Atoms/icons/24/grey/info-24
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Skríning rakoviny krčka maternice

Absolvujte cytologické skríningové vyšetrenie steru z krčka maternice v pravidelných intervaloch. Toto vyšetrenie vám môže zachrániť život, pretože dokáže odhaliť rakovinu krčka maternice už v počiatočnom štádiu, kedy je liečba jednoduchá a vo väčšine prípadov úspešná.
Cytologia
Cytologia

Skríning rakoviny krčka maternice

Na Slovensku sa každoročne diagnostikuje rakovina krčka maternice u  600 žien, pričom 150 až 200 z nich na toto ochorenie umiera. Môže sa objaviť v akomkoľvek veku ženy, najčastejšie to býva medzi 35 až 55 rokov. Pri väčšine abnormálnych zmien na krčku maternice nebývajú spočiatku výrazné zdravotné ťažkosti, takže včasné odhalenie rakoviny krčka maternice je bez pravidelného sledovania takmer nemožné. Preventívnu prehliadku u gynekológa však absolvuje stále málo žien.

Preto v rámci skríningu rakoviny krčka maternice, ktorý je koordinovaný Ministerstvom zdravotníctva SR, posielame našim poistenkám na cytologické skríningové vyšetrenie steru z krčka maternice pozývacie listy poštou alebo e-mailom.

Kde sa vykonáva skríning rakoviny krčka maternice?

Ster z krčka maternice na cytologické skríningové vyšetrenie odoberá gynekológ pri preventívnej prehliadke a vyhodnocuje sa v cytologickom laboratóriu. Ak nemáte zmluvného gynekológa, môžete navštíviť najbližšiu gynekologickú ambulanciu v mieste svojho bydliska, alebo sa môžete u nás informovať.

skrining cytologia
Prehrať video

Komu odosielame pozývacie listy?

Pre adresné pozývanie na skríning rakoviny krčka maternice boli vybrané poistenky vo veku od 23 do 64 rokov, ktoré v predchádzajúcich 3 rokoch neabsolvovali cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice v rámci preventívnej gynekologickej prehliadky. Na vyšetrenie si  prineste pozývací list so sebou alebo sa ním preukážte v mobile.

Proces pozývania bude postupný

Proces pozývania bude postupný, v pravidelných intervaloch. Do výberu nebudú zahrnuté ženy, ktoré dôsledne absolvujú preventívnu gynekologickú prehliadku v zákonom definovaných intervaloch aj cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice, takže k svojmu zdraviu pristupujú veľmi zodpovedne a nie je nutné ich na prevenciu adresne pozývať.

Čo robiť v prípade, ak ste nedostali pozývací list?

Každá žena má podľa zákona každý rok nárok na bezplatnú preventívnu gynekologickú prehliadku, ktorú môže absolvovať aj bez pozývacieho listu. V rámci nej jej gynekológ odoberie ster z krčka maternice na cytologické vyšetrenie. Naše poistenky si zároveň môžu zvoliť vyšetrenie steru metódou LBC, na ktorú majú nárok 1x ročne.

 

Ďakujeme, že venujete pozornosť starostlivosti o svoje zdravie.