Atoms/icons/24/grey/info-24
Sem môžeme umiestniť dôležitú informáciu pre našich klientov – napr. odstávky webu, služieb a podobne.
Union
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácii.

Význam vyšetrenia CRP v ambulancii všeobecného lekára

Vyšetrenie CRP slúži na rozlíšenie vírusového a bakteriálneho ochorenia. Zistite, ako CRP pomáha zabrániť nadmernému užívaniu antibiotík.
Vyhody CRP vysetrenie

Význam vyšetrenia CRP v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých

Vyšetrenie hladiny CRP sa využíva ako prostriedok na predchádzanie zbytočnému užívaniu ATB pri Infekciách horných dýchacích ciest. Tieto ochorenia sú najčastejšími infekčnými ochoreniami, vyskytujúcimi sa v praxi všeobecného lekára a vo väčšine prípadov je veľmi ťažké, až nemožné, rozlíšiť len na základe klinického vyšetrenia, či ide o ochorenie vírusové alebo bakteriálne.

CRP je proteín akútnej fázy zápalu nachádzajúci sa v krvi. Jeho prirodzená hladina u človeka bez zápalu a nekrózy dosahuje hodnoty 1,0 – 8,0 mg/l. Hladina výraznejšie stúpa pri bakteriálnom zápalovom procese, poškodení tkanív, po operáciách, pri popáleninách a pod.

Merateľné hodnoty je možné zaznamenať už o 4 – 6 hodín, maximum dosahuje CRP o 24 – 48 hodín a k poklesu dochádza o 4 – 5 dní. Rýchly test na stanovenie hladiny CRP je pre lekára cenným nástrojom pri rozhodovaní sa medzi nutnosťou okamžitej antibakteriálnej terapie a prípadným sledovaním vývoja choroby.

Hodnoty CRP a ich význam

Hodnota CRP [mg/l]Význam
do 6normálna hodnota
6-35vírusová infekcia
35 – 50neurčité rozmedzie

viac ako 50

bakteriálna infekcia

Terapeuticky sa rozhoduje nasledovne: Pacientom s hodnotou nad 40 mg/l je zväčša nutné nasadiť antibiotiká. Jedine pri ich dobrom klinickom stave a odmietnutí antibiotickej liečby sa odporúča zopakovať vyšetrenie o 1 až 2 dni. Pacientov s hodnotou CRP nad 60 mg/l je nutné takmer vždy liečiť antibiotikom, až na výnimky ako je salmonelóza, aftózna stomatitída, syndróm periodickej horúčky a pod.

Výsledky môže skresliť užívanie hormonálnej antikoncepcie, vnútromaternicové teliesko, ťažká podvýživa a hormonálny deficit. Užívanie nesteroidných antireumatík a statínov može znižovať hladinu CRP v krvi. Vyšetrenie preto nie je vhodné realizovať u pacientov s chronickým zápalom /napr. reumatoidná artritída/.

Pri nízkych hodnotách CRP sa môže lekár pre indikáciou antibiotík rozhodnúť až podľa ďalšieho rozvoja klinického stavu a opakovaného monitorovania zápalového parametra.

V prípade potreby doplňujúcich informácií nás kontaktujte na tel.č. 0850 003 333

Novinka: Od 1. 1. 2022 zvyšujeme príspevky na zuby a oči. Spolu vám dáme až 300 €

Na ošetrenie u zubára 100 € a ďalších 50 € na dentálnu hygienu. Je na vás, či využijete príspevok naraz alebo po častiach.
Atoms/icons/80/grey-green/zub-80
Na okuliarové rámy pre deti 70 € a ďalších 80 € na vyšetrenia očí.