Atoms/icons/24/grey/info-24

V sobotu 30. septembra máme pre vás otvorené pobočky v Bratislave v čase od 8:00 do 20:00 hod; ostatné pobočky v čase od 8:00 do 14:00 hod. Príďte sa prepoistiť osobne alebo volajte callcentrum v čase od 8:00 do 13:00 hod. 

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Návrat zo zahraničia
Nižšie sa dočítate:

Čo treba vybaviť pri návrate zo zahraničia?

V prípade, ak ste ukončili zamestnanie, samostatnú zárobkovú činnosť (SZČO) alebo dlhodobý pobyt v niektorom z členských štátov* alebo niektorej z tretích krajín**, alebo ste prestali spĺňať podmienky nezaopatreného rodinného príslušníka (NRP)***, vzniká vám povinnosť vstupu do verejného zdravotného poistenia na území Slovenska. 

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Tieto skutočnosti je potrebné oznámiť zdravotnej poisťovni na Slovensku do 8 dní od návratu.

Ako sa prihlásiť do zdravotnej poisťovne?

Užitočné informácie

Za ekonomicky činnú osobu sa považuje osoba, ktorá:

  • má príjem zo zárobkovej činnosti (zamestnanie/živnosť),
  • je poberateľom nemocenskej dávky,
  • je poberateľom materskej dávky,
  • je poberateľom dávky v nezamestnanosti.
  1. Členské štáty Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo*, Švédsko, Taliansko*V prípade Spojeného kráľovstva sa posudzuje, či skutočnosti o cudzine vznikli pred alebo po dátume 01.01.2021 (Brexit).
  2. Členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru: Nórsko, Lichtenštajnsko, Island
  3. Švajčiarska konfederácia

Tretie krajiny sú všetky štáty, ktoré nie sú členskými štátmi uvedenými vyššie.

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.