Cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice metódou LBC bez doplatku

Cytologické vyšetrenie odhalí rakovinu krčka maternice skoro, čo výrazne zvýšuje úspešnosť liečby. Zistite, koľko vám na toto vyšetrenie prispejeme.
Vysetrenie steru z krcka maternice

Cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice (LBC) bez doplatku za odberový materiál

Rakovina krčka maternice je druhým najčastejším onkologickým ochorením žien do 45 rokov. Ročne je toto ochorenie diagnostikované až 600 ženám a 200 z nich na ňu každý rok zomiera. Pre včasné odhalenie ochorenia má mimoriadny význam preventívna gynekologická prehliadka a na ňu nadväzujúce cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice, ktoré umožňuje odhaliť toto ochorenie v štádiu, kedy je liečba jednoduchá, pre pacientku nenáročná a vo väčšine prípadov úspešná.

V súvislosti s preventívnou prehliadkou si poistenka môže na základe odporúčania od gynekológa zvoliť metódu cytologického vyšetrenia – konvenčnú cytológiu alebo tzv. LBC (liquid-based cytology). Doteraz to bolo tak, že pri cytologickom vyšetrení steru z krčka maternice metódou LBC poistenka doplácala za odberovú súpravu s transportným roztokom tzv. viálku. Podľa našich informácií sa za viálku bežne dopláca 20 až 40 EUR.

Vo všetkých laboratóriách (Alpha medical, Cytopathos, Medicyt, Martinské bioptické centrum a Onkologický ústav sv. Alžbety) má každá poistenka Union zdravotnej poisťovne nárok na vyšetrenie steru metódou LBC bezplatne, tj. bez doplatku za špeciálny odberový materiál.

Kedy sa odporúča vyšetrenie LBC?

Vyšetrenie je vhodné pre každú ženu, ktorá chce zvýšiť svoje šance na odhalenie prípadných predrakovinových zmien krčka maternice. Samozrejme, dôležité je aj odporúčanie od gynekológa vzhľadom na zdravotný stav a anamnézu poistenky.

Výhody LBC oproti konvenčnej cytológii

„Liquid-Based“ cytológia (LBC) minimalizuje nedokonalosti konvenčnej cytológie. Keďže sa ster vďaka špeciálnej tekutine v odberovej nádobke a technologickému postupu spracováva v automatizovanom procese, výsledkom je čistejší náter, ktorý uľahčuje vyšetrenie danej vzorky. Znižuje sa tak počet tzv. falošne negatívnych výsledkov.

Okrem prehľadnejšej diagnostiky je pri tejto metóde aj možnosť nadstavbového vyšetrenia bez nutnosti opakovaného odberu. Ide napríklad o zistenie prítomnosti vysokorizikových typov HPV alebo stanovenie proliferačnej aktivity buniek, teda či bunka má alebo nemá rastový potenciál nádorovej bunky a pod.

Aký je rozdiel medzi konvenčnou a LBC metódou cytologického vyšetrenia?

Pri obidvoch metódach gynekológ v rámci preventívnej prehliadky postupuje rovnako – odoberie pomocou špeciálnej kefky z krčka maternice ster. Rozdiel je v tom, že pri konvenčnej cytológii sa odobratý materiál natiera na podložné sklíčko, zafixuje, odošle do laboratória, kde sa zafarbí a vyhodnotí. Cytológ v laboratóriu na sklíčku okrem cervikálnych buniek vidí aj tzv. pozadie – napr. zápalové bunky, kožné bunky, nečistotu, zhluky a pod.

Pri LBC metóde sa odobraný ster vloží do nádobky so špeciálnym roztokom – viálky, ktorá je odoslaná do cytologického laboratória. Vďaka automatickému spracovaniu sú skúmané bunky na sklíčku usporiadané v tenkej vrstve, bez výskytu zhlukov a prímesí. Mikroskopický obraz je prehľadný a ľahko čitateľný, pretože neobsahuje hlien alebo iné bunky, ktoré by mohli sťažovať hodnotenie.

Pri LBC metóde sa odobraný ster vloží do nádobky so špeciálnym roztokom – viálky, ktorá je odoslaná do cytologického laboratória. Vďaka automatickému spracovaniu sú skúmané bunky na sklíčku usporiadané v tenkej vrstve, bez výskytu zhlukov a prímesí. Mikroskopický obraz je prehľadný a ľahko čitateľný, pretože neobsahuje hlien alebo iné bunky, ktoré by mohli sťažovať hodnotenie.

Vyšetrenie LBC metódou bez doplatku za odberový materiál

Poistenky Union zdravotnej poisťovne majú nárok na vyšetrenie steru z krčka maternice metódou LBC 1x za kalendárny rok bezplatne vo všetkých laboratóriách, ktoré ho realizujú.

Každý gynekológ má možnosť objednať si bezplatne viálky pre poistenky Union zdravotnej poisťovne v laboratóriách Alpha medical, Cytopathos, Medicyt, Martinské bioptické centrum a Onkologický ústav sv. Alžbety. Union zdravotná poisťovňa plne prepláca vyšetrenie metódou LBC (vrátane viálky) priamo laboratóriu a poistenka nemusí nič doplácať.

Ak napriek tomu poistenka doplatok za vyšetrenie LBC metódou uhradí, nie je možné jej ho preplatiť.

Napriek medicínskym pokrokom je rakovina stále druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Jej liečba stojí postihnutých nielen obrovské množstvo síl, no i nemalé sumy peňazí. Union poisťovňa vám preto ako prvá na Slovensku prináša možnosť poistenia onkologickej choroby, ktoré vám v prípade najhoršieho pomôže zvládnuť nepriaznivý finančný dopad, ktorý je, bohužiaľ, často s dlhodobou liečbou spojený.


Financie môžete použiť na čokoľvek, čo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Napríklad splátky hypotekárneho a spotrebného úveru, rekonvalescenčný pobyt pri mori alebo akékoľvek výdavky spojené s plnohodnotným životom počas boja s rakovinou. Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú 20% zľavu na poistenie onkologických chorôb a mnoho ďalších výhod.

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia