Atoms/icons/24/grey/info-24
Od 1. 8. 2022 už nie je potrebné zasielať prihlášku pre novorodenca do zdravotnej poisťovne. Jeho poistenie vzniká automaticky v rovnakej poisťovni ako je poistená matka. 
Zisti viac.
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Preventívna prehliadka detí

Starostlivosť o tých najmenších je pre nás na prvom mieste. Deti by mali absolvovať 9 preventívnych prehliadok už do 1. roku života. Chceme pri nich stáť a až od malička meniť ich životy k lepšiemu.
Preventivna prehliadka deti
Preventivna prehliadka deti

Prvá preventívna prehliadka sa obvykle vykonáva do 48. hodín po prepustení novorodenca z pôrodnice alebo z nemocnice. Ide o komplexné pediatrické vyšetrenie vrátane kompletnej anamnézy, zhodnotenia správy od neonatológa a založenia zdravotnej dokumentácie.

Preventívnu prehliadku detí a mladistvých vykonáva všeobecný lekár pre deti a dorast. Pri prvom vyšetrení sa posudzuje celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus. Hodnotí sa: tvar a veľkosť veľkej fontanely, švy, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia, auskultačný nález na srdci, stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov, symetria dolných končatín a pohyblivosť bedrových kĺbov. Zároveň sa vyšetrujú aj novorodenecké reflexy. Rodičom sa poskytne základné poradenstvo a podporí sa laktačný program.

Súčasťou preventívnych prehliadok u detí sú aj laboratórne vyšetrenia. Sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov sa u dojčiat vykonáva sa v 8. až 10. týždni života.

Následné preventívne prehliadky u dieťaťa sú zamerané komplexne na jeho psychomotorický vývoj a povinné očkovanie podľa očkovacej schémy. Orientačne sa vyšetrí sluch, reakcie očí a zraková ostrosť. Lekár overí znalosť farieb, vyšetrí reč, slovnú zásobu, skontroluje správnosť zakrivenia chrbtice, posudzuje pohlavný vývoj a stav psychického vývoja, pátra po telesných deformitách a prejavoch porúch správania. Hodnotí sa aj sociálna situácia v rodine. Podľa veku sa posudzujú zdravotné schopnosti dieťaťa vo vzťahu k povinnej školskej dochádzke alebo telesnej výchove.

Pri vyšetreniach sa tiež meria krvný tlak a opakovane sa vyšetruje moč a močový sediment (v 3., 5., 6. alebo v 7. roku života, ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku, v 9., 11., 13. a 15. roku života). V 11. a 17. roku života sa vykonáva aj odber krvi na vyšetrenie sedimentácie erytrocytov.

V 11. a 17. roku života sa sledujú rizikové faktory srdcovocievnych ochorení – vyšetruje sa hladina cholesterolu v krvi a v 17. alebo v 18. roku života aj hladina triacylglycerolov.

Tu nájdete praktický prehľad povinných ošetrení, očkovaní a výhod pre vaše dieťa

Pozrite si tiež, čo sme v Unione pripravili pre budúce mamičky a bábätká.

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Koronavírus a deti. Všetko čo o tejto téme potrebujete vedieť.

Praktické rady, tipy a množstvo dôležitých informácii o koronavíruse pre mamičky, dojčiace a tehotné ženy.