Atoms/icons/24/grey/info-24

Info…

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Význam vyšetrenia CRP v ambulancii všeobecného lekára

Vyšetrenie CRP (C-reaktívneho proteínu) slúži na rozlíšenie vírusového a bakteriálneho ochorenia, pomáha tak zabrániť nadmernému užívaniu antibiotík. Ako poistenec či poistenka Union zdravotnej poisťovne máte nárok na bezplatné vyšetrenie CRP u všeobecného lekára.
Vyhody CRP vysetrenie
Vyhody CRP vysetrenie

Čo od nás dostanete?

Vyšetrenie hladiny CRP (bielkoviny vyskytujúcej sa v krvi pri zápalovej reakcii organizmu) sa využíva ako prostriedok na predchádzanie zbytočnému užívaniu antibiotík pri infekciách horných dýchacích ciest.

Tieto ochorenia sú najčastejšími infekčnými ochoreniami, vyskytujúcimi sa v praxi všeobecného lekára a vo väčšine prípadov je veľmi ťažké, až nemožné, rozlíšiť len na základe klinického vyšetrenia, či ide o ochorenie vírusové alebo bakteriálne. Ako náš poistenec alebo poistenka máte nárok na: 

Čo je CRP?

CRP je proteín akútnej fázy zápalu nachádzajúci sa v krvi. Jeho prirodzená hladina u človeka bez zápalu a nekrózy dosahuje hodnoty 1,0 – 8,0 mg/l. Hladina výraznejšie stúpa pri bakteriálnom zápalovom procese, poškodení tkanív, po operáciách, pri popáleninách a pod.

Čo treba splniť?

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

Ako na to?

Najčastejšie otázky

Ak ste za vyšetrenie v ambulancii lekára už zaplatili, nie je možné poplatok dodatočne preplatiť.

 

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.