Skríning novorodenca

Skríning novorodenca súbor vyšetrení, ktoré čakajú vaše bábätko po narodení. Jeho úlohou je včas zachytiť a následne liečiť možné vrodené chyby.
Skrining novorodenca

Novorodenecké vyšetrenia

Každý novorodenec prejde krátko po narodení skríningom, t. j. súborom vyšetrení, ktorých úlohou je odhaliť vrodené chyby u novorodencov. Ak by sa nezachytili včas, mohli by napáchať obrovské škody na jeho zdraví i mentálnom vývoji.

Čo v praxi znamená, že vaše dieťatko podstúpi takýto skríning? Iba malý vpich do pätičky na získanie niekoľkých kvapiek krvi v dobe od 72. hodiny do 96. hodiny života po narodení bez ohľadu na zrelosť, príjem potravy a zdravotný stav. Kvapky sa zachytia na špeciálny pijavý papier a nechajú voľne vyschnúť. Papierik s tzv. suchou kvapkou sa presne označí a odošle do Skríningového centra novorodencov v Banskej Bystrici, ktoré vyhodnocuje výsledky zo všetkých slovenských pôrodníc. V Skríningovom centre novorodencov sa vyšetruje u všetkých novorodencov 13 vrodených a dedičných ochorení.

U novorodencov sa vyšetrujú nasledovné ochorenia: kongenitálna hypotyreóza, kongenitálna adrenálna hyperplázia, cystická fibróza a dedičné metabolické poruchy.

Dedičné metabolické poruchy sú vrodené ochorenia metabolizmu, pri ktorých organizmus nedokáže spracovať určité mastné kyseliny, aminokyseliny či tuky, čím dochádza k hromadeniu toxických látok v tele. Tieto poruchy môžu spôsobiť trvalé telesné a mentálne poškodenie, v najhorších prípadoch až smrť. Všetky tieto metabolické poruchy sa dedia autozómovo-recesívnym typom dedičnosti, čo znamená, že obidvaja rodičia prenášajú jeden u nich skrytý gén pre dané ochorenie na postihnuté dieťa.

Tento patologický gén je možné v súčasnosti u väčšiny uvedených porúch zistiť pri skríningu zachyteného dieťaťa a potvrdiť tak jeho diagnózu geneticky. Len včasná diagnostika a liečba môže zabrániť nezvratným poškodeniam detského organizmu. V prípade novorodeneckého skríningu platí „čím skôr, tým lepšie“. Rýchle vyhľadanie skrytých ochorení znamená dať dieťatku šancu na skoré začatie liečby, ktorá mu môže zachrániť zdravie alebo aj život. V mnohých prípadoch stačí len úprava stravy alebo špeciálna diéta a dieťa môže žiť plnohodnotný život ako jeho zdraví rovesníci.

Skríningový výsledok vyjadrí podozrenie na ochorenie podľa zvýšených hodnôt špeciálnych analytov skríningového testu. Informáciu o výsledkoch však dostanete len v prípade, že bábätku vyšli v testoch pozitívne hodnoty. Negatívne výsledky sa rodičom neoznamujú, takže sa nemusíte znepokojovať, ak vám nič nepríde. Čakanie na vyhodnotenie suchej kvapky trvá približne 5-6 dní od odoslania. Pri pozitivite skríningového vyšetrenia na niektoré z uvedených ochorení sa v následnom kroku vyšetrí opakovane odobratá vzorka od novorodenca. Pri potvrdenom ochorení sa dieťa bezodkladne predvolá na ďalšie vyšetrenie v príslušnej špecializovanej ambulancii – tzv. regionálnom recall centre.

Pozrite si tiež, čo sme v Unione pripravili pre budúce mamičky a bábätká.

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Koronavírus a deti. Všetko čo o tejto téme potrebujete vedieť.

Praktické rady, tipy a množstvo dôležitých informácii o koronavíruse pre mamičky, dojčiace a tehotné ženy.

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia