Atoms/icons/24/grey/info-24

Od 1. 7. 2022 nebude možné na našich pobočkách platiť za poistenie v hotovosti. Zmena sa netýka poistenia pre cudzincov a cestovného poistenia.

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Cytologické vyšetrenie metódou LBC ako prevencia rakoviny krčka maternice bez doplatku

Prevencia je významnou súčasťou cesty za zdravím. Cytologické vyšetrenie metódou LBC, ktoré dokáže odhaliť aj včasné štádiá rakoviny krčka maternice, vám preto preplatíme v plnej výške.
Vysetrenie steru z krcka maternice

Čo od nás dostanete?

Rakovina krčka maternice je druhým najčastejším onkologickým ochorením žien do 45 rokov. Pravidelnou preventívnou gynekologickou prehliadkou je možné ju odhaliť v štádiu kedy je liečba jednoduchá a vo väčšine úspešná.

Počas prehliadky si na základe odporúčania gynekológa môžete zvoliť konvenčnú cytológiu alebo tzv. LBC (liquid-based cytology), za ktorú si bežne musíte doplatiť. Od nás však dostanete:

Poznáte výhody LBC metódy?

„Liquid-Based“ cytológia (LBC) minimalizuje nedokonalosti konvenčnej cytológie. Ster sa vďaka špeciálnej tekutine v odberovej nádobke a technologickému postupu spracováva automatizovane, čím je vyšetrenie vzorky ľahšie a znižuje sa tak počet falošne negatívnych výsledkov. Pri tejto metóde je aj možnosť nadstavbového vyšetrenia bez nutnosti opakovaného odberu, napríklad pri zisťovaní prítomnosti vysokorizikových typov HPV alebo stanovenie, či má bunka rastový potenciál nádorovej bunky.

Čo treba splniť?

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

Ako na to?

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.
Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hodnota vášho bývania medziročne stúpla o 18 %.
A čo vaša poistka?

Ak je poistná suma nižšia ako hodnota majetku, v prípade škodovej udalosti sa môže stať, že vyplatená poistná suma vám nebude stačiť na úplnú obnovu poistenej veci. 

Zistite, koľko by vás stálo poistenie nehnuteľnosti pri jej aktuálnej hodnote.