Cytologické skríningové vyšetrenie steru z krčka maternice

Cytologické vyšetrenie krčka maternice je dôležitou súčasťou prevencie rakoviny krčka maternice.
vysetrenie steru z krcka maternice
vysetrenie steru z krcka maternice

Cytologické skríningové vyšetrenie steru z krčka maternice je súčasťou preventívnej gynekologickej prehliadky a umožňuje odhaliť rakovinu krčka maternice už vo včasnom štádiu.

Všetky poistenky Union zdravotnej poisťovne majú nárok na bezplatnú preventívnu gynekologickú prehliadku aj na cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice každý rok.

Pre včasný záchyt rakoviny krčka maternice Union zdravotná poisťovňa uhrádza cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice svojim poistenkám nad rámec zákona už od 18 rokov a v ročnom intervale.

Poistenky Union zdravotnej poisťovne majú možnosť vybrať si metódu cytologického vyšetrenia podľa vlastného uváženia. Union zdravotná poisťovňa kompletne uhrádza obidve metódy- konvenčnú cytológiu aj LBC (Liquid Based Cytology).

Konvenčné cytologické vyšetrenie

Cytologické vyšetrenie konvenčnou metódou je spoľahlivé. Ster z krčka maternice urobí gynekológ v ambulancii a sklíčko s fixovaným náterom sa odosiela do cytologického laboratória. Pri cytologickom stere realizovanom konvenčnou metódou je na sklíčku okrem cervikálnych buniek viditeľné aj tzv. pozadie – napr. zápalové bunky alebo hlien.

Nevýhodou môže byť uloženie buniek vo viacerých vrstvách, často s prímesou krvi a hlienu. Tieto vzorky sa podstatne ťažšie hodnotia, niektoré sa vyhodnotiť nedajú a je nutný opakovaný odber steru.

Liquid Based Cytology

Pri cytologickom  vyšetrení  metódou “Liquid-Based” odber z povrchu krčka maternice robí gynekológ rovnakým spôsobom, ale odobraté bunky sú ihneď vymývané do nádobky so špeciálnym roztokom (Liquid-roztok), ktorý zabezpečí ich konzerváciu, ich rovnomerné rozptýlenie a oddelenie od nečistôt. V tomto roztoku sa materiál transportuje do laboratória a vďaka automatickému spracovaniu sú skúmané bunky na sklíčku usporiadané v tenkej vrstve, bez výskytu zhlukov a prímesí. Mikroskopický obraz je prehľadný a ľahko čitateľný, pretože neobsahuje hlien alebo iné bunky, ktoré by mohli sťažovať hodnotenie.

Výhodou tejto metódy je aj možnosť nadstavbového vyšetrenia bez nutnosti opakovaného odberu práve vďaka uchovávaniu buniek v špeciálnom roztoku. Ide napríklad o zistenie prítomnosti vysokorizikových typov HPV, stanovenie proliferačnej aktivity buniek a pod.

Poistenky Union zdravotnej poisťovne majú nárok na vyšetrenie steru z krčka maternice metódou LBC 1x za kalendárny rok bezplatne vo všetkých laboratóriách, ktoré ho realizujú.

Každý gynekológ má možnosť bezplatne si objednať viálky pre poistenky Union zdravotnej poisťovne v laboratóriách Alpha medical, Cytopathos, Medicyt, Martinské bioptické centrum a Onkologický ústav sv. Alžbety. Union zdravotná poisťovňa plne prepláca vyšetrenie metódou LBC (vrátane viálky) priamo laboratóriu a poistenka nemusí nič doplácať. Ak napriek tomu poistenka doplatok za LBC uhradí, nie je možné jej ho následne preplatiť.

Prečítajte si viac informácií o vyšetrení metódou LBC bez doplatku za odberový materiál. 

Novinka: Od 1. 1. 2022 zvyšujeme príspevky na zuby a oči. Spolu vám dáme až 300 €

Na ošetrenie u zubára 100 € a ďalších 50 € na dentálnu hygienu. Je na vás, či využijete príspevok naraz alebo po častiach.
Atoms/icons/80/grey-green/zub-80
Na okuliarové rámy pre deti 70 € a ďalších 80 € na vyšetrenia očí.