Asistenčné služby
Poštovej poisťovne

24 hodín denne, sedem dní v týždni. Profesionálna a odborná pomoc v nečakaných, náročných situáciách.

Kedy môžete využiť asistenčné služby?

247-asist

Asistenčné služby sú vám k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni a poskytnú vám okamžitú pomoc.

Nárok na asistenčné služby ste získali ak ste uzavreli v bývalej Poštovej poisťovni Poistenie bývania Plus, Poistenie pohrebných nákladov, Kapitálové životné poistenie a Kapitálové životné poistenie Klasik Plus či Investičné životné poistenie. 

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Asistenčné služby poskytujeme prostredníctvom viacerých poskytovateľov. Informácie o všetkých našich poskytovaných asistenčných službách nájdete na stránke Asistenčné služby.

Asistencia pre domácnosť i nehnuteľnosť

Asistenčné služby Home Assistance zabezpečujeme od. 1. 2. 2024 v spolupráci so spoločnosťou Eurocross Assistance (pôvodne AWP Solutions ČR a SR, s. r. o., predtým Mondial assistance) pre klientelu, ktorá si dojednala a stále má platné Poistenie bývania Plus.

Ak máte na jednej poistnej zmluve poistenú nehnuteľnosť aj domácnosť, máte nárok na poskytovanie asistenčných služieb k nehnuteľnosti aj asistenčných služieb k domácnosti.

Operátori a operátorky asistenčnej spoločnosti Eurocross Assistance sú k dispozícii nepretržite a komunikujú v slovenskom alebo v českom jazyku. Kontaktujte ich:

V akých situáciách treba kontaktovať asistenčnú službu pri poistení nehnuteľnosti?

Akú pomoc vám asistenčná služba
poskytne:

Pri poistnej zmluve poistenia nehnuteľnosti sú poskytované asistenčné služby k nehnuteľnosti v rozsahu, ktorý upravujú Všeobecné poistné podmienky pre poskytovanie doplnkových asistenčných služieb Home Assistance k nehnuteľnosti (VPP HAN).

Dôležité odkazy