Sprievodca prevenciou zdravia pre deti a dorast

Na zdraví vašich detí nám záleží najviac. S preukazom poistenca preto dostane vaše dieťatko knižku, ktorá je sprievodcom pri starostlivosti od jeho narodenia, až do 18. roku života.
Prevencia u detí
Prevencia u detí

Milá mamička, milý otecko,

gratulujeme Vám k narodeniu Vášho dieťatka. Je to pre Vás určite veľká zmena, veľa starostí, ale ešte viac radostí.

Union zdravotná poisťovňa Vám chce pomôcť pri starostlivosti o Vaše novonarodené dieťatko a preto pre vás v spolupráci  s detskými lekármi pripravila knižku Sprievodca prevenciou zdravia pre deti a dorast, ktorá je podrobným zdravotným kalendárom pre dieťatko poistené v Union zdravotnej poisťovni a sprievodcom pri starostlivosti o neho od narodenia až do 18. roku života.

Knižku Sprievodca prevenciou zdravia Vám zašleme spolu s preukazom poistenca  Vášho  dieťatka.

V tejto publikácii sa okrem iného dozviete, čo je prevencia, kedy treba navštíviť svojho lekára a ako sa na túto návštevu pripraviť. Všetky potrebné informácie a termíny do knižky zaznamená lekár vášho dieťaťa. Súčasťou publikácie je aj očkovací kalendár a ďalšie užitočné rady.

V závere knižky je pripravených pár nápadov, ako sa môžete spolu s Vaším dieťatkom zabaviť, napr. aj pri čakaní na preventívnu prehliadku.

Upozornenie: Obsahom knižky sú súčasne platné všeobecne záväzné normy a odporúčania. Niektoré sa však môžu priebežne meniť, preto Vás vždy budeme o všetkom potrebnom včas informovať prostredníctvom našej webovej stránky www.union.sk.

V prípade doplňujúcich informácií nás kontaktujte na tel.č. 0850 003 333

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.

Súťaž o sonické zubné kefky
Philips Sonicare

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia