Asistenčné služby
Europ Assistance

Dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni. Profesionálna a odborná pomoc v nečakaných, náročných situáciách.

Kedy môžete využiť asistenčné služby?

247-asist

Asistenčné služby Europ Assistance sú vám k dispozícii dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni a poskytnú vám okamžitú pomoc.

Nárok na asistenčné služby Europ Assistance získate, ak u nás uzavriete Úrazové poistenie Plus. Nárok na ne máte aj v prípade, že ste uzavreli v čase akcie Asistenčné služby zadarmo niektoré zo životných poistení Mozaika, Užitočná poistka a detské poistenie pre Nezbedníkov.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Asistenčné služby poskytujeme prostredníctvom viacerých poskytovateľov. Informácie o všetkých našich poskytovaných asistenčných službách nájdete na stránke Asistenčné služby.

Asistencia pre
úrazové poistenie

Asistenčné služby zabezpečujeme v spolupráci so spoločnosťou Europ Assistance s.r.o. pre klientky a klientov, ktorí si dojednali a stále majú platné Úrazové poistenie Plus.

Operátori a operátorky asistenčnej spoločnosti Europ Assistance s.r.o. sú k dispozícii nepretržite a komunikujú v slovenskom alebo v českom jazyku. Kontaktujte ich:

V akých situáciách treba kontaktovať asistenčnú službu?

Akú pomoc vám asistenčná služba
poskytne:

Presný rozsah poskytovaných asistenčných služieb je uvedený v príslušných Poistných podmienkach pre poistenie asistenčných služieb Europ assistance pre úrazové poistenie a v Skupinovej poistnej zmluve o poistení asistenčných služieb pre úrazové poistenie uvedených nižšie. 

Užitočné odkazy