Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Práca v EÚ, bydlisko na Slovensku
Nižšie sa dočítate:

Pracujete v zahraničí a chcete mať naďalej nárok na plnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku?

Stali ste sa ekonomicky činnou osobou v inom členskom štáte, ale bydlisko vám ostalo na Slovensku? Prípadne vaši nezaopatrení rodinní príslušníci zostali žiť na Slovensku?

Svoju zahraničnú zdravotnú poisťovňu môžete požiadať o vystavenie tzv. nárokového dokladu S072 (elektronická forma) alebo S1 (papierová forma).

Nárokový doklad S072/S1 potvrdzuje váš nárok na plnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku a náklady za vás si zdravotná poisťovňa na Slovensku, ktorú si vyberiete, bude refundovať v zdravotnej poisťovni toho členského štátu, kde ste poistený/á.

Vystavený nárokový doklad S072/S1 bude po doručení do zdravotnej poisťovne na Slovensku, zaregistrovaný. Zdravotná poisťovňa formulár potvrdí a vydá preukaz poistenca s označením „EU“, s ktorým sa môžete preukazovať u svojho lekára iba na Slovensku.

Nárokový doklad S072/S1 potvrdzuje Váš nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu u zmluvných poskytovateľov. Pod pojmom zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu sa rozumie zdravotná starostlivosť, na akú má nárok „domáci poistenec“ a musí byť poskytnutá za rovnakých podmienok ako domácemu poistencovi.

Ako si uplatniť nárok na plnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku?

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus.