Prevencia

Prehliadka u všeobecného lekára

Poskytovateľom služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s.

prehliadka u vseobecneho lekara

Ako prebieha preventívna prehliadka u všeobecného lekára?

I. S najväčšou pravdepodobnosťou sa vás lekár spýta na váš zdravotný stav od poslednej návštevy. Skúste si spomenúť na termín poslednej návštevy a zdravotné problémy, ktoré ste odvtedy mali. Pravdepodobne sa vás spýta aj na výskyt vážnych ochorení u vašich pokrvných príbuzných. Pokúste sa spomenúť si, či sa u vás v rodine vyskytli nejaké vážne ochorenia (vysoký krvný tlak, cukrovka, rakovinové ochorenia, alergie, srdcové problémy, duševné problémy a pod.). Všetky tieto informácie sú pre vášho lekára veľmi dôležité, preto si ich pokojne vopred premyslite.

II. Lekár vám vyšetrí moč aj krv. Moč je najlepšie priniesť si so sebou, a to podľa inštrukcií lekára. Samozrejme, vždy je tu možnosť odberu moču u lekára. Pred vyšetrením neraňajkujte kvôli lepšiemu vyhodnoteniu odobranej krvi. Odporúča sa dostatočne piť, avšak len nesladené a neochutené vody. Odber krvi v ambulancii lekára vykonáva vždy osoba na to kvalifikovaná, sestry majú za sebou prax v nemocnici a v odoberaní krvi sú skúsené. Ak máte aj napriek tomu strach alebo viete, že vám pri odbere krvi býva zle, máme pre vás niekoľko trikov, ako to zmierniť. Ak máte z odberu stres, skúste bránicové dýchanie – najjednoduchší a najrýchlejší mechanizmus na zníženie stresu:

Dôležité: Ak ste boli v tomto kalendárnom roku na preventívnej prehliadke u iného špecialistu (dámy u gynekológa, páni u urológa), prineste si so sebou na túto prehliadku závery z vyšetrení krvi a moču.

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

III. Lekár vás môže požiadať, aby ste sa vyzliekli a popozerá vám kožu na celom tele. Potom vám fonendoskopom popočúva dýchanie a srdce.

IV. Lekár vás taktiež odváži a zmeria vám pulz a tlak. Tlak sa meria v sede, najčastejšie na ľavej ruke, kvôli porovnaniu následne aj na pravej. Opakované meranie tlaku by sa malo uskutočniť vždy za približne rovnakých podmienok (ovplyvnených časom, kávou, cigaretou, stresom). Ak vám bude nameraná vyššia hodnota, lekár si vás pozve na opakované meranie v tom istom čase, aby si overil správnosť zistenia.

V. Ak máte viac ako 40 rokov, urobí vám váš lekár (alebo lekár, ktorého vám odporučí) EKG vyšetrenie. Je to neinvazívne vyšetrenie, ktoré trvá asi 5 minút a vy ho absolvujete poležiačky. Sestra vám založí 10 elektród, z toho 4 na končatiny a ďalších 6 rozmiestni na hrudníku a v oblasti srdca. Počas merania je okamžite monitorovaná činnosť srdca a meranie sa zapisuje na papier. Po ukončení ho lekár ihneď vyhodnotí.

VI. Ak máte viac ako 50 rokov, alebo niekto z vašich pokrvných príbuzných mal (má) rakovinové ochorenie tráviaceho traktu, lekár vás poučí o potrebe vyšetriť vám stolicu na skryté krvácanie. Vyšetrenie sa robí pomocou TOKS testu, ktorý vám lekár dá domov. Na príbalovom letáku si pozorne prečítajte, aký typ testu máte a vykonajte ho podľa priloženého návodu. Po odbere prineste test do ambulancie. Lekár ho môže vyhodnotiť priamo v ambulancii. Ide o veľmi rýchly test, ktorý môže odhaliť vážne ochorenie v začiatočnom štádiu, keď je šanca na vyliečenie až 95 %.

Ako sa dozviete výsledky z preventívnej prehliadky?

Záleží od dohody priamo s lekárom. Niektorí vám výsledky oznámia telefonicky, iní poštou alebo osobne. Preto je dobré sa vopred dohodnúť na spôsobe, ktorý bude aj vám vyhovovať. Preventívne prehliadky slúžia v prvom rade vášmu zdraviu. Veríme, že každý lekár sa snaží vykonávať svoju prácu maximálne zodpovedne a určite ocení, ak mu aj vy budete počas preventívnej prehliadky nápomocní.