Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Poskytnutá zdravotná starostlivosť v zahraničí
Poskytnuta potrebna liecba v zahranici
Nižšie sa dočítate:

Boli ste ošetrení v zahraničí?

Počas návštevy alebo pobytu v zahraničí sa môže stať, že potrebujete náhle navštíviť lekára alebo absolvovať akútne ošetrenie. Nižšie nájdete informácie o už poskytnutej liečbe v zahraničí. 

Pokiaľ zdravotnú starostlivosť v zahraničí plánujete, viac informácii sa dozviete na stránke Plánovaná zdravotná starostlivosť v zahraniční

Potrebná zdravotná starostlivosť v inom členskom štáte*

Potrebná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorú vyžaduje zdravotný stav osoby v prípade náhlej zmeny zdravotného stavu alebo nečakaného úrazu, ktoré si vyžaduje akútne ošetrenie alebo nevyhnutné vyšetrenie v inom členskom štáte Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska*.

Je poskytnutá v rozsahu, aby sa dotknutá osoba nemusela kvôli potrebnému ošetreniu vracať do svojej krajiny skôr, ako pôvodne zamýšľala.

V prípade potrebnej zdravotnej starostlivosti, ktorá si vyžaduje akútne ošetrenie alebo nevyhnutné vyšetrenia v zahraničí (napríklad počas dovolenky či pracovnej cesty), postačuje, ak sa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti preukážete vaším európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP).

V prípadoch, že európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) alebo náhradný certifikát nebol poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zahraničí akceptovaný, alebo ste poskytnutú zdravotnú starostlivosť museli uhradiť, stačí prejsť krokmi uvedenými v postupe nižšie.

V žiadosti o preplatenie poskytnutej potrebnej zdravotnej starostlivosti si môžete vybrať z dvoch možností preplatenia:

Na stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou si môžete skontrolovať, ktoré úkony a v akej výške sú hradené z verejného zdravotného poistenia v jednotlivých krajinách Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska*. 

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Nárok na preplatenie nákladov za potrebnú zdravotnú starostlivosť máte  (podľa § 9b ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z) ak oň požiadate do dvanástich mesiacov od poskytnutia potrebnej zdravotnej starostlivosti.

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Tip od nás

Pred cestou do cudziny myslite na to, že v každej krajine členských štátov* sú z verejného zdravotného poistenia hradené iné úkony. Ak chcete mať istotu, že sa vám vráti suma za celú poskytnutú zdravotnú starostlivosť, uzavrite komerčné cestovné poistenie. 

Ako požiadať o preplatenie nákladov za potrebnú zdravotnú starostlivosť v zahraničí

Potrebná a neodkladná zdravotná starostlivosť mimo členských štátov*

Potrebná a neodkladná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií. Bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. 

V prípade, že vám bola poskytnutá potrebná a neodkladná zdravotná starostlivosť mimo krajín Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska*, vami uhradené náklady môžu byť preplatené len do výšky úhrady ako na Slovensku.

Nemôžu byť preplatené náklady za prevoz poistenca späť na Slovensko po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo štátu, kde bol ošetrený.

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Tip od nás

Pred cestou do cudziny vám odporúčame uzavrieť komerčné cestovné poistenie. Pri ceste do krajín mimo Európy počítajte s tým, že v prípade zdravotných problémov sú úhrady za zdravotnú starostlivosť v niektorých krajinách neporovnateľne vyššie ako na Slovensku. 

Ako požiadať o preplatenie nákladov za neodkladnú zdravotnú starostlivosť

Poskytnutie zdravotnej starostlivosti z iných dôvodov

Predchádzajúce druhy zdravotnej starostlivosti sa týkali najmä liečby, ktorú ste nepredvídali prípadne takej, ktorú si vyžiadal váš akútny zdravotný stav. 

V prípade, že ste v zahraničí absolvovali liečbu, za ktorou ste cielene vycestovali alebo vám bola poskytnutá neakútna (odkladná) zdravotná starostlivosť, absolvovali ste cezhraničnú zdravotnú starostlivosť.  O možnostiach a podmienkach preplatenia takejto liečby sa dozviete na stránke Plánujem ošetrenie v zahraničí.

Dokumenty

Najčastejšie otázky

Postup ako refundovať plánovaný pôrod v zahraničí nájdete na stránke Plánujem liečbu v zahraničí v časti Zdravotná starostlivosť v členských štátoch* bez predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisťovne. O vašom plánovanom pôrode v zahraničí nezabudnite informovať vášho gynekológa. 

Postup ako refundovať umelé oplodnenie v cudzine nájdete na stránke Plánujem liečbu v zahraničí v časti Zdravotná starostlivosť v členských štátoch* s predchádzajúcim súhlasom zdravotnej poisťovne, konkrétne Cezhraničná zdravotná starostlivosť s predchádzajúcim súhlasom

Potrebné dokumenty spolu s kompletne vyplnenou žiadosťou doručte osobne na niektorú z našich pobočiek, kde vám potvrdia jej prijatie, alebo poštou na našu adresu: Odbor interných revíznych činností, Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava.

Žiadosť začneme spracovávať až po jej doručení aj s originálnymi dokladmi na našu centrálu. Viac informácii o potrebných dokladoch nájdete na stránkach týkajúcich sa jednotlivých typov liečby v zahraničí.

Žiadosti o preplatenie nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zahraničí začneme spracovávať až po jej doručení aj s originálnymi dokladmi na našu centrálu. Vaša žiadosť bude vybavená maximálne do 6 mesiacov od doručenia. Viac informácii o potrebných dokladoch nájdete na stránkach týkajúcich sa jednotlivých typov liečby v zahraničí.

V prípade, že ste za poskytnutú potrebnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť zaplatili v členských štátoch je potrebné vypísať Žiadosť o preplatenie. Viac informácii nájdete na stránke Poskytnutá zdravotná starostlivosť v zahraničí. Žiadosť začneme spracovávať až po jej doručení aj s originálnymi dokladmi na našu centrálu. 

Užitočné informácie

Na stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nájdete Základné informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v členských krajinách*.
  1. Členské štáty Európskej únie:
   Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo*, Švédsko, Taliansko.

   *V prípade Spojeného kráľovstva sa posudzuje, či skutočnosti o cudzine vznikli pred alebo po dátume 01.01.2021 (Brexit).

  2. Členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru: Nórsko, Lichtenštajnsko, Island

  3. Švajčiarska konfederácia

Tretie krajiny sú všetky štáty, ktoré nie sú členskými štátmi uvedenými vyššie.

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.