Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Cytologické vyšetrenie metódou LBC ako prevencia rakoviny krčka maternice bez doplatku

Prevencia je významnou súčasťou cesty za zdravím. Cytologické vyšetrenie metódou LBC, ktoré dokáže odhaliť aj včasné štádiá rakoviny krčka maternice, vám preto preplatíme v plnej výške.
Vysetrenie steru z krcka maternice
Vysetrenie steru z krcka maternice

Čo od nás dostanete?

Rakovina krčka maternice je druhým najčastejším onkologickým ochorením žien do 45 rokov. Pravidelnou preventívnou gynekologickou prehliadkou je možné ju odhaliť v štádiu kedy je liečba jednoduchá a vo väčšine úspešná.

Počas prehliadky si na základe odporúčania gynekológa môžete zvoliť konvenčnú cytológiu alebo tzv. LBC (liquid-based cytology), za ktorú sa bežne dopláca. Od nás však dostanete:

*Uhradíme za vás samotný odber steru, odberovú súpravu a realizáciu vyšetrenia LBC metódou. Odber steru uhrádzame priamo zmluvnému gynekológovi a vyšetrenie (vrátane odberového materiálu) priamo zmluvnému laboratóriu. Takže spätná refundácia prípadného vami uhradeného doplatku z našej strany nie je možná. V prípade, že bude od vás gynekológ vyžadovať spoluúčasť, informujte sa, prosím, čo je predmetom doplatku.

Poznáte výhody LBC metódy?

„Liquid-Based“ cytológia (LBC) minimalizuje nedokonalosti konvenčnej cytológie. Ster sa vďaka špeciálnej tekutine v odberovej nádobke a technologickému postupu spracováva automatizovane, čím je vyšetrenie vzorky ľahšie a znižuje sa tak počet falošne negatívnych výsledkov. Pri tejto metóde je aj možnosť nadstavbového vyšetrenia bez nutnosti opakovaného odberu, napríklad pri zisťovaní prítomnosti vysokorizikových typov HPV alebo stanovenie, či má bunka rastový potenciál nádorovej bunky.

Čo treba splniť?

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

Ako na to?

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.