Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Návrat zo zahraničia
Nižšie sa dočítate:

Čo treba vybaviť pri návrate zo zahraničia?

V prípade, ak ste ukončili zamestnanie, samostatnú zárobkovú činnosť (SZČO) alebo dlhodobý pobyt v niektorom z členských štátov* alebo niektorej z tretích krajín**, alebo ste prestali spĺňať podmienky nezaopatreného rodinného príslušníka (NRP)***, vzniká vám povinnosť vstupu do verejného zdravotného poistenia na území Slovenska. 

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Tieto skutočnosti je potrebné oznámiť zdravotnej poisťovni na Slovensku do 8 dní od návratu.

Ako sa prihlásiť do zdravotnej poisťovne?

Užitočné informácie

Za ekonomicky činnú osobu sa považuje osoba, ktorá:

  • má príjem zo zárobkovej činnosti (zamestnanie/živnosť),
  • je poberateľom nemocenskej dávky,
  • je poberateľom materskej dávky,
  • je poberateľom dávky v nezamestnanosti.
  1. Členské štáty Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo*, Švédsko, Taliansko*V prípade Spojeného kráľovstva sa posudzuje, či skutočnosti o cudzine vznikli pred alebo po dátume 01.01.2021 (Brexit).
  2. Členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru: Nórsko, Lichtenštajnsko, Island
  3. Švajčiarska konfederácia

Tretie krajiny sú všetky štáty, ktoré nie sú členskými štátmi uvedenými vyššie.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus.