Atoms/icons/24/grey/info-24

V piatok 30. 9. 2022 sme pre vás predĺžili otváraciu dobu kontaktných miest až do 20:00 h., aby ste mali na prepoistenie sa k nám dostatok času.

Atoms/icons/24/grey/info-24
Od 1. 8. 2022 už nie je potrebné zasielať prihlášku pre novorodenca do zdravotnej poisťovne. Jeho poistenie vzniká automaticky v rovnakej poisťovni ako je poistená matka. 
Zisti viac.
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Návrat zo zahraničia
Nižšie sa dočítate:

Čo treba vybaviť pri návrate zo zahraničia?

V prípade, ak ste ukončili zamestnanie, samostatnú zárobkovú činnosť (SZČO) alebo dlhodobý pobyt v členskom štáte Európskej únie, v krajine Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP – Nórsko, Lichtenštajnsko, Island), Švajčiarsku alebo niektorej z tretích krajín, alebo ste prestali spĺňať podmienky nezaopatreného rodinného príslušníka (NRP), vzniká vám povinnosť vstupu do verejného zdravotného poistenia na území Slovenska. 

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Tieto skutočnosti je potrebné oznámiť zdravotnej poisťovni na Slovensku do 8 dní od návratu.

Doklady potrebné k oznámeniu návratu na Slovensko

K vzniku verejného zdravotného poistenia je v prvom rade potrebné predložiť vyplnenú a podpísanú prihlášku do zdravotnej poisťovne. Spolu s ňou je potrebné predložiť aj doklady, ktoré preukazujú zánik skutočností v cudzine:

Ako doručiť doklady k prihláseniu sa do verejného zdravotného poistenia na Slovensku

Užitočné informácie

Za ekonomicky činnú osobu sa považuje osoba, ktorá:

 • má príjem zo zárobkovej činnosti (zamestnanie/živnosť),
 • je poberateľom nemocenskej dávky,
 • je poberateľom materskej dávky,
 • je poberateľom dávky v nezamestnanosti.
 1. Členské štáty Európskej únie:
  Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo*, Švédsko, Taliansko

  *V prípade Spojeného kráľovstva sa posudzuje, či skutočnosti o cudzine vznikli pred alebo po dátume 01.01.2021 (Brexit).

 2. Členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru: Nórsko, Lichtenštajnsko, Island

 3. Švajčiarska konfederácia

Tretie krajiny sú všetky štáty, ktoré nie sú členskými štátmi uvedenými vyššie.

Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na prepoistenie do Union zdravotnej poisťovne vám zostáva

 • 00 dní
Prejdite do zdravotnej poisťovne s dlhodobo najspokojnejšími poistencami.