Preventívna prehliadka detí

Starostlivosť o tých najmenších je pre nás na prvom mieste. Deti by mali absolvovať 9 preventívnych prehliadok už do 1. roku života. Chceme pri nich stáť a až od malička meniť ich životy k lepšiemu.
Preventivna prehliadka deti
Preventivna prehliadka deti

Prvá preventívna prehliadka sa obvykle vykonáva do 48. hodín po prepustení novorodenca z pôrodnice alebo z nemocnice. Ide o komplexné pediatrické vyšetrenie vrátane kompletnej anamnézy, zhodnotenia správy od neonatológa a založenia zdravotnej dokumentácie.

Preventívnu prehliadku detí a mladistvých vykonáva všeobecný lekár pre deti a dorast. Pri prvom vyšetrení sa posudzuje celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus. Hodnotí sa: tvar a veľkosť veľkej fontanely, švy, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia, auskultačný nález na srdci, stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov, symetria dolných končatín a pohyblivosť bedrových kĺbov. Zároveň sa vyšetrujú aj novorodenecké reflexy. Rodičom sa poskytne základné poradenstvo a podporí sa laktačný program.

Súčasťou preventívnych prehliadok u detí sú aj laboratórne vyšetrenia. Sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov sa u dojčiat vykonáva sa v 8. až 10. týždni života.

Následné preventívne prehliadky u dieťaťa sú zamerané komplexne na jeho psychomotorický vývoj a povinné očkovanie podľa očkovacej schémy. Orientačne sa vyšetrí sluch, reakcie očí a zraková ostrosť. Lekár overí znalosť farieb, vyšetrí reč, slovnú zásobu, skontroluje správnosť zakrivenia chrbtice, posudzuje pohlavný vývoj a stav psychického vývoja, pátra po telesných deformitách a prejavoch porúch správania. Hodnotí sa aj sociálna situácia v rodine. Podľa veku sa posudzujú zdravotné schopnosti dieťaťa vo vzťahu k povinnej školskej dochádzke alebo telesnej výchove.

Pri vyšetreniach sa tiež meria krvný tlak a opakovane sa vyšetruje moč a močový sediment (v 3., 5., 6. alebo v 7. roku života, ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku, v 9., 11., 13. a 15. roku života). V 11. a 17. roku života sa vykonáva aj odber krvi na vyšetrenie sedimentácie erytrocytov.

V 11. a 17. roku života sa sledujú rizikové faktory srdcovocievnych ochorení – vyšetruje sa hladina cholesterolu v krvi a v 17. alebo v 18. roku života aj hladina triacylglycerolov.

Tu nájdete praktický prehľad povinných ošetrení, očkovaní a výhod pre vaše dieťa

Pozrite si tiež, čo sme v Unione pripravili pre budúce mamičky a bábätká.

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Koronavírus a deti. Všetko čo o tejto téme potrebujete vedieť.

Praktické rady, tipy a množstvo dôležitých informácii o koronavíruse pre mamičky, dojčiace a tehotné ženy.

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia