Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Skríning rakoviny prsníka
mamografia prsníkov
Nižšie si prečítate:

Skríning je vyhľadávanie včasných a dobre liečiteľných štádií ochorenia, u ktorého je reálna možnosť lepšej a efektívnejšej liečby pri jeho včasnej diagnostike. Používa sa na to vhodný a finančne prijateľný druh testu, resp. metóda vyšetrenia vo vybranej vzorke bezpríznakovej populácie.

Rozdiel medzi prevenciou a skríningom je v tom, že pri prevencii ide o nekoordinovaný proces, založený na náhodnej účasti poistencov a poisteniek na preventívnych prehliadkach. Skríning znamená možnosť záchytu ochorenia v rámci koordinovane riadeného programu, ktorý sa cielene zameriava na určitú rizikovú skupinu poistencov.

Mamografia zachytí ochorenie vo včasnom štádiu

Na Slovensku sa každoročne diagnostikuje okolo tritisíctristo nových prípadov rakoviny prsníka. Vysoké percento týchto nádorov je zachytávané v pokročilom klinickom štádiu a v priemere až  tristo žien ročne preto zomrie úplne zbytočne.

Mamografické vyšetrenie je v súčasnosti jediná metóda, vďaka ktorej je možné zachytiť už včasné štádium ochorenia, keď je dobre liečiteľné, bez potreby veľkého operačného zásahu.

V mnohých prípadoch dokonca aj bez chemoterapie alebo rádioterapie. Iba málo žien však absolvuje mamografickú prevenciu pravidelne.

Preto v rámci skríningu rakoviny prsníka, ktorý je koordinovaný Ministerstvom zdravotníctva SR, naše poistenky vo veku 45 až 74 rokov + 364 dní na skríningové mamografické vyšetrenie prsníkov adresne pozývame listom zaslaným poštou alebo elektronicky.

Kde sa vykonáva skríning rakoviny prsníka?

Skríning rakoviny prsníka sa vykonáva na vysokošpecializovaných a posúdených skríningových mamografických pracoviskách, ktoré Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne poverila vykonávaním skríningovej mamografie. Ich zoznam sa nachádza nižšie a tiež na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva.

Tieto pracoviská poskytujú vysoko kvalitnú zdravotnú starostlivosť a negatívny výsledok vyšetrenia oznámia do troch pracovných dní. V prípade podozrenia na onkologické ochorenie prsníka garantujú doriešenie do troch pracovných týždňov.

Proces vyšetrenia zabezpečujú v súlade so Štandardným postupom na vykonávanie lekárskeho ožiarenia pre skríningovú a diagnostickú mamografiu. Majú okrem iného aj jasne definovanú nadväznosť na zdravotnícke zariadenie, ktoré v prípade podozrivého/zhubného nádoru zabezpečí ďalší manažment pacientky v rámci nevyhnutnej interdisciplinárnej spolupráce a náležité terapeutické riešenie.

Pozývací list slúži ako žiadanka o skríningové mamografické vyšetrenie

Veľkou výhodou je, že pozývací list slúži zároveň ako žiadanka na uvedené vyšetrenie prsníkov, takže ak ho dostanete, nemusíte ísť ku gynekológovi alebo všeobecnému lekárovi pre písomné odporučenie. Na vyšetrenie si ho zoberte so sebou, alebo sa ním preukážte v mobile. V liste je uvedený aktuálny zoznam skríningových mamografických pracovísk a kontakty – telefónne číslo a e-mailová adresa.

Na skríningové mamografické pracovisko si prineste staršiu zdravotnú dokumentáciu

V prípade, ak ste v minulosti absolvovali mamografické vyšetrenie na inom mamografickom pracovisku, ako sa aktuálne objednáte, je dôležité, aby ste si so sebou priniesli staršiu obrazovú dokumentáciu (popis výsledku, CD nosič). Jej porovnaním s aktuálnou je možné správne posúdiť zmenu distribúcie žľazy, odhaliť diskrétne zmeny v mamografickom obraze alebo predikovať riziko možného intervalového ochorenia.

Proces pozývania bude postupný

Proces pozývania bude postupný, v pravidelných intervaloch. Do výberu nebudú zahrnuté ženy, ktoré na mamografické vyšetrenie chodia pravidelne alebo tie, ktoré ho z rôznych dôvodov nemôžu absolvovať.

Nedostali ste pozývací list a chcete absolvovať mamografické vyšetrenie?

Ak máte viac ako 40 rokov, môžete absolvovať preventívne mamografické vyšetrenie, na ktoré máte podľa zákona nárok každé dva roky. V tomto prípade je však potrebné zabezpečiť si písomné odporučenie od gynekológa alebo všeobecného lekára.

Prehrať video

Poistenie onkologických chorôb

Napriek medicínskemu pokroku je rakovina stále druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Jej liečba stojí pacientov nielen obrovské množstvo síl, ale aj nemalé sumy peňazí.

Ako prví vám na Slovensku prinášame možnosť poistenia onkologickej choroby, ktoré vám pomôže zvládnuť finančnú záťaž.

Financie môžete použiť na čokoľvek, čo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Napríklad na splátky hypotekárneho a spotrebného úveru, rekonvalescenčný pobyt pri mori alebo akékoľvek výdavky spojené s plnohodnotným životom počas boja s rakovinou.

Poistenci a poistenky Union zdravotnej poisťovne majú zľavu 20 percent na poistenie onkologických chorôb a mnohé ďalšie výhody.

Stiahnite si praktický e-book s podrobnými informáciami o preventívnej prehliadke v gynekologickej ambulancii s informáciami o prevencii rakoviny prsníka a krčku maternice. 

Dokumenty

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus.