípade, že ste odvtedy, čo vám bolo zaslané zamietavé stanovisko, získali nové skúsenosti.

V prípade, že nemôžete prísť na pohovor v termíne, na ktorom ste sa dohodli s HR konzultantkou, dajte nám vedieť a radi vám navrhneme nový termín pre stretnutie.

Striktne formálne oblečenie nie je potrebné, odporúčame tzv. business casual. Oblečte sa hlavne tak, aby ste sa cítili pohodlne.

Na pohovore sa stretávate s HR konzultantkou a s potenciálnym nadriadeným.

Budeme sa rozprávať o vašich doterajších skúsenostiach. Zaujíma nás, aké aktivity radi robíte a aké zasa nie. Zároveň je to priestor na to, aby ste sa pochválili doterajšími úspechmi.

V závere stretnutia vám predstavíme našu pozíciu, Union a aké výzvy máme pred sebou.

Radi zodpovieme aj dodatočné otázky.

Dĺžka pohovoru sa líši v závislosti od pozície. Odporúčame vám, aby ste si na pohovor vyhradili približne 1 hodinu.

 
 
 

Testimonial

Susan Garrett

Manažérka riadenia operačných rizík

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Čo ponúkame

Veríme, že oddýchnutý a dobre naladený pracovník je spokojný a odvádza kvalitný pracovný výkon. Našim zamestnancom preto ponúkame:

Našou ambíciou je byť moderným a zaujímavým zamestnávateľom. Naša firemná kultúra je orientovaná na zamestnanca rovnako ako na klienta. Budujeme takú atmosféru, kde každý zamestnanec a každá zamestnankyňa môže rásť, vytvárať hodnoty, inovovať postupy a hovoriť otvorene svoje názory.

Zabezpečujeme vysoký štandard systému vzdelávania (interné a externé školenia, jazykové vzdelávanie, účasť na workshopoch a konferenciách; na Slovensku i v rámci korporátu Achmea).

Našim zamestnancom ponúkame niekoľko rozvojových príležitostí v našom prepracovanom vzdelávacom systéme: interné tréningy, workshopy, externé školenia, jazykové vzdelávanie.

Kladieme dôraz na worklife balance a rešpektujeme rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Záleží nám na tom, aby sme mali dostatok energie v práci aj po nej. 

Podporujeme individuálne aj skupinové športové aktivity, poskytujeme zamestnancom špeciálne zdravotné benefity, prinášame ovocie na pracovisko, aby sme si doplnili energiu.

Staráme sa o dobrú klímu v tíme, ktorého sme súčasťou. Nenechávame veci nevypovedané, komunikujeme priamo, nehráme zbytočné hry. Rozvíjame aj vzťahy s inými oddeleniami, pomáhame si a snažíme sa porozumieť si.

open office

Open office

recepcia

Moderné priestory

relax

Relax room

kuchynka

Moderné priestory

Centrála foto

Centrálna na Mlynských nivách

Predošlé
Ďalšie

Zobraziť všetky pracovné ponuky