Prevencia proti rakovine

Najúčinnejším liekom proti RAKOVINE JE PREVENCIA

Každý rok umrie na niektoré z onkologických ochorení viac ako osem miliónov ľudí a štatistiky hovoria jasne. Toto číslo bude stúpať. Rakovina je nielen strašiakom 21. storočia, ale aj civilizačnou chorobou. Preto sme v Unione pripravili program prevencie pred onkologickými ochoreniami i špeciálne poistenie.

Program prevencie proti onkologickým chorobám

Každého poistenca Union zdravotnej poisťovne nad 45 rokov odmeníme za absolvovanie preventívnej prehliadky zameranej na rakovinu. Tieto vyšetrenia nie sú síce povinné, ale sú mimoriadne dôležité pri odhalení rakoviny v raných štádiách ochorenia.

Ako poistenec vo veku od 45 rokov máte nárok na odmenu* za súčasného splnenia týchto ďalej uvedených podmienok:

  1. Ste klientom Union ZP nepretržite minimálne tri roky
  2. Nie ste zaradený v zozname dlžníkov podľa § 25a zákona č. 580/2004 Z.z o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
  3. V zdravotnej dokumentácii poistenca máte vykázané všetky výkony zdravotnej starostlivosti, ktoré sú v zmysle prílohy č. 2 zákona 577/2004 Z.z. obsahom preventívnych prehliadok
  4. Absolvujete tieto preventívne prehliadky a vyšetrenia:
  • u všeobecného lekára – každé dva roky vrátane testu na okultné krvácanie v stolici
  • u gynekológa – každý rok vrátane cytologického vyšetrenia steru z krčka maternice v zákonom definovaných intervaloch a mamografického vyšetrenia prsníkov každé dva roky
  • u urológa – každé tri roky vrátane vyšetrenia hladiny PSA

 

*Nárok na priznanie odmeny platí po dobu platnosti tejto výhody poskytovanej poistencom poisťovne v roku 2016 maximálne do 31. decembra 2016. Poisťovňa si vyhradzuje tento program prevencie kedykoľvek zrušiť aj pred uplynutím uvedenej doby, a to formou zverejnenia informácie o zrušení programu prevencie na jej úradnej tabuli v sídle poisťovne a na jej internetovej stránke: www.union.sk. Zrušenie programu prevencie nadobudne účinnosť ku dňu uvedenému v oznámení o zrušení programu, najskôr však dňom zverejnenia tohto oznámenia o zrušení programu prevencie.

Účasť na preventívnych prehliadkach a absolvovanie vyšetrení, zameraných na včasné zistenie onkologických ochorení sa u poistencov UZP vyhodnocuje každoročne v mesiaci jún, spätne za obdobie predchádzajúcich troch rokov.

Ak chodíte poctivo na prehliadky a spĺňate podmienky, dostanete od nás list s oznámením, že máte nárok na odmenu.

V tomto roku je odmenou balíček v hodnote 25 EUR, ktorý obsahuje:

Kolagén Forte,
Zubnú pastu
Ústnu vodu VADEMECUM,
Bylinný sirup MaxiVita na pokojný spánok
Magnézium

V prípade záujmu o doručenie balíčka zašlite, prosím, e-mail na odmena2016@union.sk, v ktorom bude uvedené vaše meno a priezvisko, korešpondenčná adresa[1] a identifikačné číslo preukazu poistenca (číslo pod čiarovým kódom na preukaze). Kontaktovať nás môžete aj telefonicky na zákazníckej linke 0850 003 333[2] v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 18:00 hod.

[1] Doručenie je možné iba v rámci územia Slovenskej republiky.

[2] Cena hovoru je spoplatnená vo výške miestneho hovoru.

Bezplatné preventívne vyšetrenia pre ženy

Bezplatné preventívne vyšetrenia pre mužov

Prvé poistenie onkologických chorôb na Slovensku

Ani prevencia a zdravý životný štýl nás pred rakovinou nemusí ochrániť. Preto sme si pripravili špeciálne poistenie, ktoré pomôže vášmu rodinnému rozpočtu pri diagnostikovaní tejto zákernej choroby. Vašu energiu tak nebudete musieť strácať v práci, a budete sa môcť naplno venovať liečbe a vašim najbližším. Navyše pre všetkých poistencov Union zdravotnej poisťovne sme si pripravili zľavu vo výške 20 %. Zistite viac o poistení onkologických chôrob.

Infografika