Atoms/icons/24/grey/info-24
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Skríning rakoviny prsníka

Absolvujte skríningové mamografické vyšetrenie prsníkov v pravidelných intervaloch. Toto vyšetrenia vám môže zachrániť život, pretože dokáže odhaliť rakovinu prsníka už v počiatočnom štádiu.
Skrining rakoviny prsnika
Skrining rakoviny prsnika

Skríning rakoviny prsníka

Na Slovensku sa každoročne diagnostikuje okolo 3 300 nových prípadov rakoviny prsníka. Vysoké percento týchto nádorov je primárne zachytávané v pokročilom klinickom štádiu a v priemere až 300 žien ročne preto zomrie úplne zbytočne.

Mamografické vyšetrenie je v súčasnosti jediná metóda, vďaka ktorej je možné zachytiť už včasné štádium ochorenia, keď je dobre liečiteľné bez potreby veľkého operačného zásahu. V mnohých prípadoch dokonca aj bez chemoterapie alebo rádioterapie. Stále málo žien však absolvuje mamografickú prevenciu pravidelne.

Preto v rámci skríningu rakoviny prsníka, ktorý je koordinovaný Ministerstvom zdravotníctva SR, naše poistenky vo veku 50 až 69 rokov na skríningové mamografické vyšetrenie prsníkov adresne pozývame listom zaslaným poštou alebo elektronicky.

Táto veková skupina žien je najrizikovejšia, preto je pozývaná v prvej etape skríningu. Následne budú pozývané aj staršie vekové skupiny, nakoniec sa plánuje skríning aj pre ženy vo veku 40 až 50 rokov.

Kde sa vykonáva skríning rakoviny prsníka?

Skríning rakoviny prsníka sa vykonáva na vysokošpecializovaných a posúdených skríningových mamografických pracoviskách, ktoré Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne poverila vykonávaním skríningovej mamografie. Ich zoznam sa nachádza nižšie a tiež na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva.

Tieto pracoviská poskytujú vysoko kvalitnú zdravotnú starostlivosť a negatívny výsledok vyšetrenia oznámia do troch pracovných dní. V prípade podozrenia na onkologické ochorenie prsníka garantujú doriešenie do troch pracovných týždňov.

Proces vyšetrenia zabezpečujú v súlade so Štandardným postupom na vykonávanie lekárskeho ožiarenia pre skríningovú a diagnostickú mamografiu. Majú okrem iného aj jasne definovanú nadväznosť na zdravotnícke zariadenie, ktoré v prípade podozrivého / zhubného nádoru zabezpečí ďalší manažment pacientky v rámci nevyhnutnej interdisciplinárnej spolupráce a náležité terapeutické riešenie.

Mamografia ako prevencia
Prehrať video

Pozývací list slúži ako žiadanka o skríningové mamografické vyšetrenie

Veľkou výhodou je, že pozývací list slúži zároveň ako žiadanka na uvedené vyšetrenie prsníkov, takže ak ho dostanete, nemusíte ísť ku gynekológovi alebo všeobecnému lekárovi pre písomné odporučenie. Na vyšetrenie si ho zoberte so sebou, alebo sa ním preukážte v mobile.  V liste je uvedený ich aktuálny zoznam skríningových mamografických pracovísk a kontakty – telefónne číslo a e-mailová adresa.

Na skríningové mamografické pracovisko si prineste staršiu zdravotnú dokumentáciu

V prípade, ak ste v minulosti absolvovali mamografické vyšetrenie na inom mamografickom pracovisku, ako sa aktuálne objednáte, je dôležité, aby ste si so sebou priniesli staršiu obrazovú dokumentáciu (popis výsledku, CD nosič). Jej porovnaním s  aktuálnou je možné správne posúdiť zmenu distribúcie žľazy, odhaliť diskrétne zmeny v mamografickom obraze alebo predikovať riziko možného intervalového ochorenia.

Proces pozývania bude postupný

Proces pozývania bude postupný, v pravidelných intervaloch. Do výberu nebudú zahrnuté ženy, ktoré na mamografické vyšetrenie chodia pravidelne alebo tie, ktoré ho z rôznych dôvodov nemôžu absolvovať.

Čo robiť v prípade, že ste nedostali pozývací list?

Ak máte viac ako 40 rokov, môžete absolvovať preventívne mamografické vyšetrenie, na ktoré máte podľa zákona nárok každé 2 roky. V tomto prípade je však potrebné zabezpečiť si písomné odporučenie od gynekológa alebo všeobecného lekára.

Ďakujeme Vám, že venujete pozornosť starostlivosti o svoje zdravie

Zoznam mamografických pracovísk, ktoré Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne poverila vykonávaním skríningovej mamografie.

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

Napriek medicínskym pokrokom je rakovina stále druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Jej liečba stojí postihnutých nielen obrovské množstvo síl, no i nemalé sumy peňazí. Union poisťovňa vám preto ako prvá na Slovensku prináša možnosť poistenia onkologickej choroby, ktoré vám v prípade najhoršieho pomôže zvládnuť nepriaznivý finančný dopad, ktorý je, bohužiaľ, často s dlhodobou liečbou spojený.

Financie môžete použiť na čokoľvek, čo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Napríklad splátky hypotekárneho a spotrebného úveru, rekonvalescenčný pobyt pri mori alebo akékoľvek výdavky spojené s plnohodnotným životom počas boja s rakovinou. Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú 20% zľavu na poistenie onkologických chorôb a mnoho ďalších výhod.