Atoms/icons/24/grey/info-24

….

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Práca v EÚ, bydlisko na Slovensku
Nižšie sa dočítate:

Pracujete v zahraničí a chcete mať naďalej nárok na plnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku?

Stali ste sa ekonomicky činnou osobou v inom členskom štáte, ale bydlisko vám ostalo na Slovensku? Prípadne vaši nezaopatrení rodinní príslušníci zostali žiť na Slovensku?

Svoju zahraničnú zdravotnú poisťovňu môžete požiadať o vystavenie tzv. nárokového dokladu S072 (elektronická forma) alebo S1 (papierová forma).

Nárokový doklad S072/S1 potvrdzuje váš nárok na plnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku a náklady za vás si zdravotná poisťovňa na Slovensku, ktorú si vyberiete, bude refundovať v zdravotnej poisťovni toho členského štátu, kde ste poistený/á.

Vystavený nárokový doklad S072/S1 bude po doručení do zdravotnej poisťovne na Slovensku, zaregistrovaný. Zdravotná poisťovňa formulár potvrdí a vydá preukaz poistenca s označením „EU“, s ktorým sa môžete preukazovať u svojho lekára iba na Slovensku.

Nárokový doklad S072/S1 potvrdzuje Váš nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu u zmluvných poskytovateľov. Pod pojmom zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu sa rozumie zdravotná starostlivosť, na akú má nárok „domáci poistenec“ a musí byť poskytnutá za rovnakých podmienok ako domácemu poistencovi.

Ako si uplatniť nárok na plnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku?

AKTALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.