Asistenčné služby
Groupama

24 hodín denne, sedem dní v týždni. Profesionálna a odborná pomoc v nečakaných, náročných situáciách.

Kedy môžete využiť asistenčné služby?

247-asist

Asistenčné služby sú vám k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni a poskytnú vám okamžitú pomoc.

Nárok na asistenčné služby získate, ak ste mali v Groupama* uzavreté cestovné poistenie, povinné zmluvné poistenie alebo havarijné poistenie, či poistenie majetku. 

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Asistenčné služby poskytujeme prostredníctvom viacerých poskytovateľov. Informácie o všetkých našich poskytovaných asistenčných službách nájdete na stránke Asistenčné služby.

Asistencia
pre cestovateľov

Asistenčné služby k poisteniu liečebných nákladov v zahraničí sú automaticky súčasťou každého cestovného poistenia do zahraničia.

V prípade úrazu, alebo vážnejšieho ochorenia vám odporúčame kontaktovať asistenčnú spoločnosť Eurocross Assistance. V prípade hospitalizácie je potrebné kontaktovať asistenčnú spoločnosť Eurocross Assistance bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od hospitalizácie.

Operátori asistenčnej spoločnosti Eurocross Assistance sú k dispozícii nepretržite a komunikujú v slovenskom alebo v českom jazyku. Kontaktujte ich:

V akých situáciách treba kontaktovať asistenčnú službu?

Akú pomoc vám asistenčná služba
poskytne:

Presný rozsah poskytovaných asistenčných služieb je uvedený v časti 13 Všeobecných poistných podmienok pre cestovné poistenie.

Dôležité odkazy

Užitočné informácie

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.